Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH, 2009
279 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7298-390-2 (brož.)
Oikúmené ; sv. 150
Obsahuje bibliografii na s. 265-278 a bibliografické odkazy
000187037
I. kapitola: Tělesnost, láska a řeč -- A. Setkání ve městě -- 1. Odkud a kam -- 2. Morychův dům a hostina řeči -- 3. Scholé a ascholia -- B. Na cestě -- 1. Řeč a láska na vyšlapaných cestách -- a. Logos erótikos -- b. Faidrova koketérie -- 2. Zastavení a orientace -- 3. Mytologie na neprošlapaných cestách -- a. Mýtus a krajina -- b. Mýtus, pravda a sebepoznání -- C. Pod platanem -- 1. Locus amoenus -- 2. Město jako místo řeči -- D. Scéna dramatu -- II. kapitola: Duše a Erós -- A. Nemoc lásky -- B. Městská pošetilost -- C. Božské šílenství a lidská metoda -- D. Nesmrtelnost -- 1. Autokinéton je athanaton -- a. Aeikinéton -- b. Arché kinéseós -- 2. Psýché athanatos -- E. Podoba duše -- F. Křídla a cesty duší -- 1. Cesty božských duší -- 2. Cesty nebožských duší -- 3. Člověk jako bytost rozpomínky -- G. Dvojí láska -- H. Prospěšnost lásky a vzájemnost duší -- III. kapitola: Řeč a techné -- A. Modlitba k Erótovi -- 1. Sokratova erotická techné -- 2. Faidrova rozpolcenost -- B. Faidrova starost -- C. Slast a cikády -- 1. Sokratova otázka -- 2. Faidrova slast -- 3. Zpěv cikád a naše řeč -- D. Dvě teze -- 1. Osel a kůň -- 2. Techné -- E. Psychagógia -- F. Dialektika -- 1. Dvě Sokratovy řeči -- 2. Dvojí eidos dialektiky -- 3. Sokratova láska -- IV. kapitola: Rétorika -- A. Fysis duše a fysis celku -- 1. Tři příklady -- a. Agónistés -- b. Periklés -- c. Lékařství -- 2. Duše
a celek -- 3. Fysis celku -- B. Rétorická techné a její cíl -- 1. Rétorika a vědění -- 2. Krátká a dlouhá cesta -- V. kapitola: Písmo a nesmrtelnost -- A. Mýtus o Theuthovi a Thamovi -- B. Dva bratři -- C. Hra a vážné úsilí -- D. Slastné hry zapomnětlivých bytostí -- E. Blaženost a nesmrtelnost -- F. Filosofie -- 1. Krása a umění lásky -- 2. Hanebná řeč a tělesnost -- 3. Filosofie a obec -- 4. Tělo Platónových spisů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC