Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Příručka
2. rozšířené a aktualizované vyd.
Praha : Grada, 2010
124 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-3296-1 (brož.)
Psychologie pro každého
000186987
I. CO JE TO NEVĚRA? -- Flirt -- Mimomanželský kontakt -- Dobrodružství -- Mimomanželský vztah -- Virtuální nevěra -- Kybersex -- Swingování -- Prostituce -- Pokusy o legalizaci bigamie -- II. MEZIPOHLAVNÍ ODLIŠNOSTI -- Mýtus protikladu nevěry tělesné a duševní -- Nevěra ženy jako forma „domácího násilí" -- Mýtus mužské promiskuity -- Muži harémového typu -- Mezipohlavní odlišnosti v očekáváních -- Nevěra ženy mívá fatálnější důsledky než nevěra muže -- Zvýšená pohotovost mužů volit krajní řešení -- Odlišné důsledky rozvodu pro ženu a pro muže -- Ženy od šibenice utržené -- Nižší rozvodová radikálnost žen podváděných -- Snížená dostupnost adaptivních reakcí na nevěru -- u podváděných mužů než u podváděných žen -- Muži, kterým jsou ženy nevěrné -- Ženy, kterým jsou muži nevěrní -- Buridanův osel byl nepochybně sameček -- III. MOTIVACE A PŘÍČINY NEVĚR -- Promiskuita jako osobnostní charakteristika -- Iterační versus inovační životní scénáře -- Dimenze introverze extroverze -- Osobnostní (především emoční) nezralost -- Porucha sebevědomí, pochyby o vlastní hodnotě -- Narcistická osobnost -- Jedinci emočně zranění, zneužívaní a zanedbávaní -- Absence či nedostatek adaptivních norem jednání včetně -- nedostatečně introjikované (zvnitřnělé) normy partnerské -- věrnosti -- Osobnostní psychopatologie -- Hypersexualita -- Věční nespokojenci
-- Nevěra (promiskuita) jako situační charakteristika -- Adaptační fáze manželství -- Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené -- Fáze zavírajících se vrátek -- Mládí nevybouřené -- Rychlokvašky -- „Zelené" a jim podobné „vdovy" -- Nevěry „lázeňské" -- Dlouhodobější odloučení -- Nevěry indukované nebo též infekční -- Nevěra jako důsledek vztahových problémů v manželství -- Nevěra jako způsob, jak snášet neuspokojující manželství -- Nevěra jako pokus, jak oživit vychladlé manželství -- Nevěra jako pokus, jak se vyrovnat s partnerovou nevěrou -- Nevěra jako pokus, jak se od partnera odpoutat -- Nevěra jako pokus o kompenzaci toho, co nám v manželství -- schází -- IV. HLAVNÍ TYPY ANEB ABECEDA NEVĚR -- Adrenalinové -- Bulimické -- Cestovatelsko-pionýrské -- Debilní -- Emancipační -- Fantazijní -- Gourmetsko-labužnické -- Homosexuální -- Charitativní -- Incestní -- Junácké -- Kompenzační -- Lovecké -- Masochistické -- Narcistické -- Odvetné (nebo také revanšistické) -- Quasipřetlakové -- Rekreační -- Studijní -- Terapeutické -- Utilitaristicko-tržní -- Vlastenecké -- Warming-upové -- Xaverovské -- Yokovací -- Zpustošující -- V. PREVENCE NEVĚR -- Výběr partnera -- Výběr kaskadérský -- Výběr naivní, takzvaně „na jistotu" -- Výběr s rizikem větším než běžným -- Kultivace či devastace manželského vztahu -- „Zlatá klec" -- „Ochránkyně tepla
rodinného krbu" -- „Omnipotentní autorita" -- „Ideální manželka" -- VI. JE, ČI NENÍ ANEB INDICIE, DŮKAZY -- Indicie přímé, vysoce průkazné -- Indicie nepřímé, sporné -- Indicie pochybné, zlé -- Absence indicií -- VII. ROAD TO PERDITION ANEB VĚDĚT, ČI NEVĚDĚT -- VIII. PRVNÍ POMOC NEBO POSLEDNÍ POMAZÁNÍ -- První pomoc -- Strukturovaná separace aneb „Rozvod na zkoušku" -- Indikace kdy o strukturované separaci uvažovat, kdy bývá -- účinná? -- Jaké jsou ty podstatné dopady separace? -- Praktická doporučení -- Poslední pomazání -- IX BUDEME MÍT DĚŤÁTKO -- Gravidní milenka -- Gravidita s milencem -- X. NEVĚRA JAKO ŠANCE -- XI. TI A TY „TŘETÍ" -- XII. NEVĚRA A SPOLEČNOST -- XIII. PORADENSKÁ A TERAPEUTICKÁ POMOC -- Kde lze pomoc nalézt? -- Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy -- Zdravotnická zařízení -- Privátní praxe -- Formy pomoci -- Výchova -- Poradenství -- Terapie -- Doprovázení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC