Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4. vyd.
Praha : Prometheus, 2008
195 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7196-366-0 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Zpracováno ve spolupráci s JČMF
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle dotisku vydaného v roce 2009
000187526
1. Úvod. Krátce o tom, proč se učíme matematiku -- 2. Číselné obory -- 2.1 Druhy čísel -- 2.2 Obor přirozených čísel -- 2.3 Obor celých čísel -- 2.4 Obor racionálních čísel -- 2.5 Obor reálných čísel -- 2.6 Druhá a třetí odmocnina -- 2.7 Absolutní hodnota reálného čísla -- 3. Množiny -- 3.1 Základní množinové pojmy -- 3.2 Vennovy diagramy -- 3.3 Intervaly -- 4. Základní poučení o výrocích -- 4.1 Výrok a jeho negace -- 4.2 Složené výroky — konjunkce a disjunkce -- 4.3 Složené výroky — implikace a ekvivalence -- 4.4 Negace složených výroků -- 4.5 Kvantifikované výroky a jejich negace -- 4.6 Definice, věty, důkazy -- 5. Elementární teorie čísel -- 5.1 Zápisy přirozených čísel, násobek a dělitel čísla -- 5.2 Znaky dělitelnosti -- 5.3 Prvočísla a složená čísla -- 5.4 Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek -- 6. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem -- 6.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem -- 6.2 Mocniny s celým mocnitelem -- 7. Mnohočleny -- 7.1 Výrazy -- 7.2 Sčítání, násobení a dělení mnohočlenů -- 7.3 Rozklad mnohočlenů -- 8. Lomené výrazy -- 8.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů -- 8.2 Sčítání a násobení lomených výrazů 8.3 Dělení lomených výrazů -- 8.4 Vyjádření neznámé ze vzorce -- 9. Pravoúhlý trojúhelník -- 9.1 Pythagorova a Thaletova věta -- 9.2 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC