Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo : Dokořán, 2008
415 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7203-926-5 (Argo ; váz.)
ISBN 978-80-7363-200-7 (Dokořán ; váz.)
Zip ; sv. 9
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000187601
Dopis Paula Valéryho autorovi 11 // Předmluva 13 // 1. DÍL: RYTMY // KAPITOLA PRVNÍ Od čísla k harmonii 21 : Číslo, poměr, úměra - Pythagorovské učení o číslech -Pythagoras, Platon a Nikomachos z Gerasy - Čísla čistá a čísla vědecká - Tetraktys, pentáda, dekáda - „Čísla duše světa“ a teorie harmonických vztahů v Timaiovi-Makrokosmos a mikrokosmos - Vitruviova teorie o harmonii ve stavitelství— Analogie, Symmetrie, eurytmie // KAPITOLA DRUHÁ Božská úměra 47 : Zlatý řez, pětiúhelník, dvanáctistěn - Zlatý fez a pět platónských těles - Rovnoměrné krystalické rozdělení a živé pulsace - Proporcionálnost lidského těla // KAPITOLA TŘETÍ Geometrické kánony středomořské architektury 83 : Rozměrová rovnováha v egyptském, řeckém a gotickém stavitelství - Teorie Frederika Lunda, Jaye Hambidge a Ernsta Mössela - Jak se starověké tajné učení o geometrii předávalo z pokolení na pokolení prostřednictvím platónské estetiky // KAPITOLA ČTVRTÁ Orchestrace staveb a architektonická harmonie 123 : Tělesoměřičství a kompozice stavebního díla -Představy o proporcionálnosti vtisknuté trojrozměrným útvarům - Platonova věta - Prostorová čísla a problém zdvojení krychle - Optické korekce - Optickofyziologický perspektivismus Milutina Borisavljeviče - Zákon o podobnosti neboli zákon o pravidelném opakování základního tvaru - Číslo, rytmus a obřad // KAPITOLA PÁTÁ Od rytmu k zaříkání 143 : O ryzím rytmu: o rytmu hudebním a rytmu prozodickém -Rytmus jako odraz toku psychologických trvání - Druhy rytmů v prozodii: rytmus časomerný, rytmus stejnoslabičný (izosylabický, aritmetický), rytmus prízvučný (tonický), rytmus zvukový (barevný) - Značení podle Pia Serviena -Číslo a predstava v poezii - Od predstavy k metafore -Podobnosti a invarianty v oblasti myšlení- Zaříkávači’ hodnota slov: slova libozvučná a slova symbolická //
KAPITOLA ŠESTÁ Od zaříkání k lásce 193 : Slovo jako prvek a činitel zaříkání - Rytmické zaříkání a katharsis - Staroegyptská „mocná slova" - Mocná slova a pythagorovská mystika čísel v kabale - Milostná zaříkání -Láska starověká a láska „gotická“ - Platon a Dante // Seznam obrazových příloh prvního dílu (Rytmy) 220 // 2. DÍL: OBŘADY // Předmluva k druhému dílu 225 // KAPITOLA PRVNÍ Pythagoras 227 : Pythagorův život skutečný i opředený bájemi -Pythagorovské bratrstvo a krotonská liga - Neštěstí v Metapontu - Obnovení bratrstva - Platon, Archytas z Tarentu a Dion ze Syrakus - Platonův Sedmý list - Rehole tajemství - Pentagram, poznávací znamení pythagorovců - Novopythagoreismus v Římě, Egyptě a Sýrii - Hermetismus, kabala a gnose // KAPITOLA DRUHÁ Pochodeň pod měřicí 257 : Předávání pythagorovské esoterické geometrie prostřednictvím stavitelství a magie - Pentagram v gotických růžicích - Stavební cechy ve starověku a středověku -Bauhütte, anglické zednické hutě a francouzské spolky tovaryšů - Kamenické značky - Zmínky o Pythagorovi v anglických cechovních listinách - Geometrická povaha evropské magie a pentakiy - Kouzelný pentagram -Alchymisté, kabalisté a rosenkruciáni - Přežívání gnostických myšlenek // KAPITOLA TŘETÍ Esoterika a politika. Od Platonovy jeskyně k zednářským lóžím 311 : Tajné společnosti v římské říši - Templáři, jezuité, tovaryšské spolky - Přechod od zednictví k zednářství—Nepřetržité předávání pythagorovských geometrických symbolů -Politická role svobodného zednářstva v 18. a 19. století //
KAPITOLA ČTVRTÁ Moderní věda a návrat k Pythagorovi 339 : Teorie množin a teorie grup - Prostřednictvím Georga Cantora, Alberta Einsteina, Erwina Schrödingera a Louise de Broglie uvedla moderní věda v život Pythagorovy a Platonovy ideály - Redukce fyzikálního světa na číselné ideje - Hmota jakožto epifenomén // KAPITOLA PÁTÁ Životní síla, rytmus a trvání 355 : Einsteinův-de Sitterův konečný makrokosmos - Duch a číslo jakožto jediné vědecké skutečnosti - Henri Bergson a tvořivý vývoj - Čas, rytmus, trvání - Velké dobrodružství- Kolektivní vědomí a Panpsýché - Důvody vesmírné harmonie // KAPITOLA ŠESTÁ Fénix z Metapontu a souboj čarodějů 375 : Západní civilizace jakožto vyústění pythagorovského učení -Zákon čísla a zákon lásky - Boj církve proti iniciačnímu obrození - Teze Isidora Lévyho o pythagorovském původu křesťanství - Souboj čarodějů - Závěr // Seznam obrazových příloh druhého dílu (Obřady) 414 // Ediční poznámka 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC