Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:38x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2007
xviii s., 457 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7262-469-0 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-1443-4 (Karolinum ; váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova
000187500
HISTORIE RADIOTERAPIE -- (Pavel Šlampa) -- PRINCIPY RADIOTERAPIE -- (Jiří Petera, Karel Odrážka, Milan Zouhar, Milan Vošmik, Jiří Kubeš, Pavel Dvořák, Pavel Šlampa) -- Historický přehled a obecná -- charakteristika -- Fyzikální vlastnosti ionizujícího -- záření -- Základní principy radiologické -- fyziky -- Stavba hmoty -- Radioaktivita -- Interakce záření s látkou -- Charakteristiky elektronových -- svazků -- Charakteristiky fotonových svazků Dozimetrie svazků ionizujícího -- záření -- Jednotky charakterizující působení -- záření na látku -- Biologické vlastnosti ionizujícího -- záření -- Patofyziologie poškození buňky -- Modelování přežití buněk -- po ozáření a závislost pozdních -- efektů na velikosti jednotlivé dávky -- Účinek záření na nádory -- Účinek záření na zdravé tkáně -- Tolerance tkání a orgánů k ozáření Klinické aplikace radiobiologických principů ---
Zdroje záření v radioterapii -- Zevní radioterapie teleradioterapie -- Brachyradioterapie -- Plánování léčby zářením -- Technické zázemí -- Algoritmus plánování radioterapie -- Plánování brachyterapie -- Technický pokrok v radiační -- onkologii -- Konformní radioterapie -- HDR brachyterapie -- Aplikace radiobiologických poznatků v současné radiační -- onkologii -- Radioterapie v klinické praxi -- Perspektivy radiační onkologie -- Zajištění kvality v radioterapii -- Radiační ochrana -- ZHOUBNÉ NÁDORY -- HLAVY A KRKU -- (Milan Vošmik, Pavel Šlampa, Jiří Kubeš, Miloslav Pála, Martin Doležel, Jana Růžičková, Petr Kordač) -- Incidence, etiologie, histopatologie -- Léčebná strategie -- Kombinace radioterapie -- a chemoterapie u nádorů hlavy -- a krku -- Konkomitantní chemoradioterapie -- u karcinomu nazofaryngu -- Konkomitantní chemoradioterapie u resekabilních nádorů hlavy a krku Adjuvantní konkomitantní ---
chemoradioterapie -- Radioterapie -- Frakcionace radioterapie nádorů hlavy a krku -- Radioprotektivní látky v léčbě -- nádorů hlavy a krku -- Zevní radioterapie -- Brachyradioterapie -- Radioterapie s modulovanou -- intenzitou -- Reiradiace u nádorů hlavy a krku -- Paliativní chemoterapie -- Nádory dutiny ústní -- Karcinomy rtu -- Nádory spodiny ústní -- Nádory dásní -- Nádory retromolární oblasti -- Karcinomy jazyka -- Nádory tvrdého patra -- Nádory sliznice tváře -- Nádory nazofaryngu -- Nádory dutiny nosní -- a paranazálních sinů -- Nádory orofaryngu -- Nádory hypofaryngu -- Nádory laryngu -- Karcinomy slinných žláz -- Nádory z neznámého -- primárního zdroje -- Závěr -- KARCINOMY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY -- (Milan Vošmik, Jiří Doležal, Petr Čelakovský, Karel Odrážka) Incidence, epidemiologie, -- etiologie, histopatologie -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Terapie radiojodem -- Radioterapie -- Závěr ---
ZHOUBNÉ NÁDORY JÍCNU -- (Josef Dvořák, Hana Doleželová-Horová, Denis Princ) Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní radioterapie -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY ŽALUDKU -- (Josef Dvořák, Hana Doleželová-Horová, Petra Hübnerová) -- Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní radioterapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST -- (Josef Dvořák, Hana Doleželová-Horová, Pavel Šlampa) Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní radioterapie -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY ANU -- (Pavel Šlampa, Milan Vošmik, Olga Přibylová, Petra Hübnerová) Incidence, epidemiologie ---
a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Konkomitantní -- chemoradioterapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY KONEČNÍKU -- (Hana Doleželová-Horová, Barbora Ondrová, Pavel Šlampa, Tomáš Novotný) -- Definice, historie -- Epidemiologie, etiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Předoperační radioterapie -- Neoadjuvantní konkomitantní -- chemoradioterapie -- Pooperační radioterapie -- Intraoperační radioterapie -- Brachyradioterapie -- Kurativní radioterapie -- Paliativní radioterapie -- Plánování radioterapie -- Nežádoucí účinky radioterapie -- Závěr -- KARCINOMY SLINIVKY BŘIŠNÍ -- (Renata Soumarová, Pavel Šlampa) Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní terapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY PLIC ---
(Jan Stejskal Karel Cwiertka, Petr Čoupek, Pavel Šlampa, Jiří Petera) Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Nemalobuněčné karcinomy plic -- Radioterapie u nemalobuněčného -- karcinomu plic -- Brachyradioterapie a laserterapie -- Specifické otázky radioterapie plic -- Diskuse -- Malobuněčný karcinom -- Radioterapie malobuněčného -- karcinomu -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE -- (Josef Kovařík, Pavel Šlampa) -- Epidemiologie -- Etiologie zhoubných -- nádorů kůže -- Genové poruchy spojené s kožními -- nádory -- TNM klasifikace -- Histopatologické rozdělení, -- klinický obraz, léčebná strategie -- Bazocelulární karcinom -- Spinocelulární karcinom -- Karcinom vycházející -- z Merkelových buněk -- Melanomy -- Epidermoidní lymfomy -- Kaposiho sarkom -- Dermatofibrosarcoma protuberans -- Kožní angiosarkom -- Nádory vycházející -- z kožních adnex ---
Apokrinní karcinomy -- Ekkrinní karcinomy -- Sebaceózní karcinom -- Maligní tumory vycházející -- z vlasového folikulu -- Bowenova dermatóza -- Queyratova erytroplazie -- Faktory ovlivňující léčebnou -- strategii -- Rádioterapie -- Závěr -- KARCINOMY PRSU -- (Miluše Dolečková, Pavel Šlampa, Dana Králová) Incidence, epidemiologie, -- histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Multidisciplinární tým odborníků Prognostické a prediktivní faktory Léčebná strategie u jednotlivých -- stadií -- Stadium 0 (TIS NO MO) -- Stadium I, II, IIIA -- Stadium IIIB, inoperabilní st. HIC, IV, recidívy a metastatický proces -- Speciální jednotky -- Karcinom prsu a těhotenství -- Karcinom prsu u mužů -- Bilaterální karcinom prsu -- Cystosarcoma phylloides -- Karcinom v axilárních uzlinách bez primárního ložiska v prsu -- (T0N1M0) -- Radioterapie -- ICRU Report 50 (1993) a ICRU -- Report 62 (1999) -- Ozařované objemy ---
Frakcionace a dávka záření -- Dávky záření a ozařované objemy Úloha času v léčbě karcinomu prsu -- (timing) -- Ozařovací podmínky -- Plánování rádioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní rádioterapie -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY VULVY -- (Hana Stankušová, Pavel Šlampa) Incidence, epidemiologie, -- histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- a prognostické faktory -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoterapie -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY POCHVY -- (Hana Stankušová) Incidence, epidemiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- a prognostické faktory -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoterapie -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY DĚLOŽNÍHO HRDLA -- (Hana Stankušová, Pavel Šlampa) -- Incidence a epidemiologie -- Diagnostika -- Klinická klasifikace, -- prognostické faktory -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Zevní radioterapie -- Brachyterapie ---
Schéma primární radioterapie -- Adjuvantní pooperační -- radioterapie -- Paliativní radioterapie -- Chemoterapie -- Méně obvyklé klinické situace -- Karcinom pahýlu cervixu -- Diskuse -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY DĚLOŽNÍHO TĚLA -- (Martina Kubecová) Incidence, epidemiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoterapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY VAJEČNÍKU -- (Jiří Petera, Pavel Šlampa) Incidence, epidemiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- Klinická stadia -- Léčebná strategie -- Chemoterapie -- Radioterapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY PENISU A URETRY -- (Ludmila Hynková, Pavel Šlampa, Karel Odrážka, Tomáš Novotný) Incidence, etiologie, histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Chemoradioterapie -- Paliativní radioterapie -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY PROSTATY ---
(Karel Odrážka, Pavel Šlampa, Renata Soumarová) Epidemiologie, etiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Prognostické faktory -- Léčebná strategie -- Algoritmus léčby -- Radioterapie -- Standardní radioterapie -- Konformní radioterapie -- a radioterapie s modulovanou -- intenzitou -- Algoritmus radikální radioterapie -- Toxicita radioterapie -- Brachyradioterapie -- Paliativní radioterapie -- Hormonální terapie -- Chemoterapie -- Závěr -- ZHOUBNÉ NÁDORY VARLAT -- (Jitka Abrahámova, Pavel Šlampa, Blažena Syptáková) Incidence, etiologie, -- histopatologie -- Základy diagnostiky -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Seminomy -- Neseminomy -- Diskuse -- Závěr -- KARCINOMY LEDVIN -- (Jindřich Vínek, Ludmila Hynková, Dalibor Pacík) Incidence, epidemiologie -- a histopatologie -- Diagnostika -- TNM klasifikace -- Léčebná strategie -- Radioterapie -- Diskuse -- Karcinom ledvinné pánvičky -- a močovodu ---
Závěr -- KARCINOMY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE -- (Jana Katolická, Pavel Šlampa, Arne Rovný, Miluše Vaculíková) Incidence, epidemiologie, etiologie, -- histopatol

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC