Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:95x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
155 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-691-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 153-155
000186984
i O KOMUNIKACI JAKO LIDSKÉM SETKÁNÍ -- Člověk s postižením jako komunikační partner -- Řeč a jiné komunikační prostředky -- 2. HANDICAP A BARIÉRY V KOMUNIKACI S LIDMI S POSTIŽENÍM -- Jak se vyhýbat bariérám v komunikaci s lidmi s postižením? -- 3. CO NEZVLÁDNU SÁM, O TO SI ŘEKNU -- ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI S POHYBOVÝM -- A JINÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM -- Člověk s tělesným postižením, zdravotním oslabením -- nebo dlouhodobým onemocněním -- Komunikační problémy osob s tělesným postižením -- nebo dlouhodobým onemocněním -- Přístup k člověku s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním -- jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci s tělesným postižením -- nebo dlouhodobým onemocněním -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi s tělesným postižením -- nebo dlouhodobým onemocněním -- Rady a doporučení -- 4. JEDNODUŠE A STRUČNĚ, PROSÍM -- ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM -- A PSYCHICKÝMI PORUCHAMI -- Člověk s mentálním postižením -- Člověk s psychickou poruchou nebo onemocněním -- Komunikační problémy osob s mentálním postižením -- a psychickými poruchami -- Přístup k člověku s mentálním postižením nebo psychickou poruchou -- jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci s mentálním postižením -- nebo psychickými poruchami -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi s mentálním postižením --
a psychickými poruchami -- Rady a doporučení -- 5. NEVIDÍM, ALE MLUVÍM ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM -- Člověk se zrakovým postižením -- Komunikační problémy osob se zrakovým postižením -- Přístup k člověku se zrakovým postižením jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci se zrakovým postižením -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi se zrakovým postižením -- Rady a doporučení -- 6. NASLOUCHEJME OČIMA ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM -- Člověk se sluchovým postižením -- Komunikační problémy osob se sluchovým postižením -- Přístup k člověku se sluchovým postižením -- jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci se sluchovým postižením -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi se sluchovým postižením -- Rady a doporučení -- 7. SLOVA Z DOTYKŮ ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- POSTIŽENÝMI HLUCHOSLEPOTOU -- Člověk postižený hluchoslepotou -- Komunikační problémy hluchoslepých osob -- Přístup k člověku postiženému hluchoslepotou jako k partnerovi -- v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s hluchoslepými lidmi -- Chyby a mýty v komunikaci s hluchoslepými osobami -- Rady a doporučení -- 8. MLUVITI ZLATO ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- S PORUCHAMI ŘEČI -- Člověk s poruchou řeči -- Komunikační problémy osob s poruchami řeči -- Přístup k člověku s poruchou řeči jako k partnerovi
v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci s poruchami řeči -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi s poruchami řeči -- Rady a doporučení -- 9. JAZYKY JINÝCH SVĚTŮ ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- S AUTISMEM A PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA -- Člověk s poruchou autistického spektra -- Komunikační problémy osob s poruchami autistického spektra -- Přístup k člověku s poruchou autistického spektra jako k partnerovi -- v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci s poruchami autistického spektra -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi s autismem -- Rady a doporučení -- 10. CHYBY NEJSOU DŮLEŽITÉ ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI -- SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ -- Člověk se specifickou poruchou učení -- Komunikační problémy osob se specifickými poruchami učení -- Přístup k člověku se specifickou poruchou učení jako k partnerovi -- v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace s jedinci se specifickými poruchami učení -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi se specifickými poruchami učení -- Rady a doporučení -- 11. O POROZUMĚNÍ JDE PŘEDEVŠÍM ANEB JAK KOMUNIKOVAT S LIDMI SE SOCIÁLNÍM A SOCIOKULTURNÍM -- ZNEVÝHODNĚNÍM -- Člověk se sociálním a sociokulturním znevýhodněním -- Komunikační problémy osob se sociálním -- a sociokulturním znevýhodněním -- Přístup k člověku se sociálním a sociokulturním znevýhodněním -- jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace
s jedinci -- se sociálním a sociokulturním znevýhodněním -- Chyby a mýty v komunikaci s lidmi -- se sociálním a sociokulturním znevýhodněním -- Rady a doporučení -- 12. KAŽDÝ SI TO JEDNOU ZKUSÍ ANEB JAK KOMUNIKOVAT -- SE STARŠÍMI LIDMI A SENIORY -- Člověk v seniorském věku -- Komunikační problémy starších osob a seniorů -- Přístup k člověku v seniorském věku jako k partnerovi v komunikaci -- Strategie a zásady komunikace se seniory -- Chyby a mýty v komunikaci se staršími lidmi a seniory -- Rady a doporučení
(OCoLC)655151060
cnb002105886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC