Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2009
312 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7311-105-2 (váz.)
Medicína hlavy a krku
Slovensko-český, česko-slovenský minislovník
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Část. slovenský text
000187477
1 Definícia základných pojmov a epidemiológia porúch prehľtania -- (M. Tedla) -- 1.1 Definícia základných pojmov -- 1.2 Dôsledky na kvalitu života -- 1.3 Epidemiológia porúch prehľtania -- II. ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA -- 2 Anatómia a fyziológia orgánov zúčastňujúcich sa na hltacom akte -- (M. Tedla) -- 2.1 Ústna dutina -- 2.2 Hltan a hrtan -- 2.3 Pažerák -- 2.4 Centrálny nervový systém -- 2.5 Hlavové nervy zúčastňujúce sa na hltačom akte -- 3 Normálny a narušený hltači akt (M. Tedla, M. Mokoš) -- 3.1 Mechanika hltacieho aktu -- 3.2 Orálna fáza -- 3.3 Faryngeálna fáza -- 3.4 Ezofageálna fáza -- III. DIAGNOSTIKA PORÚCH PREHĹTANIA -- 4 Základné klinické vyšetrenie prehľtania (M. Tedla, R. Gross) -- 4.1 Anamnéza -- 4.2 Vyšetrenie orálnej motoriky -- 4.3 Posúdenie orálnej kontroly a hltania -- 4.4 Algoritmus diagnostických postupov -- 5 Špecializované vyšetrenia hltacieho aktu (B. Bunová, M Tedla) -- 5.1 Videofluoroskopia -- 5.2 Videoendoskopia -- 5.3 Videoendoskopické vyšetrenie hltacieho aktu s vyšetrením citlivosti -- 5.4 Transnazálna ezofagoskopia -- 6 Ďalšie vyšetrovacie metody (R. Vaňatka, O. Urban, R Vítek, E. Ehler) -- 6.1 Rádiologické vyšetrovacie metody -- 6.2 Gastroenterologické vyšetrovacie metody -- 6.3 Laryngeálna elektromyografia -- IV. LIEČBA PACIENTA S PORUCHOU PREHLTANIA -- Algoritmus liečby pacienta s poruchou prehltania (M. Tedla) -- 7 Výživa u poruch polykání (Z.
Grófova, L Satinský) -- 7.1 Výživa definice základních pojmů -- 7.2 Typ stravy a dysfagie, ovlivnění perorálního příjmu -- 7.3 Terapeutický přístup k dysfagickému pacientovi -- 7.4 Výživa při částečném perorálním příjmu -- 7.5 Techniky výživy při vyloučení perorálního příjmu (neorální živení) -- 7.6 Domácí umělá výživa -- 7.7 Etické aspekty orálního a neorálního příjmu -- 8 Rehabilitácia poruch prehltania (R. Gross) -- 8.1 Nepriama liečba porúch prehltania -- 8.2 Priama liečba porúch prehltania -- 8.3 Poloha a postoj -- 9 Protetika defektov čeľuste a mäkkých tkanív splanchnokrania -- (G. Hristovski) -- 9.1 Stratégia protetickej liečby -- 9.2 Protetická liečba -- 10 Princípy chirurgickej liečby dysfágie -- (M. Tedla, P. Komínek, V. Chrobok, B. Lorenc, J. Šiller, L Šebová) -- 10.1 Chirurgia hltana -- 10.2 Chirurgia hrtana -- 10.3 Chirurgia horného pažerákového zvierača -- 10.4 Chirurgia dolného pažerákového zvierača -- 10.5 Chirurgické výkony na slinných žľazách -- V DÔSLEDKY PORUCH PREHÍTANIA -- 11 Socioekonomické aspekty dysfágie (M. Tedla) -- 11.1 Kvalita života -- 11.2 Ekonomické dôsledky poruch prehítania -- 12 Aspiračná pneumónia a aspiračná pneumonitída -- (E. Tedlová, I. Mucska) -- 12.1 Aspiračná pneumónia -- 12.2 Aspiračná pneumonitída -- 13 Podvýživa a její důsledky (Z. Grofová) -- 13.1 Definice základních pojmů -- 13.2 Nutriční skríning -- 13.3 Hladovění
-- 13.4 Následky podvýživy -- VI. DYSFÁGIA V ŠPECIÁLNYCH SITUÁCIÁCH -- 14 Poruchy polykání po chirurgických výkonech (P Komínek, M. Rosoľanka, P. Štefanička, M. Tedla, V. Chrobok, T Paleček) -- 14.1 Tracheostomie -- 14.2 Chirurgie ústní dutiny -- 14.3 Chirurgie hltanu -- 14.4 Chirurgie hrtanu -- 14.5 Operace štítné žlázy -- 14.6 Dysfagie po operacích baze lební -- 14.7 Dysfagie po operaci páteře -- 15 Poruchy polykání u neurologických nemocí (E. Ehler) -- 15.1 Cévní mozkové příhody -- 15.2 Degenerativní poruchy -- 15.3 Zánětlivá a autoimunitní onemocnění -- 15.4 Další neurologické nemoci -- 16 Onkologické choroby a následky ich nechirurgickej liečby -- (M. Tedla, M. Chorváth) -- 16.1 Onkologické choroby hlavy a krku -- 16.2 Dysfágia ako následok rádioterapie a chemoterapie -- 17 Zenkerův divertikl (V. Chrobok, R Komínek) -- 17.1 Symptomatologie a diagnostika -- 17.2 Chirurgická léčba -- 18 Dysfagie a gastroezofageální reflux -- (K Zeleník, R Komínek, O. Urban) -- 18.1 Gastroezofageální refluxní choroba -- 18.2 Extraezofageální reflux -- 19 Poruchy motility jícnu (M. Kliment, O. Urban, R Fojtík) -- 19.1 Achalázie -- 19.2 Difúzni spazmus jícnu -- 19.3 Ostatní poruchy motility -- 20 Iné príčiny dysfagie (M. Tedla, E. Tedlová, M. Kliment) -- 20.1 Autoimunitné ochorenia -- 20.2 Infekčné ochorenia -- 20.3 Benígne pažerákové stenózy -- 20.4 Liekmi indukovaná dysfágia -- 20.5 Cudzie telesá v hltacích
orgánoch -- 20.6 Vrodené vývojové chyby -- 20.7 Poleptanie hltacích orgánov -- 20.8 Pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti -- 21 Poruchy prehltania v novorodeneckom a detskom veku -- (J. Hanzelová, L Chmelová) -- 21.1 Rozdiely v anatómii hltaná a hrtana medzi deťmi a dospelými -- 21.2 Fyziológia prehítania v detskom veku -- 21.3 Etiológia porúch prehltania u detí -- 21.4 Diagnostika a liečba porúch prehítania u detí -- 22 Poruchy prehítania vo vyššom veku (L. Hegyi) -- 22.1 Patofyziologické poznámky -- 22.2 Dysfágia pri neurologických ochoreniach -- 22.3 Iné príčiny dysfágie u seniorov -- VIL OŠETROVATEĽSKÁ PÉČE -- 23 Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchami polykání -- (R Mandysová, R. Zeleníková) -- 23.1 Skríning poruch polykání -- 23.2 Pacienti s poruchou polykání a jejich stravování -- 23.3 Enterální výživa -- 23.4 Parenterální výživa -- 23.5 Ošetřovatelský algoritmus u pacientů s poruchami polykání -- 23.6 Základní ošetřovatelské diagnózy u pacientů s poruchami polykání -- VIII. ZÁVER -- 24 Poučenie pre prax (M. Tedla, P. Komínek, V. Chrobok) -- 24.1 Prevalencia porúch prehítania, dôsledky na kvalitu života -- 24.2 Anatómia, fyziológia a patofyziológia hltacieho aktu -- 24.3 Diagnostika porúch prehítania a porúch výživy -- 24.4 Dysfágia vo vybraných situáciách -- 24.5 Liečba porúch prehítania -- IX. PRÍLOHY -- Slovníček základních pojmů (M. Černý, L Bártová)
-- Slovníček jmen (P. Matoušek, P. Komínek) -- Odporúčaná literatúra -- Zoznam tabuliek -- Zoznam obrázkov -- Seznam použitých zkratek (M. Černý) -- Slovensko-český minislovník (M. Černý) -- Česko-slovenský minislovník (M Tedla)
(OCoLC)607519218
cnb001929718

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC