Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:102x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
215 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-2497-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-6933-2 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 207-211, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000186956
1. Personální řízení -- 1.1 Vývoj personálního řízení -- 1.2 Personální strategie a personální politika -- 2. Vlivy organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací -- 3. Motivace a stimulace pracovníků -- 3.1 Osobnost člověka ve vztahu k práci -- 3.2 Teorie pracovní motivace -- 3.2.1 Teorie potřeb -- 3.2.2 Teorie zaměřené na proces (kognitivní teorie) -- 3.3 Pracovní spokojenost -- 3.4 Motivace, pracovní spokojenost a výkonnost -- 4. Analýza pracovních míst a identifikace kompetencí pracovníků -- 4.1 Analýza pracovních míst -- 4.1.1 Metody analýzy pracovních míst -- 4.2 Popis pracovního místa a kvalifikační profil pracovníka -- 4.3 Vytváření pracovních míst -- 4.4 Identifikace kompetencí pracovníků -- 4.4.1 Kompetence pracovníků -- 4.4.2 Metody identifikace kompetencí pracovníků -- 4.4.3 Modely klíčových kompetencí -- 4.4.4 Modely manažerských kompetencí -- 5. Personální plánování -- 5.1 Význam a úkoly plánování v organizaci -- 5.2 Plánování v personální oblasti -- 5.3 Personální plány -- 6. Získávání pracovníků -- 6.1 Podmínky získávání pracovníků -- 6.2 Vnitřní zdroje získávání pracovníků -- 6.3 Vnější zdroje získávání pracovníků -- 6.3.1 Metody získávání pracovníků z vnějších zdrojů -- 6.4 Personální marketing -- 6.4.1 Stabilizace pracovníků -- 7. Výběr pracovníků -- 7.1 Proces výběru pracovníků
-- 7.2 Kritéria výběru pracovníků prediktory výkonu -- 7.3 Metody výběru pracovníků -- 7.3.1 Analýza dokumentace uchazečů -- 7.3.2 Výběrový rozhovor -- 7.3.2.1 Vedení výběrového rozhovoru -- 7.3.2.2 Typy otázek ve výběrových rozhovorech -- 7.3.2.3 Typy výběrových rozhovorů -- 7.3.3 Testy pracovní způsobilosti -- 7.3.3.1 Výkonové testy (testy schopností) -- 7.3.3.2 Testy osobnosti -- 7.3.4 Assessment centre -- 7.3.4.1 Příprava a realizace assessment centre -- 7.3.4.2 Kritéria výběru prostřednictvím assessment centre -- 7.3.4.3 Metody assessment centre -- 7.3.4.4 Hodnocení uchazečů a výstupy assessment centre -- 7.3.5 Predikční validita výběrových metod -- 8. Přijímání, adaptace a rozmísťování pracovníků -- 8.1 Přijímání pracovníků -- 8.2 Adaptace pracovníků -- 8.2.1 Individuální plány adaptace pracovníků -- 8.3 Rozmísťování pracovníků -- 8.3.1 Formy rozmísťování pracovníků -- 9. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků -- 9.1 Řízení pracovního výkonu -- 9.2 Hodnocení pracovníků -- 9.2.1 Systematické hodnocení pracovníků -- 9.2.2 Kritéria hodnocení pracovníků -- 9.2.3 Metody hodnocení pracovníků -- 9.2.3.1 Hodnotící rozhovor v systematickém hodnocení pracovníků -- 9.2.3.2 Systém třistašedesátistupňové zpětné vazby -- 10. Odměňování pracovníků -- 10.1 Složky odměňování -- 10.1.1 Zaměstnanecké výhody -- 10.2 Faktory odměňování -- 11.
Vzdělávání pracovníků, plánování osobního rozvoje -- a řízení kariéry pracovníků -- 11.1 Development centre -- 11.2 Vzdělávání pracovníků -- 11.3 Plánování osobního rozvoje pracovníků -- 11.4 Řízení kariéry pracovníků -- 12. Pracovní podmínky a péče o pracovníky -- 12.1 Pracovní podmínky -- 12.1.1 Organizace pracovní doby, pracovní prostředí a bezpečnost -- a ochrana zdraví při práci -- 12.1.2 Sociálně-psychologické podmínky práce -- 12.1.3 Pracovní zátěž a stres -- 12.2 Péče o pracovníky -- 13. Odbory a kolektivní vyjednávání -- 14. Uvolňování pracovníků z organizace -- 14.1 Propouštění pracovníků -- 14.2 Kritéria a průběh propouštění pracovníků -- 14.3 Propouštěcí rozhovor -- 14.4 Outplacement -- 15. Personální poradenství -- 15.1 Poradenství -- 15.2 Oblasti personálního poradenství -- 15.3 Sociální audit
(OCoLC)614279499
cnb002031046

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC