Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

propedeutika (@@20120911-11:26:36@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:63x 
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2009
xv, 324 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-643-4 (brož.)
"Publikace je vydána v ediční spolupráci s 1. LF UK v Praze"--Rub tit. s.
Obsahuje rejstřík
000187498
2. ZDRAVÍ A NEMOC (Pavel Klener) -- ■ Příčiny onemocnění -- ■ Průběh onemocnění -- 3. KOMUNIKACE LÉKAŘ-PACIENT (Radkin Honzák) -- ■ Vztah mezi lékařem a pacientem -- ■ Pravda na nemocničním lůžku -- M Maastrichtský systém -- 4. NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY NEMOCI (Pavel Klener) -- ■ Únava a slabost -- W Poruchy spánku -- ■ Poruchy chuti k jídlu -- M Nevolnost a zvracení -- W Úbytek hmotnosti -- ■ Žízeň -- m Bolest -- ■ Svědění -- ■ Změny tělesné teploty -- WĚ Bušení srdce -- ■ Dusnost -- M Kašel -- ■ Chrapot -- ■ Krvácivé projevy -- 5. ANAMNÉZA (Zdeněk Mareček) -- 5.1. Schéma anamnézy -- ■ Osobní data nemocného -- ■ Současné obtíže vedoucí k vyšetření -- M Osobní anamnéza -- Nynější onemocnění -- Předchorobí -- ■ Rodinná anamnéza -- ■ Pracovní a sociální anamnéza -- 5.2. Zásady správné anamnézy -- ■ Dostatek času -- ■ Vhodné prostředí -- ■ Správná formulace otázek ---
M Osobní zájem -- M Kritické hodnocení -- ■ Anamnestická diagnóza -- 6. METODY FYZIKÁLNÍHO VYŠETŘENÍ (Pavel Klener) -- 7. VYŠETŘENÍ ARTERIÁLNÍHO A ŽILNÍHO PULSU (Jaromír Hradec) -- 7.1. Arteriální puls -- M Rytmus pulsu -- M Amplituda a charakter pulsu -- 7.2. Žilní puls a tlak -- 8. VYŠETŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (Jaromír Hradec) -- 9. CELKOVÉ POSOUZENÍ STAVU PACIENTA (Petr Cieslar) -- 9.1. Vědomí a psychický stav -- 9.2. Růst, vývoj, výživa -- 9.3. Poloha nemocného, stoj a chůze -- 9.4. Hlas a řeč -- 9.5. Kůže -- 9.6. Kožní adnexa -- 9.7. Otoky -- 10. SOMATICKÉ VYŠETŘENÍ -- 10.1. Vyšetření hlavy (Petr Cieslar) -- 10.1.1. Vyšetření hlavy jako celku -- 10.1.2. Vyšetření očí -- 10.1.3. Vyšetření inervace mozkovými nervy -- 10.1.4. Vyšetření uší a nosu -- 10.1.5. Vyšetření dutiny ústní a jazyka -- 10.2. Vyšetření krku (Petr Cieslar) -- 10.3. Vyšetření hrudníku ---
10.3.1. Vyšetření hrudníku jako celku (Pavel Klener) -- 10.3.2. Vyšetření plic (Jiří Homolka) -- 10.3.3. Vyšetření srdce (Jaromír Hradec) -- ■ Srdeční ozvy -- První ozva -- Druhá ozva -- Třetí ozva -- Čtvrtá ozva (sinová) -- Cvalový rytmus -- ■ Přídatné srdeční zvuky -- ■ Srdeční šelesty -- ■ Systolické šelesty -- Ejekční systolické šelesty -- Regurgitační systolické šelesty -- H Diastolické šelesty -- Průtokové diastolické šelesty -- Regurgitační diastolické šelesty -- M Kontinuální šelesty -- H Perikardiální třecí šelest -- 10.4. Vyšetření cév (Jiří Spáčil) -- 10.5. Vyšetření břicha -- 10.5.1. Vyšetření břicha jako celku (Václav Jirásek) -- 10.5.2. Vyšetření jater (Marie Brodanová) -- 10.5.3. Vyšetření sleziny (Pavel Klener) -- 10.5.4. Vyšetření žlučníku (Marie Brodanová) -- 10.5.5. Vyšetření pankreatu (Marie Brodanová) ---
10.6. Vyšetření ledvin a močového ústrojí (Jiří Žabka) -- 10.7. Vyšetření genitálu (Pavel Klener) -- 10.8. Vyšetření pohybového ústrojí (Karel Pavelka) -- H Nález u zánětlivých onemocnění -- ■ Nález u osteoartrózy -- 10.8.1. Vyšetření horní končetiny -- H Ramenní kloub -- ■ Loketní kloub -- ■ Zápěstí a ruka -- 10.8.2. Vyšetření dolní končetiny -- M Kyčelní kloub -- ■ Kolenní kloub -- ■ Kotník a klouby nohy -- 10.8.3. Vyšetření páteře -- 11. ZÁKLADNÍ POMOCNÁ VYŠETŘENÍ -- 11.1. Vyšetření sedimentace červených krvinek (Bedřich Friedmann) -- 11.2. Vyšetření moči (Jiří Žabka) -- 11.2.1. Smyslové posouzení moči -- 11.2.2. Chemické vyšetření moči -- 11.2.3. Vyšetření močového sedimentu -- 11.3. Vyšetření EKG (Jaromír Hradec) -- 11.3.1. Vznik EKG křivky -- 11.3.2. Elektrody a svody -- 11.3.3. Normální elektrokardiogram -- m Vlna P -- M Interval PR (PQ) -- m Komplex QRS -- M Vlna T ---
M Interval QT -- M Úsek ST -- ■ Vlna U -- 11.3.4. Určení dalších parametrů -- ■ Určení srdeční frekvence -- ■ Určení elektrické osy srdeční -- M Elektrická rotace srdce -- ■ Pozdní komorové potenciály -- 11.3.5. Ambulantní monitorování EKG -- 12. ZOBRAZOVACÍ METODY (Jiří Chmel) -- 12.1. Vyšetření rentgenem -- M Skiagrafie snímkování -- 12.2. Vyšetření ultrazvukem -- 12.3. Magnetická rezonance -- 12.4. Zobrazovací metody nukleární medicíny -- 13. ENDOSKOPICKÉ METODY (Václav Jirásek) -- ■ Nové zobrazovací techniky používané v endoskopii -- 13.1. Indikace endoskopie -- 13.2. Kontraindikace a rizika endoskopie -- 14. BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ (Tomáš Zima) -- 14.1. Preanalytická část laboratorního vyšetření a faktory, které ji ovlivňují -- 14.1.1. Biologické vlivy -- 14.1.2. Odběr materiálu -- 14.1.3. Transport materiálu -- 14.1.4. Skladování materiálu -- 14.2. Analytická část -- 14.3. Postanalytická část ---
15. ZÁKLADNÍ HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (Jan Haber) -- 15.1. Vyšetření krevního obrazu -- 15.2. Vyšetření kostní dřeně -- 15.3. Vyšetření základních koagulačních parametrů -- 16. PŘEDTRANSFÚZNÍ VYŠETŘENÍ (Jan Haber) -- 16.1. Vyšetření v laboratoři •• -- 16.2. Vyšetření u lůžka nemocného -- 17. ZÁKLADNÍ IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (Terezie Fučíková) -- 17.1. Vyšetření alergických stavů -- 17.2. Vyšetření imunodeíicience -- 17.3. Vyšetření autoimunitních onemocnění -- 18. MOLEKULÁRNĚBIOLOGICKÉ METODY (Josef Janda, Alena Slavíčkova) -- ■ Metoda polymerázové řetězové reakce -- 19. MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (Jiří Beneš) -- 19.1. Mikrobiologické vyšetřovací metody -- 19.1.1. Mikroskopické techniky -- 19.1.2. Kultivační techniky -- 19.1.3. Průkaz mikrobiálních nukleových kyselin -- 19.1.4. Metody umožňující průkaz antigenu -- 19.1.5. Nepřímé diagnostické metody ---
19.2. Obecné zásady mikrobiologického vyšetřování v praxi -- 20. BIOPTICKÉ A CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Václav Jirásek) -- 21. STANOVENÍ DIAGNÓZY (Pavel Klener) -- 22. TERAPIE VNITŘNÍCH CHOROB (Pavel Klener) -- 23. PROGNÓZA VNITŘNÍCH CHOROB (Václav Jirásek) -- 24. ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE (Romana Ryšavá) -- 24.1. Dokumentace u hospitalizovaných pacientů -- 24.1.1. Příjmová dokumentace -- 24.1.2. Dekurs -- 24.1.3. Propouštěcí zpráva -- 24.1.4. Vykazování provedených výkonů -- 24.2. Dokumentace u ambulantních pacientů -- 25. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE (Daniela Bruthansová) -- 25.1. Vztah lékař-pacient z pohledu práva -- 25.1.1. Informace o zdravotním stavu pacienta -- ■ Informace podávané pacientovi -- ■ Informace podávané osobám blízkým -- 25.1.2. Souhlas s vyšetřovacími a léčebnými výkony -- ■ Zletilé osoby -- Pozitivní revers -- Negativní revers -- ■ Osoby mladistvé (děti) ---
H Osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům -- 25.1.3. Propuštění pacienta z ústavní péče -- 25.1.4. Dříve vyslovená přání pacienta -- 25.2. Poskytování zdravotnické dokumentace -- ■ Pacient -- Právo na informace o zemřelém pacientovi -- M Zdravotničtí pracovníci -- ■ Změna ošetřujícího lékaře -- ■ Osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání -- ■ Další osoby -- 25.3. Zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče -- 26. VYŠETŘENÍ V KARDIOLOGII (Jaromír Hradec) -- 26.1. Anamnéza u srdečních chorob -- 26.2. Nejčastější příznaky srdečních chorob -- ■ Bolest na hrudníku -- ■ Dusnost -- ■ Palpitace -- ■ Synkopy -- H Cyanóza -- M Otoky -- ■ Hemoptýza -- 26.3. Nejdůležitější vyšetřovací metody v kardiologii -- 26.3.1. Zobrazovací metody -- ■ Rentgenová vyšetření -- Nej důležitější patologické RTG obrazy -- H Magnetická rezonance ---
M Ultrazvukové vyšetřovací metody -- Jednorozměrná echokardiografie -- Dvourozměrná echokardiografie -- Dopplerovská echokardiografie -- Pulsní dopplerovská technika -- Kontinuální dopplerovská technika -- Barevné dopplerovské mapování krevního proudu -- Jícnová echokardiografie -- M Radionuklidové metody -- ■ Zátěžové testy -- Zátěžová elektrokardiografie -- Zátěžová echokardiografie -- Zátěžová thaliová scintigrafie myokardu -- 26.3.2. Invazivní vyšetřovací metody -- ■ Pravostranná srdeční katetrizace -- ■ Levostranná srdeční katetrizace -- ■ Ventrikulograíie a aortografie -- M Koronární angiografie -- ■ Invazivní elektrofyziologická vyšetření -- ■ Intravaskulární ultrazvukové vyšetření -- ■ Endomyokardiální biopsie -- 27. VYŠETŘENÍ V ANGIOLOGII (Jiří Spáčil) -- 27.1. Anamnéza u cévních chorob -- 27.2. Nejčastější příznaky cévních choroB ---
27.3. Nej důležitější vyšetřovací metody v angiologii -- 27.3.1. Klinické testy -- 27.3.2. Zobrazovací metody -- ■ Vyšetření cév rentgenem -- H Magnetická rezonance -- H Radionuklidové metody -- ■ Ultrasonografie -- M Pletyzmografie -- ■ Metody k posouzení mikrocirkulace -- 28. VYŠETŘENÍ V PNEUMOLOGII (Jiří Homolka, Jiří Chmel) -- 28.1. Anamnéza u plicních chorob -- 28.2. Nejčastější příznaky plicních chorob -- 28.3. Nejdůležitější vyšetřovací metody v pneumologii -- 28.3.1. Zobrazovací metody -- ■ Rentgenová vyšetření -- Nejčastější patologické RTG nálezy -- ■ Magnetická rezonance -- ■ Radioizotopová vyšetření -- ■ Ultrasonografie -- 28.3.2. Funkční vyšetření plic -- 28.3.3. Jiná speciální vyšetření -- 29. VYŠETŘENÍ V GASTROENTEROLOGII (Václav Jirásek) -- 29.1. Anamnéza u chorob trávicího ústrojí -- 29.2. Nejčastější příznaky poruch trávicího ústrojí -- ■ Celkové příznaky ---
■ Bolest -- ■ Dyspepsie -- ■ Poruchy motility -- Zvracení -- Hematemeze -- Meléna -- Zácpa a průjem -- 29.3. Nej důležitější vyšetřovací metody v gastroenterologii -- 29.3.1. Zobrazovací metody -- H Rentgenová vyšetření -

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC