Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(15.7) Půjčeno:425x 
BK
[Praha] : Triton, c2008
xii, 532 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7387-131-4 (váz.)
němčina
Latinsko-český anatomický slovník
Údaj o vyd. přísluší původní německo-anglické verzi
Obsahuje rejstřík
000187579
Obecná anatomie -- Stavba lidského těla -- Kostra lidského těla (osteologie) -- Osifikace kostry -- Struktura kosti -- Nauka o kloubech (arthrologie) -- Nauka o svalech (myologie) -- Uspořádání nervového systému Uspořádání oběhového systému Uspořádání lymfatického systému -- Hlava a krk -- Lebka — -- Stavba lebky: mozková část (neurocranium) -- Os sphenoidale, os occipitale -- Os temporale -- Os frontale -- Klenba lební (calva) -- Base lebeční (basis cranii) -- Lebka novorozence -- Sagitální řez lebkou -- Stavba lebky: obličejová část (splanchnocranium) -- Os ethmoidale — -- Os ethmoidale, os palatinum -- Os palatinum, maxilla -- Maxilla, os zygomaticum, palatum osseum -- Os nasale, os lacrimale, orbita -- Kostěná nosní dutina -- Cartilágines nasi -- Horní a dolní čelist, zuby -- Dětský a dospělý chrup -- Mandibula -- Drobné klouby hlavy a vazivový aparát čelistního kloubu -- Čelistní kloub (art. temporomandibularis) -- Žvýkací svaly -- M. temporalis a m. masseter -- Mm. pterygoidei -- Mimické svaly -- Suprahyoidní a infrahyoidní svaly -- Rozložení lebečních dutin -- A. maxillaris -- Hlavové nervy (nn. craniales) -- Hlavové nervy v orbitě -- Transverzální řez hlavou -- N. trigeminus -- N. facialis -- N. glossopharyngeus, n. vagus, n. hypoglossus -- Krajiny hlavy -- Regio facialis lateralis superficialis -- Regio facialis lateralis profunda -- Regio retromandibularis a submandibularis -- Regio facialis lateralis profunda a retromandibularis -- Kůže, klenba lebeční, obaly mozku -- Obaly mozku (meninges) -- Dura mater a sinus durae matris -- Dura mater -- Pia mater a arachnoidea -- Mozek -- Mediánní řezy -- Tepny a žíly -- Tepny -- Členění laloků velkého mozku (cerebrum) -- Mozeček (cerebellum) -- Řezy -- Limbický systém -- Hypothalamus -- Podkorová jádra -- Komorový systém -- Mozkový kmen --
Frontální a šikmé řezy -- Horizontální řezy -- Sluchové a rovnovážné ústrojí -- Poloha -- Střední ucho (auris media) -- Vnitřní ucho (auris interna) -- Sluchová dráha a sluchová centra -- Zrakové ústrojí a orbita -- Poloha -- Bulbus oculi -- Cévy oka -- Okohybné svaly -- Zraková dráha -- Preparační vrstvy v orbitě -- Víčka a slzný aparát -- Nosní dutina (cavitas nasi) -- Nosní přepážka (septum nasi) -- Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasales) -- Nervy a tepny -- Nosní a ústní dutina -- Řezy -- Ústní dutina (cavitas oris) -- Suprahyoidní svaly a svaly jazyka -- Spodina ústní dutiny, regio parapharyngea a regio sublingualis -- Trigonum submandibulare -- Slinné žlázy (glandulae salivariae) -- Členění krku -- Svaly krku -- Hrtan (larynx) -- Jazylka a chrupavky hrtanu -- Svaly -- Hlasové vazy -- Nervy -- Hltan (pharynx) -- Poloha -- Svaly -- Cévy hlavy a krku -- Tepny -- Žíly -- Lymfatické cévy a uzliny -- Krajiny krku -- Regio cervicalis anterior -- Regio cervicalis lateralis -- Plexus cervicalis a plexus brachialis -- Horizontální řezy krkem -- Trup -- Kostra trupu -- Obratle (vertebrae) -- Páteř (columna vertebralis) a hrudník (thorax) -- Meziobratlová skloubení (artt. intercostovertebrales) -- Skloubení žeber a mezižeberní svaly -- Skloubení žeber (artt. costovertebrales) -- Vazy (ligamenta) -- Kranoivertebrální spojení -- Krční páteř -- Povrchová anatomie stěny hrudní a břišní -- Žena -- Muž -- Stěna hrudní -- Stěna hrudní a břišní -- Cévy a nervy -- Stěna břišní -- Cévy a nervy -- Regio inguinalis -- Muž -- Žena -- Záda -- Svaly -- Inervace -- Páteřní kanál (canalis vertebralis) a mícha -- (medulla spinalis) -- Šíjová krajina (regio cervicalis posterior) -- Hrudní orgány -- Poloha orgánů v hrudníku -- Dýchací ústrojí -- Hranice plic a pleury -- Plíce (pulmones) -- Plicní segmenty --
Srdce (cor) -- Srdeční svalovina -- Srdeční chlopně -- Funkce srdce -- Převodní systém srdeční -- Cévy srdce — -- Situs viscerum thoracis — -- Trigonum thymicum a pericardiacum -- Poloha srdce (situs cordis) -- Osrdečník (pericardium) -- Zadní mediastinum -- Mediastinální orgány -- Bronchiální strom -- Orgány zadního mediastina -- Bránice (diaphragma) -- Frontální řezy hrudníkem -- Horizontální řezy hrudníkem -- Fetální krevní oběh -- Mléčná žláza (gl. mammaria) -- Břišní orgány -- Poloha břišních orgánů-— -- Přední stěna břišní — -- Žaludek (gaster) — -- Slinivka břišní a extrahepatální žlučové cesty -- Játra (hepar) — -- Slezina (splen, lien) — -- Slinivka břišní a slezina -- Cévy břišních orgánů-— -- Portální systém -- Retroperitoneální cévní kmeny -- Situs viscerum abdominis -- Mesenteriální tepny -- Mesenterium -- Omentum minus -- Bursa omentalis -- Truncus coeliacus -- Zadní stěna břišní -- Slinivka břišní -- Slinivka břišní a slezina -- Úpony peritoneálních závěsů a recesy -- Transverzální řezy dutinou břišní -- Sagitální řezy dutinou břišní
(OCoLC)316683406
cnb001851837

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC