Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Smíšené literární formy
1. vyd.
Praha : Triáda, 2009
671 s. : mapa ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-87256-11-4 (váz.)
Delfín ; sv. 91
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Pub. vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021620824 "Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie"
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 623-629, bibliografické odkazy a rejstříky
000187013
Obsah // Metrický prolog k Pastýřské péči Řehoře Velikého ve staroanglickém překladu Alfréda Velikého 7 // /Jan Čermák/ // Mapa anglosaské Anglie 9 // Význačná data a události anglosaské epochy 11 // /Jan Čermák/ // Vrabci nad orly: Anglosasové a jejich literatura 17 // /Předmluva Jana Čermáka/ // Poznámka editora 37 // /Jan Čermák/ // O POVAZE BRITÁNIE A JEJÍM DOBYTÍ Z Bedových Církevních dějin anglického lidu 45 // /Jan Bičovský/ // ZŘÍCENINY 48 // /Miloš Komanec/ // WÍDSÍD 53 // /Jan Čermák/ // BOJ NA FINNOVĚ HRADĚ 68 // /Miloš Komanec/ // WALDERE 75 // /Tereza Giannitsadi/ // DÉOR 84 // /Miloš Komanec/ // WULF A ÉADWACER 90 // /Mariana Housková/ // ŽENIN NÁŘEK 94 // /Mariana Housková/ // MANŽELŮV VZKAZ 100 // /Mariana Housková/ // C/EDMON / HYMNUS O STVOŘENÍ // /Jan Čermák/ // 107 // ŘÁD SVĚTA 113 // /Klára Petříková/ // POUTNÍK 122 // /Helena Znojemská/ // NÁMOŘNÍK 132 // /Helena Znojemská/ // MUDROSLOVÍ 141 // /Helena Soukupová-Clarková/ // OSUDY LIDÍ 156 // /Mariana Housková/ // DARY LIDEM 162 // /Jan Čermák/ // ANGLOSASKÁ KOUZLA A MAGICKÉ PRŮPOVĚDI, TEXTY PROGNOSTICKÉ A RANHOJIČSKÉ RADY 169 // /Miloš Komanec; Veronika Revická/ // Kouzla a magické předpovědi 173 // Texty prognostické a ranhojičské rady 185 // RUNOVÁ BÁSEŇ 188 // /Jan Čermák - Hana Maxová-Sellnerová/ // HÁDANKY 201 // /Daniel Soukup/ // SEN O KŘÍŽI 234 // /Jan Čermák/ // EXODUS 245 // /Jan Čermák/
// JÚDIT 262 // /Helena Znojemská/ // BITVA U BRUNANBURHU 279 // /Helena Soukupová-Clarková/ // BITVA U MALDONU // /Helena Soukupová-Clarková/ // 285 // GÚDLÁK 300 // /Klára Petříková/ // DUŠE A TĚLO 315 // /Klára Petříková/ // FÉNIX 327 // /Michal Bareš/ // VELRYBA 332 // /Michal Bareš/ // MODLITBA 357 // /Tereza Giannitsadi/ // MARIA A JOSEF 362 // /Jan Čermák/ // ALMUŽNA 366 // /Jan Čermák/ // PÍSEŇ UMÍRAJÍCÍHO BĚDY 369 // /Tereza Giannitsadi/ // DURHAM 372 // /Jan Čermák/ // ANGLOSASKÁ KRONIKA 375 // /Klára Petříková; Helena Soukupová-Clarková/ // Z PRÁVNÍ PRÓZY SVĚTSKÉ I CÍRKEVNÍ 442 // /Jan Čermák/ // Kterak má člověk přísahat 430 // Nechť jsou zatraceni ti... 432 // Boží soud horkým železem a vodou 433 // O povinnostech a právech 433 // Z anglosaských zákoníků 462 // Z Wedmorské smlouvy mezi Alfrédem Velikým a Gúórumem 301 // O zasnoubení ženy 303 // Svatební smlouva z Kentu 504 // Řád bratrstva théníi v Cambridgi 505 // Od vrbiny ? osmi dubům... 507 // Svobodu zotročeným 519 // O moudrém správci 521 // Z PRÓZY DOBY ALFRÉDA VELIKÉHO // /Radvan Markus/ // Alfrédova předmluva ? staroanglické verzi Rozhovoru svátého Augustina // Alfrédova předmluva ? Pastýřské péči Řehoře Velikého // 524 // 531 // 533 // O DALEKÝCH PLAVBÁCH WULFSTANA A ÓHTHERA 536 // /Klára Petříková/ // /ELFRÍC Z EYNSHAMU, JEHO DOBA A DÍLO 546 // /Helena Znojemská/ // /Elfríc / Rozhovor o povoláních 531
// /Elfríc / Předmluva ke Gramatice 362 // /Elfríc / Život svátého Éadmunda 564 // /Elfríc / O falešných bozích 371 // Z BLICKLINGSKÉHO HOMILIÁŘE 376 // /Klára Petříková/ // VII / Kázání na Boží hod velikonoční 579 // XVI / Kázání na svátek svátého Michaela - // Vidění svátého Tomáše 585 // VIDĚNÍ SVATÉHO PAVLA 386 // /Klára Petříková/ // VIDĚNÍ HRABĚTE LÉOFRÍCE 395 // /Miloš Komanec/ // DABEL A ONEN SVET 600 // /Klára Petříková/ // WULFSTÁN / KÁZÁNÍ VLKA ? ANGLIČANŮM // /Veronika Revická/ // 608 // Ô21 // METRICKY EPILOG ? PASTÝŘSKÉ PECI ŘEHOŘE VELIKÉHO VE STAROANGLICKÉM PŘEKLADU ALFRÉDA VELIKÉHO // /Jan Čermák/ // Prameny a literatura /Klára Petříková, Jan Čermák/ 623 // Zdroje překladů 630 // Seznam zkratek 632 // Rejstřík výslovnosti /Klára Petříková/ 63? // Rejstřík jmen osobních a místních /Jan Čermák/ 636 // Rejstřík názvů literárních a rukopisných děl /Jan Čermák/ 657 // Rejstřík věcný /Jan Čermák/ 662 // Jméno v závorce označuje zároveň autora překladu, úvodního komentáře i poznámek pod čarou v dané části.
(OCoLC)614287972
cnb002087759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC