Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:70x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
158 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3271-8 (brož.)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 141-150, bibliografické odkazy a rejstřík
000186985
1 Pojetí komunikace -- 1.1 Přehled aktuálních poznatků o komunikaci -- 1.2 Verbální komunikace -- 1.2.1 Denotace a konotace jako ovlivňující činitelé komunikace -- 1.2.2 Kontext komunikace -- 1.2.3 Výběr sdělovacího prostředku -- 1.2.4 Úroveň a podoba verbální komunikace -- 1.3 Neverbální komunikace -- 1.3.1 Symboly v neverbální komunikaci -- 1.3.2 Základní složky neverbální komunikace -- 2 Specifika komunikování v ošetřovatelské péči obecně -- 2.1 Teoretická východiska připravenost zdravotníků komunikovat -- 2.2 Determinanty komunikace v ošetřovatelské péči -- 2.2.1 Proměnné vztahující se k poskytovateli péče -- 2.2.2 Proměnné vztahující se k příjemci péče -- 2.2.3 Situační proměnné v komunikaci -- v ošetřovatelství -- 3 Specifika komunikování v ošetřovatelské péči o seniory -- 3.1 Determinanty komunikace se seniory -- 3.2 Bariéry v komunikaci se seniory -- 3.3 Determinanty sociální interakce se seniory -- ve vztahu k procesu komunikace -- 3.3.1 Schopnost seniorů přijímat sdělovaný obsah -- 3.3.2 Schopnost seniorů produkovat sdělení -- a porozumět obsahu -- 4 Inhibující postupy v komunikaci se seniory -- 4.1 Inhibující komunikační styly v interakci se seniory -- 4.1.1 Elderspeak -- 5 Stereotypy a předsudky jako inhibující postupy -- v interakci se seniory -- 5.1 Věkově podmíněná diskriminace ageismus -- 5.1.1 Klasifikace ageismu -- 5.2 Projevy ageismu v ošetřovatelské péči
-- 5.3 Důsledky ageistických tendencí v ošetřovatelské péči -- 6 Manipulace v komunikaci -- 6.1 Jazyková manipulace orientovaná kognitivně -- 6.1.1 Kognitivní manipulace -- identifikace denotace a konotace -- 6.1.2 Kognitivní manipulace -- rozdílná obsahová analýza -- 6.1.3 Kognitivní manipulace -- profesionální žargon -- 6.2 Komunikační manipulace využívající emocí -- 7 Manipulace v oblasti komunikace v péči o seniory -- 7.1 Rozdílnost konotace a denotace -- 7.2 Různé vnímání obsahové náplně komuniké -- významová analýza -- 7.3 Využívání odborné terminologie, -- profesionálního jazyka a žargonu -- 7.3.1 Profesionální jazyk a žargon v ošetřovatelství -- 8 Závěr
(OCoLC)664091619
cnb002109312

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC