Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
192 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-3280-0 (váz.)
ISBN 978-80-247-9165-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Slovenská předmluva
Popsáno podle tištěné verze
000187015
1 Historie vzniku a vývoje místního znecitlivění -- (Vladislav Rogozov) -- 1.1 Metody lokální anestézie do objevu anestetických vlastností kokainu -- 1.1.1 Elektrický proud -- 1.1.2 Mechanická komprese nervů -- 1.1.3 Chlad -- 1.1.4 Injekční infiltrace -- 1.1.5 Koka -- 1.2 Od koky k objevu anestetických vlastností kokainu -- 1.3 Počátky topické, infiltrační a regionální anestézie -- 1.4 Nová lokální anestetika -- 1.5 Subarachnoidální anestézie -- 1.5.1 Objev subarachnoidální anestézie -- a její uvedení do klinické praxe -- 1.5.2 Vývoj subarachnoidální anestézie -- v českých zemích -- 1.5.3 Další vývoj a zdokonalení subarachnoidální anestézie -- 1.6 Epidurální anestézie -- 1.7 Rozvoj periferních technik regionální anestézie -- 1.7.1 Počátky regionální anestézie končetin -- 1.7.2 Vývoj perkutánních technik regionální anestézie horní končetiny -- 1.7.3 Potřeba přesné identifikace struktur ---
1.8 Budoucnost lokální anestézie -- 1.9 Chronologický přehled vývoje lokální anestézie Literatura -- 2 Farmakologie lokálních anestetik (Michal Horáček) -- 2.1 Stavba molekuly a rozdělení lokálních anestetik -- 2.1.1 Kokain -- 2.1.2 Esterová lokální anestetika -- 2.1.3 Amidová lokální anestetika -- 2.1.4 Amidová lokální anestetika 3. generace „chirální-kainy" -- 2.1.5 Ostatní lokální anestetika -- 2.2 Vlastnosti lokálních anestetik -- 2.2.1 Rychlost nástupu účinku (latence) -- 2.2.2 Mohutnost účinku (potence) -- 2.2.3 Trvání účinku lokálních anestetik -- 2.3 Farmakodynamika mechanismus účinku lokálních anestetik -- 2.3.1 Klasický lokálně anestetický účinek -- 2.3.2 Další účinky lokálních anestetik -- 2.3.3 Alternativní účinky -- 2.4 Farmakokinetika lokálních anestetik -- 2.4.1 Šíření -- 2.4.2 Difúze -- 2.4.3 Vstřebávání do krevního oběhu -- 2.4.4 Distribuce lokálních anestetik ---
2.4.5 Metabolismus lokálních anestetik -- 2.4.6 Maximální dávky lokálních anestetik -- 2.5 Nežádoucí reakce na lokální anestetika -- 2.5.1 Alergie na lokální anestetika -- 2.5.2 Toxicita -- 2.6 Tachyfylaxe -- Literatura -- Elektrická stimulace periferních nervů (Radomír Čumlivski) -- 3.1 Princip a historie elektrické stimulace periferních nervů -- 3.1.1 Princip elektrické stimulace periferních nervů -- 3.1.2 Historie elektrické stimulace periferních nervů -- 3.1.3 Výhody a nevýhody elektrické stimulace periferních nervů -- 3.2 Elektrofyziologické poznámky -- 3.2.1 Intenzita stimulačního impulzu -- 3.2.2 Trvání impulzu -- 3.2.3 Tvar impulzu -- 3.2.4 Hustota elektrického pole -- 3.2.5 Dráždivost nervových vláken -- 3.3 Technické předpoklady elektrické stimulace periferních nervů -- 3.3.1 Stimulační kanyly -- 3.3.2 Neurostimulátory ---
3.3.3 Vzdálenost mezi špičkou kanyly a stimulovaným nervem v závislosti na amplitudě a délce impulzu -- 3.4 Elektrická stimulace periferních nervů -- ve zvláštních případech -- 3.4.1 Stimulace při celkové anestézii nebo hluboké analgosedaci -- 3.4.2 Polyneuropatie -- 3.4.3 Neurostimulátor a implantovaný kardiostimulátor -- 3.4.4 Elektronické implantované pumpy -- 3.5 Postup při identifikaci nervu pomocí neurostimulátoru -- 3.6 Jednorázová injekce, nebo více cílených injekcí lokálního anestetika? -- 3.7 Zavádění stimulačního katétru -- 3.8 Řešení možných problémů při ESPN -- Literatura -- 4 Ultrazvuk v regionální anestézii (Dušan Mach) -- 4.1 Teoretické předpoklady -- 4.1.1 Fyzikální principy -- 4.1.2 Vznik ultrazvuku -- 4.1.3 Vznik ultrazvukového obrazu -- 4.1.4 Dopplerův jev -- 4.2 Technické vybavení -- 4.2.1 Ultrazvukové přístroje -- 4.2.2 Ultrazvukové sondy -- 4.2.3 Nastavení přístroje a optimalizace obrazu ---
4.3 Práce se sondou -- 4.3.1 Manipulace se sondou -- 4.3.2 Základní orientace v ultrazvukovém obraze -- 4.4 Práce se sondou a jehlou -- 4.4.1 „In plane" zobrazení -- 4.4.2 „Out of plane" zobrazení -- 4.5 Postup u jednorázové blokády -- 4.5.1 Základní postup -- 4.5.2 Technika hydrolokace a hydrodisekce -- 4.5.3 Sterilita -- 4.6 Postup u pokračující blokády -- 4.7 Jak na to -- Literatura -- 5 Komplikace periferních nervových blokád (D u š a n M a c h) -- 5.1 Neurologické komplikace -- 5.1.1 Funkční anatomie periferního nervu -- 5.1.2 Mechanismy poškození nervu -- 5.1.3 Blokáda u anestezovaného pacienta -- 5.1.4 Ultrazvukem naváděné blokády -- a neurologické komplikace -- 5.1.5 Diagnostika, léčba a prognóza neurologických komplikací -- 5.2 Krvácivé komplikace -- 5.3 Infekční komplikace -- 5.4 Poškození okolních tkání -- Literatura -- 6 Cesty k bezpečné periferní regionální anestézii -- (Daniel Nalos) ---
6.1 Výběr pacientů a vhodných výkonů -- 6.2 Management provozu operačních sálů -- 6.3 Znecitlivění místa vpichu -- 6.4 Komunikace s pacientem -- 6.5 Protokoly a doporučené postupy -- Literatura -- 7 Blokády na hlavě (Dušan Mach, Pavel Michálek) -- 7.1 Blokády v oblasti orbity (Dušan Mach) -- 7.1.1 Retrobulbární blok -- 7.1.2 Peribulbární blok -- 7.1.3 Subtenon blok -- 7.1.4 Další techniky -- 7.2 Blokády větví trojklaného nervu -- (Pavel Michálek) -- 7.2.1 Blokáda nervus ophtalmicus a jeho větví -- 7.2.2 Blokáda nervus maxillaris a jeho větví -- 7.2.3 Blokáda nervus mandibularis a jeho větví -- 7.3 Blokáda okcipitálních nervů (Pavel Michálek) -- 7.4 Regionální anestézie nosu a ucha -- (Pavel Michálek) -- Literatura -- 8 Blokády na krku (Pavel Michálek, Daniel Nalos) -- 8.1 Blokáda cervikálního plexu -- 8.1.1 Anatomie cervikálního plexu -- (Daniel Nalos) -- 8.1.2 Hluboká blokáda cervikálního plexu ---
8.1.3 Povrchová blokáda cervikálního plexu -- 8.2 Techniky regionální anestézie pro fibrooptickou intubaci -- 8.2.1 Regionální anestézie nosní dutiny, ústní dutiny a faryngu -- 8.2.2 Regionální anestézie hrtanu, hlasových vazů a trachey -- Literatura -- 9 Blokády na horní končetině (Dušan Mach) -- 9.1 Anatomie -- 9.1.1 Anatomie brachiálního plexu -- 9.1.2 Koncept neurovaskulární pochvy -- 9.1.3 Hlavní periferní nervy brachiálního plexu vznikající nad klíčkem -- 9.1.4 Hlavní periferní nervy brachiálního plexu vznikající pod klíčkem -- 9.2 Interskalenická oblast -- 9.2.1 Obecná charakteristika -- 9.2.2 Interskalenický blok -- 9.2.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 9.3 Supraklavikulární oblast -- 9.3.1 Obecná charakteristika -- 9.3.2 Supraklavikulární blok -- 9.3.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 9.4 Infraklavikulární oblast -- 9.4.1 Obecná charakteristika -- 9.4.2 Infraklavikulární blok dle Daniela Nalose ---
--9.4.3 Vertikální infraklavikulární blok -- 9.4.4 Infraklavikulární blok podle NYSORA -- 9.4.5 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 9.5 Oblast axily a paže -- 9.5.1 Obecná charakteristika -- 9.5.2 Axilární blok -- 9.5.3 Midhumerální blok -- 9.5.4 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 9.6 Oblast lokte, zápěstí a ruky -- 9.6.1 Obecná charakteristika -- 9.6.2 Loketní blok -- 9.6.3 Zápěstní blok -- 9.6.4 Prstový blok -- Literatura., -- 10 Blokády na trupu (Dušan Mach, Martin Červenka) -- 10.1 Hrudní paravertebrální blokáda (Dušan Mach) -- 10.1.1 Anatomie a obecná charakteristika -- 10.1.2 Popis blokády -- 10.1.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 10.2 Interkostální blokáda (Dušan Mach) -- 10.2.1 Anatomie a obecná charakteristika -- 10.2.2 Popis blokády -- 10.2.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 10.3 TAP blok (Martin Červenka) -- 10.3.1 Anatomie a obecná charakteristika -- 10.3.2 Popis blokády ---
10.3.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 10.4 Rectus sheath blok (Martin Červenka) -- 10.4.1 Anatomie a obecná charakteristika -- 10.4.2 Popis blokády -- 10.4.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 10.5 Ilioinguinální a iliohypogastrická blokáda (Dušan Mach) -- 10.5.1 Anatomie a obecná charakteristika -- 10.5.2 Popis blokády -- 10.5.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 10.6 Penilní blok (Dušan Mach) -- Literatura -- 11 Blokádylumbálníhoplexu(Dušan Mach) -- 11.1 Anatomie -- 11.1.1 Anatomie lumbálního plexu -- 11.2 Zadní přístupy k lumbálnímu plexu -- 11.2.1 Obecná charakteristika -- 11.2.2 Psoas compartment blok L4-L5 (Chayen) -- 11.2.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 11.3 Přední přístupy k lumbálnímu plexu -- 11.3.1 Obecná charakteristika -- 11.3.2 Blokáda nervus femoralis -- 11.3.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 11.4 Periferní blokády lumbálního plexu -- 11.4.1 Blok nervus cutaneus femoris lateralis -- 11.4.2 Blok nervus obturatorius ---
11.4.3 Blok nervus saphenus -- 11.4.4 Blok rámus femoralis nervi genitofemoralis -- Literatura -- 12 Blokády sedacího nervu (Dušan Mach) -- 12.1 Anatomie -- 12.1.1 Anatomie sakrálního plexu -- 12.2 Zadní proximální přístupy k sedacímu nervu -- 12.2.1 Obecná charakteristika -- 12.2.2 Klasický zadní přístup -- dle Gastona Labata -- 12.2.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 12.3 Přední přístupy k sedacímu nervu -- 12.3.1 Obecná charakteristika -- 12.3.2 Přední přístup -- 12.3.3 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 12.4 Distální přístupy k sedacímu nervu -- 12.4.1 Obecná charakteristika -- 12.4.2 Popliteální blok zadní -- 12.4.3 Popliteální blok boční -- 12.4.4 Ultrazvukem naváděná blokáda -- 12.5 Blokády konečných větví sedacího nervu -- 12.5.1 Obecná charakteristika -- 12.5.2 Blokády v oblasti kolene -- 12.5.3 Blokáda v okolí kotníku -- („foot block") -- 12.5.4 Ultrazvukem naváděná blokáda -- Literatura ---
13 Periferní nervové blokády v dětském věku -- (Radomír Čumlivski, Gerhard Red 1, Daniel Nalos) — -- 13.1 Zvláštnosti dětského věku z pohledu periferních nervových blokád -- 13.1.1 Anatomické rozdíly -- 13.1.2 Myelinizace -- 13.1.3 Vývoj nociceptivního syst

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC