Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
381 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-1935-8 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Na obálce též: podrobná řešení v osmi programovacích jazycích - pro C#, Javu, JavaScript, PHP, Perl, Python, Ruby a VB.NET
Obsahuje rejstřík
000187499
1. Úvod do regulárních výrazů -- Definice regulárních výrazů -- Vyhledávání a nahrazování pomocí regulárních výrazů Nástroje pro práci s regulárními výrazy -- 2* Základy práce s regulárními výrazy -- 2.1 Hledání shodného literálního textu -- 2.2 Netisknutelné znaky -- 2.3 Hledání jednoho znaku mezi mnohými -- 2.4 Hledání libovolného znaku -- 2.5 Vyhledávání na začátku a konci řádku -- 2.6 Hledání celých slov -- 2.7 Body kódu, vlastnosti, bloky a jazyky ve standardu Unicode -- 2.8 Vyhledání jedné z několika možností -- 2.9 Skupinové a zachytávací části shody -- 2.10 Opětovné vyhledání již vyhledaného textu -- 2.11 Zachycení a pojmenování části shody -- 2.12 Několikanásobné opakování části regulárního výrazu -- 2.13 Minimální a maximální počet opakování -- 2.14 Eliminace zbytečného zpětného vyhledávání -- 2.15 Zabraňujeme nechtěnému opakování ---
2.16 Vyhledání shody bez vložení do výsledků vyhledávání -- 2.17 Vyhledání jedné z alternativ v závislosti na podmínce ; 2.18 Vkládání komentářů do regulárního výrazu -- 2.19 Vkládání literálního textu do nahrazovacího textu -- 2.20 Vkládání shody regulárního výrazu do nahrazovacího textu -- 2.21 Vkládáme část shody regulárního výrazu do nahrazovacího textu -- 2.22 Vkládání kontextu shody do nahrazovacího textu -- 3+ Programování s regulárními výrazy -- Programovací jazyky a regulární výrazy -- 3.1 Literální regulární výrazy ve zdrojovém kódu -- 3.2 Import knihovny regulárních výrazů -- 3.3 Vytváříme objekty regulárních výrazů -- 3.4 Nastavení voleb regulárních výrazů -- 3.5 Test na výskyt shody ve zdrojovém řetězci -- 3.6 Test úplné shody regulárního výrazu ve zdrojovém řetězci -- 3.7 Načtení shodného textu -- 3.8 Určení pozice a délky shody -- 3.9 Načítání části textu shody ---
3.10 Načtení seznamu všech shod -- 3.11 Iterování na všech shodách -- 3.12 Ověření shody v procedurálním kódu -- 3.13 Hledání shody v jiné shodě -- 3.14 Nahrazení všech shod -- 3.15 Nahrazování shod se znovuvyužitím jejich částí -- 3.16 Nahrazování shody textem vygenerovaným kódem -- 3.17 Nahrazování všech shod jiného regulárního výrazu -- 3.18 Nahrazení všech shod nacházejících se mezi shodami jiného regulárního výrazu -- 3.19 Rozdělení řetězce -- 3.20 Rozdělení řetězce při zachování shody regulárního výrazu -- 3.21 Prohledávání řádku po řádku -- 4. Ověřování a formátování -- 4.1 Ověřování e-mailových adres -- 4.2 Ověřování a formátování severoamerických telefonních čísel -- 4.3 Ověřování mezinárodních telefonních čísel -- 4.4 Ověřování dat v tradičním formátu -- 4.5 Přesné ověřování dat v tradičních formátech -- 4.6 Ověřování času v tradičních formátech ---
4.7 Ověřování datových a časových údajů ve standardu ISO 8601 -- 4.8 Omezení vstupu na alfanumerické znaky -- 4.9 Omezení délky textu -- 4.10 Omezení počtu řádků v textu -- 4.11 Ověřování kladných hodnot v odpovědích -- 4.12 Ověřování čísel sociálního pojištění -- 4.13 Ověřování čísel ISBN -- 4.14 Ověřování amerických poštovních směrovacích čísel -- 4.15 Ověřování kanadských poštovních směrovacích čísel -- 4.16 Ověřování britských poštovních směrovacích čísel -- 4.17 Vyhledávání adres s čísly P.O. Boxů -- 4.18 Převedení jmen z formátu „KřestníJméno Příjmení" na „Příjmení, KřestníJméno" -- 4.19 Ověřování čísel kreditních karet -- 4.20 Evropská čísla plátců DPH -- 5+ Slova, řádky a zvláštní znaky -- 5.1 Vyhledání konkrétního slova -- 5.2 Vyhledání jednoho slov z mnoha -- 5.3 Vyhledávání podobných slov -- 5.4 Vyhledání všeho s výjimkou konkrétního slova ---
5.5 Vyhledávání slova nenásledovaného zadaným slovem -- 5.6 Vyhledávání slov, před nimiž se nenachází definované slovo -- 5.7 Vyhledávání slov nacházejících se nedaleko od sebe -- 5.8 Vyhledávání opakujících se slov -- 5.9 Odstranění duplicitních řádků -- 5.10 Vyhledávání celých řádků obsahujících požadované slovo -- 5.11 Vyhledávání celých řádků neobsahujících dané slovo -- 5.12 Ořezání počátečních a koncových bílých mezer -- 5.13 Nahrazování opakujících se bílých mezer jedinou mezerou -- 5.14 Uvozování metaznaků -- 6. Čísla -- 6.1 Celá čísla -- 6.2 Šestnáctková čísla -- 6.3 Binární čísla -- 6.4 Ořezání počátečních nul -- 6.5 Čísla v daném rozsahu -- 6.6 Šestnáctková čísla v daném rozsahu -- 6.7 Čísla s plovoucí desetinnou tečkou -- 6.8 Čísla s oddělovači tisíců -- 6.9 Římské číslice -- 7. URL, cesty a internetové adresy -- 7.1 Ověřování adres URL ---
7.2 Fulltextové vyhledávání adres URL -- 7.3 Fulltextové vyhledávání citovaných adres URL -- 7.4 Fulltextové vyhledávání adres URL obsahujících závorky -- 7.5 Převádění adres URL na odkazy -- 7.6 Ověřování identifikátorů URN -- 7.7 Ověřování generických adres URL -- 7.8 Načítání vzoru z adresy URL -- 7.9 Zjišťování jména uživatele z adresy URL -- 7.10 Zjišťování hostitele z adresy URL -- 7.11 Zjišťování čísla portu z adresy URL -- 7.12 Zjišťování cesty z adresy URL -- 7.13 Načítání požadavku z adresy URL -- 7.14 Načítání fragmentu z adresy URL -- 7.15 Ověřování názvů domén -- 7.16 Vyhledávání adres IPv4 -- 7.17 Vyhledávání IPv6 adres -- 7.18 Ověřování cesty v systému Windows -- 7.19 Rozdělení cesty v systému Windows na části -- 7.20 Zjišťování označení diskového oddílu z cesty v systému Windows -- 7.21 Zjišťování názvu serveru a sdíleného umístění ze síťové cesty ---
7.22 Zjišťování adresáře z cesty v systému Windows -- 7.23 Zjišťování názvu souboru z cesty v systému Windows -- 7.24 Zjišťování přípony souboru z cesty v systému Windows -- 7.25 Jak z názvů souborů odstranit neplatné znaky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC