Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vyd.
Praha : Prometheus, 2009
220 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7196-390-5 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje rejstřík
000187522
Souřadnice -- Souřadnice v rovině -- Souřadnice v prostoru -- Vzdálenost bodů -- Střed úsečky -- Vektory -- Orientované úsečky -- Co je vektor -- Sčítání vektorů -- Násobení vektoru číslem -- Skalární součin vektorů -- Posunutí soustavy souřadnic -- Otočení kartézské soustavy souřadnic -- Pravotočivá a levotočivá báze -- Vektorový součin a smíšený součin -- Geometrie v rovině -- Parametrické vyjádření přímky -- Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi -- Obecná rovnice přímky -- Polohové úlohy v rovině -- Metrické úlohy v rovině -- Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky -- Geometrie v prostoru -- Parametrické vyjádření přímky -- Parametrické vyjádření roviny -- Obecná rovnice roviny -- Polohové úlohy v prostom -- Metrické úlohy -- Kuželosečky a kulová plocha -- Kružnice -- Kružnice a přímka -- Elipsa -- Elipsa a přímka -- Parabola -- Hyperbola -- Hyperbola a přímka -- Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic -- Kulová plocha -- Přehled o kuželosečkách -- Výsledky úloh -- Seznam některých užitých symbolů -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC