Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opava : Obec Darkovice, 2010
539 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm

ISBN 978-80-254-7185-2 (váz.)
Pod názvem: K 760. výročí první písemné zmínky o obci Darkovice
000186962
Úvodní slovo starosty obce 9 // Vstup do Darkovic 13 // I. Od pravěku po osidlování 19 // II. Středověkem 25 // K počátkům osady Darkovice 27 // Vrchnost a poddaní 40 // Ve víru reformace a 30leté války 45 // Karolinský katastr 50 // Prusko - rakouské války, připojení Hlučínska k Prusku 50 // Odpor proti zvyšování poddanských povinností 53 // O postupném o svobozování sedláků 61 // III. Na scénu novověk 69 // Vyvažování z roboty po roce 1848 71 // Rozvoj průmyslu a dolování 78 // Germanizace po sjednocení Německa 80 // Bydlení, zachovávání zvyků a slovesnosti 81 // Obyvatelstvo a nová správa obce 94 // Katolická obecná škola 102 // Společenský a spolkový život 109 // S kostelem a náboženstvím 112 // O první světové válce 116 // Před připojením k Československu 125 // IV. Ve svazku s Československou republikou 129 // Připojení k ČSR, nová správa obce 131 // Obyvatelstvo a jeho zaměstnanost 135 // Komunikace, elektrifikace, doprava, vybavenost obce 144 // Pozemková reforma 150 // Politický a spolkový život 154 // Volby 1923 - 1928 157 // Reorganizace slezské správy, rozdělení Hlučínska 159 // Školství, kultura a osvěta 161 // Život s církví 177 // Nástup fašismu 179 // Výstavba stálého opevnění 192 // Připojení k Německu, obyvatelstvo 196 // O vodním prameni v obci 204 // II. světová válka 205 // Obecní správa 213 // Válečné zemědělství 214 // O škole 217 // Frontové boje, osvobození 219 // V. Poválečná obnova 229 // Válečné škody v obci 231 // Pozůstatky munice, válečné hroby 233 // Poválečná měnová reforma 233 // Nová správa obce, první poválečné volby 234 // Kmotrovství z Prahy 239 // Obyvatelstvo a jeho „očista“, konfiskace majetku 240 // Pozemková reforma, juterkáři 246 // Komunikace, doprava a spoje, živnosti 248 // Zdravotnictví 250 //
Opět česká škola a kultura 250 // VI. Nástup totalitního režimu po roce 1948 - obec do roku 1979 255 // Vedení obce, nedemokratické volby 258 // Nová očista obyvatelstva, konfiskace 267 // Socializace zemědělství a vznik JZD, juterka 272 // KSČ a složky Národní fronty v obci 281 // Výstavba v obci 291 // Doprava a spoje 301 // Obchod a služby 303 // Zdravotnictví a sociální péče 308 // Školy 310 // Kulturní a osvětový život 325 // Náboženství 330 // VII. Součástí města Hlučína // VIII. Demokratizace poměrů , osamostatnění obce 361 // Po sametové revoluci 363 // Obyvatelstvo v nových poměrech 370 // Zvelebování a rozvoj obce371 // Zemědělské družstvo DRUDAR 385 // Soukromí rolníci, juterka 386 // Privatizace obchodu a služeb 389 // Ke zdravotní a sociální péči 390 // Základní škola 391 // Mateřská škola 394 // Kultura a lidová zábava 401 // Zájmová sdružení a spolky 406 // Z církevního života, výstavba nového kostela 414 // Zajímavosti z posledních let 421 // Ohlédnutí za dynamickým dvacetiletím 421 // Doslov 475 // Čs. opevnění na katastru obce Darkovice (Petr Kuchař) 479 // Fronta v dubnu 1945 v Darkovicích ve vzpomínkách pamětníků 515 // Přílohy // Fojtové a představení obce D arkovice 532 // Starostové obce a představitelé MNV a Občanského výboru 532 // Duchovní správci římskokatolické farnosti Hať 533 // Správci a ředitelé Obecné, Národní a Základní školy Darkovice 534 // Použité prameny a literatura // Použité zkratky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC