Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
4., upr. a dopl. vyd.
V Praze : Karolinum, 2009
442 s. : il. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1740-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [409]-411 a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000187521
1 Základní pojmy a označení -- 1.1 Ochutnávka problémů -- 1.2 Přirozená čísla, množiny -- 1.3 Matematická indukce -- 1.4 Relace -- 1.5 Funkce -- 1.6 Další druhy relací, zvláště ekvivalence -- 2 O uspořádaných množinách -- 2.1 Uspořádání a jejich znázorňování -- 2.2 Uspořádání a lineární uspořádání -- 2.3 Uspořádání pomocí inkluze -- 2.4 O dlouhém a širokém -- 3 Kombinatorické počítání -- 3.1 Funkce a podmnožiny -- 3.2 Permutace a faktoriály -- 3.3 Binomické koeficienty -- 3.4 Odhady funkcí: faktoriál -- 3.5 Odhady: binomické koeficienty -- 3.6 Princip inkluze a exkluze -- 3.7 Šatnářka a ti druzí -- 4 Grafy: úvod -- 4.1 Pojem grafu; isomorfismus -- 4.2 Podgrafy, souvislost, metrika, matice sousednosti -- 4.3 Hledání nejkratší cesty -- 4.4 Skóre grafu -- 4.5 Jednotažky eulerovské grafy -- 4.6 Eulerovské orientované grafy -- 4.7 2-souvislost -- 4.8 Grafy bez trojúhelníků: extremální úloha poprvé ---
5 Stromy -- 5.1 Definice a charakteristika stromů -- 5.2 Isomorfismus stromů -- 5.3 Problém minimální kostry -- 5.4 Jarníkův algoritmus a Borůvkův algoritmus -- 6 Rovinné kreslení grafů -- 6.1 Úvod do rovinných grafů -- 6.2 Proč a jak definovat rovinné nakreslení grafu -- 6.3 Jordánova věta o kružnici -- 6.4 Stěny a Eulerův vztah -- 6.5 Maximální počet hran rovinného grafu -- 6.6 Platónská tělesa -- 6.7 Kuratowského věta -- 6.8 Barvení map problém čtyř barev -- 6.9 Kreslení grafů na plochách -- 7 Počítání dvěma způsoby -- 7.1 Princip sudosti -- 7.2 Spernerova věta o nezávislém systému množin -- 7.3 Extremální věta: grafy bez čtyřcyklů -- 8 Počet koster -- 8.1 Cayleyho formule -- 8.2 Důkaz přes skóre -- 8.3 Důkaz s obratlovci -- 8.4 Důkaz pomocí Priiferova kódu -- 8.5 Důkaz pracující s determinanty -- 8.6 Důkaz zatím asi nejjednodušší -- 9 Konečné projektivní roviny ---
9.1 Definice a vlastnosti konečné projektivní roviny -- 9.2 Konstrukce projektivních rovin -- 9.3 Ortogonální latinské čtverce -- 9.4 Použití konečných projektivních rovin -- 10 Pravděpodobnostní důkazy -- 10.1 Důkazy počítáním -- 10.2 Konečné pravděpodobnostní prostory -- 10.3 Střední hodnota -- 10.4 Několik aplikací -- 11 Řád z nepravidelnosti: Ramseyova věta -- 11.1 Večírky se šesti -- 11.2 Ramseyova věta pro grafy -- 11.3 Dolní odhad Ramseyových čísel -- 12 Vytvořující funkce -- 12.1 Kombinatorické aplikace mnohočlenů -- 12.2 Rozšíření na nekonečné řady -- 12.3 Fibonacciho čísla a zlatý řez -- 12.4 Binární stromy -- 12.5 O házení kostkou -- 12.6 Náhodná procházka -- 12.7 Rozklady -- 13 Aplikace lineární algebry -- 13.1 Bloková schémata -- 13.2 Fisherova nerovnost -- 13.3 Pokrývání úplnými bipartitními grafy -- 13.4 Prostor kružnic grafu -- 13.5 Cirkulace a řezy: prostor kružnic podruhé
(OCoLC)607525473
cnb002024910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC