Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Vyznání (@@20121108-12:06:13@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 3., rev.
Praha : Vyšehrad, 2010
293 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7429-045-9 (váz.)
němčina
Obsahuje terminologický slovník
000187479
I. BŮH A JEHO NEBESKÝ DVŮR -- 1. Od jednoho Boha k Bohu jedinému -- 2. Šechina -- 3. Učení o andělích -- 4. Boží jméno a jména Boha -- 5. Šem ha-mforaš -- II. SATAN A DÉMONI -- 1. Ďábel/satan -- 2. Démoni -- III. ZÁZRAKY A MAGIE -- 1. Zázraky všeobecně a jejich kérygma -- 2. Biblické zprávy o zázracích -- 3. Zázraky v rabínském písemnictví -- 4. Tolerovaná a zakázaná magie -- IV. ČLOVĚK A STVOŘENÍ -- 1. Stvoření jako svobodný čin jediného Boha -- 2. Člověk jako cíl stvoření -- 3. Hřích a porušené stvoření? -- 4. Biblická a rabínská antropologie -- V. POJEM VYVOLENÍ -- 1. Biblické předpoklady -- 2. Pojem vyvolení v apokryfech a v Kumránu -- 3. Pojem vyvolení ve farizejsko-rabínském vědomí -- VI. MESIANISMUS A POLITICKÁ ESCHATOLOGIE -- 1. Starozákonní předpoklady -- 1.1 Protomesiášská očekávání v předdavidovské době -- 1.2 Sijonská ideologie a davidovská dynastie ---
1.3 Pojem „pomazání" v Bibli -- 1.4 Mesiáš z domu Davidova -- 1.5 Syn člověka -- 1.6 Mesiášsky prorok -- 2. Mesiášské představy v literatuře období -- mezi Starým a Novým zákonem -- 2.1 Pobiblická očekávání Syna člověka -- 2.2 Chasidskě a kumránsko-esejské učení o mesiáši -- 3. Rabínské mesiášské představy -- 3.1 Význam mesianismu -- 3.2 Plodnost mesiášského věku -- 3.3 Shromáždění Židů v exilu -- 3.4 Sijon národů -- 3.5 Mesiášská říše mezidobí -- 3.6 Mesiáš, syn Josefův, a mesiáš, syn Davidův -- 3.7 Porodní bolesti mesiášského věku; Góg a Magóg -- 3.8 ZnovupřicházejícíElijáš -- VII. INDIVIDUÁLNÍ ESCHATOLOGIE -- A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ -- 1. Říše mrtvých a posmrtný život -- 1.1 Starý Egypt a starý Orient -- 1.2 Starozákonní představy -- 1.3 Období mezi Starým a Novým zákonem -- 1.4 Rabínské texty -- 2. Ráj, peklo, očistec -- 3. Poslední soud -- 4. Vzkříšení mrtvých ---
VIII. PROBLÉM PROSELYTŮ -- IX. ŽIDOVSKÁ ZBOŽNOST -- 1. Zákon a zákony -- 2. Vývoj a význam synagogy -- 3. Svátky a slavnosti -- 4. Domácí zbožnost -- X. ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ UMĚNÍ -- 1. Předpoklady -- 2. Rabínské prameny a zákaz obrazů -- 3. Doklady figurálního umění z pozdní antiky -- 4. Nový počátek ve středověku -- 5. Náboženské ozdobné a užitné předměty -- XI. ŽIDOVSKÝ HELÉNISMUS A JEHO NÁSLEDKY -- 1. Předpoklady -- 2. Moudrost/Tóra jako boží nástroj stvoření optimismus z Tóry -- 3. Frustrace z Tóry a gnostický útěk ze světa -- 4. Apokalyptika a esoterismus jako východisko -- XII. STŘEDOVĚKÁ ŽIDOVSKÁ -- NÁBOŽENSKÁ FILOSOFIE -- 1. Islámská středověká filosofie podnět pro židovskou náboženskou filosofii středověku -- 2. Saadja gaon -- 3. Šlomo ben Jehuda ibn Gvirol -- 4. Bachja ibn Pakuda -- 5. Jehuda ben Samuel Halevi -- 6. Abraham ibn Daud -- 7. Maimonides a zvládnutí aristotelské výzvy ---
8. Filosofové po Maimonidovi -- XIII. AŠKENAZSKÝ CHASIDISMUS -- XIV. KABALA, MYSTICKO-MESIÁŠSKÁ HNUTÍ -- 17. A 18. STOLETÍ, CHASIDISMUS -- 1. Předchůdci kabaly -- 2. Problém vzniku kabaly -- 3. Kabala v křesťanském Španělsku -- 4. Škola kabalistů v Safedu -- 5. Mysticko-mesiášská hnutí 17. a 18. století -- 6. Chasidismus -- Hlavní epochy židovských dějin a židovského náboženství

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC