Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2009
400 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7294-345-6 (brož.)
Studium ; sv. 29
Navazuje na: Lyrický rytmus; Význam a subjektivita v lyrice
Obsahuje bibliografii na s. 392-396 a rejstřík
000187062
1/ Větná predikace a slabičný princip veršové segmentace -- 2/ Dvojí rytmická hodnota slabiky a fonetická -- definice rytmu -- 3/ Axiologická definice rytmu jako cesta k rozšíření versologického modelu o rytmickou souvislost slabiky a lexikálního významu slova -- 4/ Rytmická souvislost slabiky s lexikálním významem jako vztah podobnosti v Gärdenforsově sémantice -- 5/Slovo a veršová predikace -- 6/ Rytmická hodnotová osa „nahoře-dole" a lexikální sémantika slov v modelu jednodimenzionálního konceptuálního prostoru -- 7/ Lexikální sémantika slov v rytmických hodnotových osách „nahoru-dolů", „dovnitř-ven" a vztah rytmické hodnoty slova a jeho slabik v modelu dvojdimenzionálního konceptuálního prostoru ---
8/ Lexikální sémantika slov v rytmických hodnotových osách „příjemné-nepříjemné", „světle náladově zabarvené-temně náladově zabarvené", „aktivní-pasivní" a vztah rytmické hodnoty slova a jeho slabik v modelu troj dimenzionálního konceptuálního prostoru , -- 9/ Verš a senzomotorická inteligence , -- 10/ Melodické myšlení ve verši: výzkum vnímání senzomotoriky „nahoru-dolů" slabičného proudu verše -- 11/ Rytmické myšlení ve verši: výzkum vnímání -- senzomotoriky segmentace slabičného proudu verše — -- 12/ Melodie verše a intonace věty -- 13/ Dvoudobý melodicky subjekt lyrického díla -- 14/ Třídobý melodicky subjekt lyrického díla -- 15/ Rytmicky a melodický subjekt lyrického díla v ose -- dvoudobého a třídobého -- 16/ Rytmicky silná a slabá, melodicky silná a slabá -- lexikální sémantika -- 17/ Podobnosti a odlišnosti rytmického a melodického ---
subj ektu lyrického díla v lexikálních významech -- 18/ Akustický nebo optický hodnotový základ rytmu -- a melodie v lyrické představě -- 19/ Rytmický a melodický prostor lyrického subjektu -- a osa dvoudobého a třídobého -- 20/ Archetypy čtvernosti a trojnosti v ose dvoudobého -- a třídobého -- 21/ Imaginativní rozšíření percepce slabiky v lyrickém -- subjektu: slabiky-slova a slabiky-imaginativní -- shluky hlásek -- 22/ Slova, slabiky a rytmus v intuitivním myšlení -- lyrického subjektu -- 23/ Dvoudobost a třídobost ve slabikách a rytmicky -- významná substantiva v souboru 67 českých -- lyrických představ -- 24/ Osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách a rytmické -- významy substantiv -- 25/ Dvoudobost a třídobost ve slabikách a rytmicky -- významná slovesa v souboru 67 českých -- lyrických představ -- 26/ Osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách a rytmické -- významy sloves ---
27/ Dvoudobost a třídobost ve slabikách a rytmicky -- významná adjektiva v souboru 67 českých -- lyrických představ -- 28/ Osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách a rytmické -- významy adjektiv -- 29/ Nejobecnější rytmické kvality (OAOAO; AOAOA) -- a osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách -- 30/ Pozice rytmicky aktivních substantiv v rytmickém prostoru lyrického subjektu a jejich vztahy k nejobecnějším veršovým rytmickým kvalitám (OAOAO; AOAOA) -- 31/ Pozice rytmicky aktivních sloves v rytmickém prostoru lyrického subjektu a jejich vztahy k nejobecnějším veršovým rytmickým kvalitám (OAOAO; AOAOA) : -- 32/ Podobnosti a odlišnosti rytmické a melodické intuice lyrického subjektu v lexikálních významech -- 33/ Slova, slabiky a melodie v intuitivním myšlení -- lyrického subjektu -- 34/ Dvoudobost a třídobost ve slabikách a melodicky významná substantiva v souboru 67 českých lyrických představ ---
3 5/ Osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách a melodické významy substantiv -- 36/ Dvoudobost a třídobost ve slabikách a melodicky významná slovesa v souboru 67 českých lyrických představ -- 37/ Osa dvoudobosti a třídobosti ve slabikách a melodické významy sloves -- 38/ Pozice melodicky aktivních substantiv v melodickém prostoru lyrického subjektu a jejich vztahy k nejobecnějším veršovým rytmickým kvalitám (OAOAO; AOAOA) -- 39/ Pozice melodicky aktivních sloves v melodickém -- prostoru lyrického subjektu a jejich vztahy k nejobecnějším veršovým lytmickým kvalitám (OAOAO; AOAOA) -- 40/ Závěr — shrnutí: Já a cizí Já, typologie vnitřnětextové rytmické a melodické subjektivity -- 41/ Příloha č. 1: Psychosémantické testy na výzkum vnímání segmentace slabičného proudu verše a textová podoba 268 zkoumaných českých veršů v 67 lyrických představách ---
42/ Příloha č. 2: Orientační výsledky psychosémantických testů -- 43/ Příloha č. 3: Nejvýraznější verše ve dvou rytmických hodnotách „OAOAO — AOAOA" nejobecnějšího vnímání segmentace slabičného proudu 268 českých veršů -- 44/ Příloha č. 4: Melodické hodnoty v korpusu 268 vnímaných veršů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC