Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Psychologie (@@20121022-15:30:17@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
xiii, 724 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2492-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000187462
1. Historie sexuologie -- 1.1 Vývoj sexuologie jako vědního oboru -- 1.2 Antropologická sexuologie -- 1.3 Etologická sexuologie -- 1.4 Historie české sexuologie -- 1.5 Andrologie -- Literatura -- 2. Vývoj pohlavních orgánů a somatosexuální poruchy -- 2.1 Normální vývoj -- 2.1.1 Pohlavní diferenciace: chromozomy a geny -- 2.1.2 Vývoj gonád -- 2.1.3 Vývoj odvodných pohlavních cest -- 2.1.4 Vývoj zevního genitálu -- 2.2 Somatosexuální vývojové poruchy -- 2.2.1 Vady anogenitální oblasti -- 2.2.2 Vady varlat a mužských pohlavních cest -- 2.2.3 Vady vaječníků a ženských pohlavních cest -- 2.2.4 Vady zevního genitálu -- 2.2.5 Syndromy s poruchami sexuální diferenciace -- Literatura -- 3. Anatomie a fyziologie mužského genitálu -- 3.1 Anatomie -- 3.1.1 Zevní pohlavní orgány -- 3.1.2 Vnitřní pohlavní orgány -- 3.2 Fyziologie -- 3.2.1 Hemodynamika a mechanismus -- erekce a detumescence -- Literatura ---
4. Anatomie a fyziologie ženského genitálu -- 4.1 Anatomie -- 4.1.1 Zevní pohlavní orgány -- 4.1.2 Pochva (vagina) -- 4.1.3 Vnitřní pohlavní orgány -- 4.1.4 Topografie vnitřního genitálu -- 4.1.5 Prsy -- 4.1.6 Úrazy ženského genitálu -- 4.2 Fyziologie -- 4.2.1 Ovariální cyklus -- 4.2.2 Děložní cyklus -- 4.2.3 Tělesné změny během menstruačního cyklu -- Literatura -- 5. Hormony se vztahem k sexuálním funkcím -- 5.1 Androgeny -- 5.1.1 Androgenně účinné steroidy -- 5.1.2 Řízení produkce a původ androgenů -- 5.1.3 Farmakokinetické údaje -- 5.1.4 Cirkulující steroidní pohlavní hormony a jejich zdroj -- 5.1.5 Přeměna steroidních hormonů -- v periferii -- 5.1.6 Účinek androgenů -- 5.1.7 Androgeny a erektilní dysfunkce -- 5.1.8 Antiandrogeny -- 5.1.9 Klinický význam androgenů -- 5.2 Estrogeny -- 5.2.1 Metabolické účinky estrogenů -- 5.2.2 Fyziologické účinky estrogenů u ženy ---
5.2.3 Vliv estrogenů na ženské sexuální funkce -- 5.2.4 Působení estrogenů na fyziologické funkce u mužů -- 5.3 Dihydrotestosteron -- 5.3.1 Hladiny dihydrotestosteronu u člověka -- 5.3.2 Vliv DHT na sexuální diferenciaci -- 5.3.3 Vliv DHT na reprodukční funkce -- 5.3.4 Vliv DHT na další orgány a funkce -- 5.4 Dehydroepiandrosteron -- 5.4.1 Dehydroepiandrosteron a lidská sexualita -- 5.4.2 Vliv DHEA na struktury samičího vnějšího genitálního ústrojí -- 5.5 Hormony neurohypofýzy: oxytocin -- a vasopresin -- 5.6 Alfa-melanokortin (alfaMSH) -- 5.7 Prolaktin -- 5.8 Oxid dusnatý -- 5.9 Neurotransmitery a příbuzné látky -- 5.10 Hormony štítné žlázy -- 5.11 Hormony a partnerské vztahy -- Literatura -- 6. Psychosexuální vývoj -- 6.1 Biologická determinace pohlavního vývoje -- 6.1.1 Problémy sexuální diferenciace -- 6.1.2 Sexuální a skeletální maturace -- 6.1.3 Puberta -- 6.1.4 Poruchy sexuálního vývoje ---
6.2 Etapy psychosexuálního vývoje -- 6.2.1 Pohlavní identita -- 6.2.2 Pohlavní role -- 6.2.3 Sexuální preference -- 6.2.4 Sexuální chování a sexuální emoce -- 6.3 Sexuální zneužívání dětí -- 6.3.1 Vyšetřování sexuálně zneužívaného dítěte -- 6.4 Rizikové chování v dospívání -- 6.4.1 Zneužívání psychoaktivních látek -- 6.4.2 Rizikové sexuální chování -- Literatura -- 7. Sexuální orientace -- 7.1 Definice -- 7.2 Biologická podmíněnost sexuální orientace -- 7.2.1 Genetické studie -- 7.2.2 Endokrinologický výzkum -- 7.2.3 Anatomicko-morfologický -- a psychofyziologický výzkum -- 7.3 Právní a společenské postavení homosexuálních osob, zkušenosti -- s diskriminací -- 7.4 Dětství prehomosexuálních dětí -- 7.5 Přijetí homosexuální identity proces coming out -- 7.6 Zdravotnické aspekty homosexuality -- 7.7 Terapie homosexuality -- 7.8 Lesbické ženy a mateřství -- Literatura ---
8. Andrologická problematika v sexuologii -- 8.1 Definice andrologie -- 8.2 Mužská neplodnost -- 8.3 Pretestikulární příčiny mužské infertility -- 8.3.1 Postižení hypotalamu -- 8.3.2 Postižení hypofýzy -- 8.3.3 Exogenní a endogenní hormony -- 8.4 Testikulární příčiny mužské infertility -- 8.4.1 Postižení chromozomální -- 8.4.2 Gonadotoxiny -- 8.4.3 Systémová onemocnění -- 8.4.4 Poškození varlete -- 8.4.5 Kryptorchismus -- 8.4.6 Varikokéla -- 8.5 Posttestikulární příčiny mužské infertility -- 8.5.1 Obstrukce semenného traktu -- 8.5.2 Porucha funkce a pohyblivosti spermií -- 8.5.3 Problémy při pohlavním styku -- 8.6 Klinický nález -- 8.6.1 Standardní metody vyšetření ejakulátu -- 8.6.2 Vyšetření specifická (optional tests) -- 8.6.3 Výzkumná vyšetření -- 8.7 Anamnéza a klinické vyšetření pacienta -- 8.7.1 Andrologická anamnéza -- 8.7.2 Klinické vyšetření -- 8.8 Léčba mužské infertility ---
8.8.1 Medikamentózní terapie -- 8.8.2 Elektroejakulace a vibroejakulace -- 8.8.3 Mikrochirurgické techniky odběru mužských zárodečných buněk -- a techniky in vitro fertilizace -- Literatura -- 9. Urologická problematika v sexuologii -- 9.1 Priapismus -- 9.2 Plastická indurace penisu -- 9.2.1 Medikamentózní terapie -- 9.2.2 Fyzikální terapie -- 9.2.3 Operační léčba -- 9.3 Úrazy a automutilace zevního genitálu -- 9.4 Medikamentózní terapie v léčbě komplikovaných erektilních dysfunkcí -- 9.4.1 Erektilní dysfunkce po pánevních operacích -- 9.4.2 Erektilní dysfunkce po pánevních poraněních -- 9.4.3 Erektilní dysfunkce po radioterapii pro karcinom prostaty -- 9.4.4 Erektilní dysfunkce u pacientů -- s diabetem -- 9.4.5 Erektilní dysfunkce po míšní lézi -- 9.5 Genová terapie v léčbě erektilní dysfunkce -- Literatura -- 10. Aging male -- 10.1 Demografická situace -- 10.1.1 Důsledky demografických změn -- 10.1.2 Aktivní zdraví ---
10.2 Aging male -- 10.2.1 Symptomatologie LOH -- 10.2.2 Léčba -- 10.2.3 Aging male a urologie -- 10.2.4 LUTS/BPH a sexualita -- 10.2.5 Aging male a erektilní dysfunkce -- Literatura -- 11. Sexuologická problematika v gynekologii -- 11.1 Anatomické vady a změny polohy ženských pohlavních orgánů ovlivňující ženskou sexualitu -- 11.2 Vliv menstruace, jejích poruch a ostatních hormonálních aspektů na ženskou sexualitu -- 11.2.1 Gynekologické endokrinní syndromy a stavy související s menstruačním cyklem ovlivňující ženskou sexualitu -- 11.2.2 Vliv hormonální terapie, antikoncepce a substituční terapie -- na ženskou sexualitu -- 11.3 Vliv zánětlivých gynekologických onemocnění na ženskou sexualitu -- 11.3.1 Záněty zevních rodidel, vulvitis -- a vulvovaginitis -- 11.3.2 Zánětlivá onemocnění pochvy, kolpitis, vaginitis -- 11.3.3 Zánět děložního hrdla, cervicitis ---
11.3.4 Zánětlivá onemocnění dělohy, endometritis, myometritis, perimetritis -- 11.3.5 Pánevní zánětlivá nemoc (PID) -- 11.3.6 Zánětlivá onemocnění prsu -- 11.3.7 Uroinfekce -- 11.4 Vliv těhotenství a laktace na ženskou sexualitu -- 11.5 Sexuologická problematika žen ve sterilním páru -- 11.6 Sexuologická problematika žen s nádory reprodukčních orgánů a mléčné žlázy -- 11.7 Gynekologická onemocnění jako příčina algopareunií -- 11.8 Ženská sexualita a uropoetický systém -- 11.9 Vliv gynekologických operací na ženskou sexualitu -- 11.9.1 Abdominální operace -- 11.9.2 Vaginální operace -- 11.9.3 Laparoskopické operace -- 11.9.4 Operační výkony na ženských prsou -- 11.9.5 Specificky zaměřené operace -- 11.10 Poranění ženských pohlavních orgánů -- v důsledku sexuální aktivity -- 11.10.1 Poranění zevního genitálu -- a oblasti poševního vchodu -- 11.10.2 Poranění pochvy a parakolpia ---
11.10.3 Poranění dělohy, parametria -- a děložních adnex -- 11.10.4 Poranění orgánů topograficky blízkých ženskému genitálu -- a orgánů malé pánve -- 11.10.5 Extragenitální konsekvence -- sexuálních aktivit -- 11.11 Psychosomatická problematika -- v gynekologické sexuologii -- Literatura -- 12. Senologická problematika v sexuologii -- 12.1 Ňadra z pohledu psychologa -- 12.1.1 Pravěk -- 12.1.2 Starověk, antika -- 12.1.3 Středověk -- 12.1.4 Novověk -- 12.1.5 Doba nejnovější -- 12.2 Pohled plastického chirurga -- 12.2.1 Indikace k operaci multi-disciplinární přístup -- 12.2.2 Předoperační pohovor konzultace -- 12.2.3 Operace prsou a jejich úskalí -- 12.3 Nemoci prsů ve vztahu k sexualitě -- 12.3.1 Poruchy vývoje -- 12.3.2 Mastodynie -- 12.3.3 Záněty prsu -- 12.3.4 Benigní nemoci prsu, secernující prs -- 12.3.5 Karcinom prsu -- Literatura -- 13. Aging female -- 13.1 Demografická situace -- 13.2 Evoluce menopauzy ---
13.3 Základní pojmy a definice -- 13.4 Fyziologie a endokrinologie klimakteria -- 13.5 Symptomatologie klimakteria -- 13.5.1 Klimakterický syndrom -- 13.5.2 Organický estrogen-deficitní syndrom -- 13.5.3 Metabolický estrogen-deficitní syndrom -- 13.5.4 Kardiovaskulární systém -- a postmenopauza -- 13.5.5 Osteoporóza -- 13.5.6 Nemoci centrální a periferní nervové soustavy -- 13.5.7 Urogenitální ústrojí -- 13.5.8 Gastrointestinální trakt -- 13.5.9 Oční onemocnění -- 13.6 Sexualita žen v klimakteriu -- 13.6.1 Ženské sexuální dysfunkce (FSD) -- a perimenopauza -- 13.6.2 Ovlivnění sexuálních problémů -- v postmenopauze -- 13.7 Léčebné možnosti klimakterických potíží -- 13.8 Postoje k menopauze -- 13.9 Perspektivy klimakterické medicíny -- Literatura -- 14. Antikoncepce a ostatní metody plánovaného rodičovství -- 14.1 Definice pojmů -- 14.2 Přirozená regulace reprodukce -- Horno sapiens -- 14.3 Historie antikoncepce ---
14.4 Etika antikoncepce -- 14.5 Právní problematika antikoncepce -- 14.6 Psychologie antikoncepce -- 14.7 Spolehlivost antikoncepce -- 14.8 Přehled antikoncepčních metod -- 14.8.1 Přirozené metody antikoncepce -- 14.8.2 Bariérové metody antikoncepce -- 14.8.3 Antikoncepce vyžadující lékařskou asistenci -- 14.9 Steri
(OCoLC)614278739
cnb002030432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC