Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:55x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2008-
sv. : il. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah - 1. díl 

objednat
ISBN 978-80-246-1594-3 (1. díl ; brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
1. díl. 2008. 123 s.
Určeno pro studenty 1. lékařské fakulty UK
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000187505
1. Úvod -- 1.1 Biologie-— — -- 1.2 Historie -- 1.3 Typy živých soustav -- 1.4 Závěr -- 2. Formální genetika (O. Šeda, F. Liška) -- 2.1 Základní pojmy -- 2.1.1 Fenotyp -- 2.1.2 Genotyp -- 2.1.3 Alela -- 2.2 Hybridizační pokus -- 2.3 Alelické interakce -- 2.4 Dihybridismus -- 2.5 Penetrance a expresi vita -- 2.6 Fenokopie -- 2.7 Genokopie (heterogenie) -- 2.8 Odchylky od Mendelových pravidel -- 2.8.1 Interakce nealelních genů -- 2.8.2 Dědičnost pohlavně vázaná -- 2.8.3 Mitochondriální dědičnost -- 2.8.4 Imprinting -- 2.8.5 Nestabilita repetitivních sekvencí -- 2.9 Polygenní dědičnost -- 2.9.1 Zjednodušený model polygenní dědičnosti -- 2.9.2 Heritabilita (dědivost) -- 2.9.3 Polygenní dědičnost s prahovým efektem -- 2.10 Vazba -- 2.10.1 Mapová funkce -- 2.10.2 Vazba ve fázi cis a trans — -- 2.10.3 Vazba u interkrosu -- 2.10.4 Statistické hodnocení vazby LOD skóre — -- 2.10.5 Pořadí lokusů a tříbodový pokus ---
2.10.6 Polymorfismy -- 2.10.6.1 Jednotlivé druhy polymorfismů -- 2.10.6.1.1 Monogenně podmíněné fenotypové znaky -- 2.10.6.1.2 Krevní skupiny -- 2.10.6.1.3 Sérové proteiny -- 2.10.6.1.4 HLA antigeny -- 2.10.6.1.5 Tandemové repetice minisatelity, mikrosatelity -- 2.10.6.1.6 SNPs RFLP a ostatní SNPs -- 2.10.6.1.7 Strukturní polymorfismy (inzerce/delece a inverze) -- 2.10.6.1.8 Duplikace, variace v poctu kopií -- 2.10.7 Referenční genetické mapy pro člověka -- 2.10.8 Vztah genetické mapy a DNA sekvence -- 2.10.9 Klasické využití vazby v medicíně nepřímá DNA diagnostika -- 2.10.10 Další jevy související s vazbou -- 2.10.10.1 Vazebná nerovnováha -- 2.10.10.2 Selekční vymetení, selekce na pozadí -- 3. Genealogie (B. Otova) -- 3.1 Genealogické schéma -- 3.2 Typické rodokmeny monogenně děděných znaků -- 3.2.1 Autosomálně dominantní onemocnění AD -- 3.2.2 Autosomálně recesivní onemocnění AR ---
3.2.3 Gonosomálně dominantní onemocnění GD -- 3.2.4 Gonosomálně recesivní onemocnění GR -- 3.3 Polygenní dědičnost (Multifaktoriální dědičnost) -- 3.4 Genealogická analýza -- 3.5 Dvojčecí metoda -- 4. Regulace buněčného cyklu, buněčná signalizace (B. Otova) -- 4.1 Buněčný cyklus -- 4.1.1 Řídící systém buněčného cyklu -- 4.1.1.1 Proteiny řídícího systému a jejich genetická informace -- 4.1.1.2 Faktory inhibující proliferaci buněk -- 4.1.1.3 Faktory podporující buněčnou proliferaci -- 4.2 Buněčná smrt -- 4.2.1 Kaskáda nitrobuněčných dějů -- 4.2.2 Fagocytóza apoptotických buněk -- 4.3 Buněčná signalizace -- 4.3.1 Typy signálních substancí -- 4.3.1.1 Lipofilní signální substance -- 4.3.1.2 Lipofóbní signální substance -- 4.3.2 Typy signalizací -- 4.3.2.1 Lokální mediátory -- 4.3.2.2 Přímá mezibuněčná komunikace gap junction -- 4.3.2.3 Synaptické signalizace -- 4.3.2.4 Endokrinní signalizace ---
4.3.3 Receptory -- 4.3.3.1 Iontové kanály -- 4.3.3.2 Receptory spojené s aktivací G proteinů -- 4.3.3.2.1 Aktivace adenylátcyklasy alfa-podjednotkou Gs proteinu -- 4.3.3.2.2 Aktivace fosfolipasy C-beta Gq proteinem -- 4.3.3.3 Membránové receptory s enzymatickou aktivitou -- 4.3.3.3.1 Receptory s tyrosinkinasovou aktivitou -- 4.3.3.3.2 Receptory s připojenou tyrosinkinasovou aktivitou -- 4.3.3.3.3 Receptory s tyrosinfosfatasovou aktivitou -- 4.3.3.3.4 Receptory s guanylátcyklasovou aktivitou -- 4.3.4 Regulace odpovědi buněk na vazbu ligandu -- 5. Buněčné dělení (R. Mihalová) -- 5.1 Mitóza -- 5.1.1 Profáze -- 5.1.2 Prometafáze -- 5.1.3 Metafáze -- 5.1.4 Anafáze -- 5.1.4.1 Mikrotubulární motory -- 5.1.5 Telofáze -- 5.1.6 Cytokineze -- 5.2 Buněčný cyklus -- 5.3 Meióza -- 5.3.1 Meióza I -- 5.3.1.1 Profáze I -- 5.3.1.2 Metafáze I -- 5.3.1.3 Anafáze I -- 5.3.1.4 Telofáze I -- 5.3.2 Meióza II -- 5.4 Význam a důsledky meiózy -- 5.5 Gametogeneze ---
5.5.1 Spermatogeneze -- 5.5.2 Oogeneze -- 6. Cytogenetika (R. Mihalová) -- 6.1 Chromosomy eukaryot -- 6.1.1 Struktura chromosomů -- 6.1.2 Morfologie chromosomů -- 6.1.3 Euchromatin a heterochromatin -- 6.1.3.1 Inaktivace X chromosomu -- 6.2 Metody cytogenetického vyšetření -- 6.2.1 Příprava cytogenetického preparátu, kultivace buněk -- 6.2.2 Cytogenetické barvící techniky -- 6.3 Molekulární cytogenetika -- 6.3.1 Fluorescenční in situ hybridizace -- 6.3.2 Komparativní genomová hybridizace -- 6.3.3 Mnohobarevná FISH -- 6.4 Karyotyp člověka -- 6.5 Numerické chromosomální aberace -- 6.5.1 Aneuploidie -- 6.5.1.1 Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů -- 6.5.1.2 Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů -- 6.5.2 Polyploidie -- 6.5.2.1 Polyploidie u člověka -- 6.6 Strukturální chromosomální aberace -- 6.6.1 Delece -- 6.6.1.1 Deleční syndromy — -- 6.6.1.2 Mikrodeleční syndromy -- 6.6.2 Ring Chromosom -- 6.6.3 Inverse -- 6.6.4 Translokace ---
6.6.4.1 Reciproká translokace -- 6.6.4.2 Robertsonova translokace -- 6.6.5 Isochromosom -- 6.6.6 Inserce -- 6.6.7 Duplikace -- 6.6.8 Marker Chromosom -- 6.6.9 Fragilní místa -- 6.7 Mozaicizmus, chimérizmus -- 6.7.1 Mozaicizmus — -- 6.7.2 Chimérizmus
(OCoLC)320229813
cnb001859919

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC