Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010
127 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7013-500-6 (brož.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuveden
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text
000187646
1 Role porodní asistentky v komunitní péči -- 1.1 Komunitná starostlivost v pôrodnej asistencii -- 1.1.1 Typológia komunít a ich charakteristika -- 1.2 Možnosti spolupráce v komunitnej starostlivosti -- 1.2.1 Spolupráca v komunitnej starostlivosti -- 1.3 Rizikové faktory ovplyvňujúce zdravie -- 1.3.1 Definícia zdravia a jeho determinanty -- 1.3.2 Definícia a rozdelenie rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie ženy, tehotnej, matky a novorodenca -- 1.4 Rizikové faktory u novorodenca -- 1.5 Sexuálna výchova a formovanie postoja k sexuálnemu životu -- 1.5.1 Výchova k sexuálnemu zdraviu a plánovanému rodičovstvu -- 1.5.2 Pohlavný život a jeho poruchy -- 1.6 Sexuálne prenosné ochorenia v komunite -- 1.6.1 Definícia a charakteristika sexuálne prenosných ochorení, klinické prejavy, možnosti liečby -- 1.6.2 Prehľad sexuálne prenosných ochorení -- 1.6.3 Možnosti prevencie ---
1.6.4 Praktické úlohy pôrodnej asistentky v oblasti sexuálne prenosných ochorení -- 1.7 Podpora fyziologického tehotenstva v podmienkach komunity -- 1.7.1 Posúdenie priebehu tehotenstva -- 1.7.2 Možnosti úpravy životosprávy a životného štýlu u tehotnej -- v podmienkach komunity -- 1.8 Právne a sociálne poradenstvo v tehotenstve a po pôrode -- 1.8.1 Rodinná politika štátu -- 1.8.2 Možnosti sociálnej pomoci v tehotenstve a po pôrode -- 1.8.3 Národné zákonné normy -- 1.9 Starostlivosť o novorodenca -- 1.9.1 Hygienická starostlivosť o novorodenca v podmienkach komunity -- 1.9.2 Výživa novorodenca -- 1.9.3 Pediatrická starostlivosť očkovanie a návšteva poradní -- 1.10 Starostlivosť o šestonedieľku v podmienkach komunity -- 1.10.1 Charakteristika starostlivosti o šestonedieľku v komunite -- 1.10.2 Posúdenie stavu šestonediefky v komunite -- 1.10.3 Starostlivosť o šestonedieíku a edukácia v domácej starostlivosti ---
1.11 Starostlivosť o ženu s gynekologickým ochorením -- 1.11.1 Posúdenie sexuálneho zdravia ženy a identifikácia zdravotných problémov -- 1.11.2 Prevencia gynekologických ochorení -- 1.11.3 Antikoncepcia a plánované rodičovstvo u dospievajúcich v komunite -- 1.11.4 Gynekológia detí a dospievajúcich -- 1.11.5 Klimaktérium -- 1.12 Starostlivosť o ženu po gynekologickej operácii -- 1.12.1 Perioperačné a pooperačné obdobie -- 1.12.2 Pooperačné komplikácie -- 1.12.3 Prevencia pooperačných komplikácií -- Doporučená literatúra -- 2 Poradenstvo pri dojčení -- 2.1 Vplyv materského na zdravie matky a dietaťa -- 2.1.1 Anatómia mliečnej žľazy -- 2.1.2 Fyziológia laktácie -- 2.1.3 Zloženie materského mlieka -- 2.1.4 Fyziológia tráviaceho systému -- 2.2 Prostriedky na podporu efektívneho dojčenia -- 2.2.1 Význam dojčenia, faktory ovplyvňujúce dojčenie, psychológia dojčenia ---
2.2.2 Edukácia pôrodných asistentek a využitie klasifikačných systémov NANDA, NIC, NOC -- 2.2.3 Edukácia matiek -- 2.2.4 Dojčenie a lieky, návykové a cudzorodé látky -- 2.2.5 Výživa dojčiacej matky -- 2.2.6 Aktivity na podporu a ochranu dojčenia -- Doporučená literatúra -- 3 Specifická činnost porodní asistentky v péči o rodinu -- 3.1 Chápání struktury a funkcí rodiny v době změn -- Doporučená literatura -- 3.2 Rozpoznání a pochopení rizikových faktoru v rodině biologické a vývojové faktory -- 3.2.1 Interrupce/spontánní potraty/předčasný porod -- 3.2.2 Neplodnost -- 3.2.3 Mentální retardace -- 3.2.4 Senioři -- Doporučená literatura -- 3.3 Rozpoznání a pochopení rizikových faktorů v rodině psychologické -- a sexuální faktory -- 3.3.1 Rodinné/domácí násilí (fyzické, emocionální, sexuální, zanedbávání); týrání partnerů; týrání dětí (včetně pohlavního zneužívání) ---
a zanedbávání; děti vystavené násilí partnera; týrání starých lidí -- 3.3.2 Konflikt mezi členy rodiny -- 3.3.3 Sexuální život a modely sexuální výchovy v rodině -- 3.3.4 Poporodní psychické (puerperální) poruchy -- 3.3.5 Ekonomická nejistota (nezaměstnanost, bída) -- Doporučená literatura -- 3.4 Role a výzvy porodní asistentky při péči o ženy v každé etapě jejího života -- 3.4.1 Gynekologické problémy dětských pacientek a mladistvých dívek -- 3.4.2 Začátek pohlavního života -- 3.4.3 Antikoncepce, plánované rodičovství a sexuální výchova -- 3.4.4 Těhotenství a porod dítěte -- 3.4.5 Šestinedělí -- 3.4.6 Druhy onkologických onemocnění ženského ústrojí (screening, symptomy a léčba, preventivní programy) -- 3.4.7 Klimakterium (zdravotní, sexuální a sociální problémy, -- hormonální terapie) -- 3.4.8 Geriatrická péče (inkontinence, sociální a zdravotní problémy) -- Doporučená literatura ---
3.5 Specifické zákroky porodní asistentky při péči o těhotnou ženu -- 3.5.1 Poradenství před početím -- 3.5.2 Péče porodní asistentky o těhotné ženy -- 3.5.3 Rizikové těhotenství -- 3.5.4 Porodní psychoprofylaxe -- 3.5.5 Prenatální kursy -- 3.5.6 Anamnéza obstetrického rizika -- 3.5.7 Příprava na porod -- 3.5.8 Porod za účasti rodiny -- 3.5.9 Císařský řez zvážení ze zdravotního a psychologického hlediska -- Doporučená literatura -- 3.6 Péče o matku a novorozence -- 3.6.1 Šestinedělí (fyziologie, patologie) -- 3.6.2 Specifické aspekty péče o matku -- 3.6.3 Laktace (správná výživa matky, role otce) -- 3.6.4 Sexuální a zdravotní výchova stávající matky -- 3.6.5 Návrat plodnosti a antikoncepce -- 3.6.6 Psychické problémy mateřství -- 3.6.7 Role otce v mateřství -- 3.6.8 Strategie zvládání stresu, výchova a zdravý životní styl, -- podpora chování ---
3.6.9 Poskytnutí informací o podpůrných skupinách nebo jejich organizování Doporučená literatura -- 4 Ultrazvuková diagnostika v práci porodní asistentky -- 4.1 Principy a teorie ultrazvukové diagnostiky -- 4.1.1 Úvod k ultrazvukové diagnostice -- 4.1.2 Ultrazvuk -- 4.1.3 Princip generování ultrazvuku -- 4.1.4 Typy zobrazení -- 4.1.5 Ultrazvukové sondy -- 4.1.6 3D/4D zobrazení -- 4.1.7 Dopplerovské vyšetření -- 4.1.8 Archivace ultrazvukových snímků -- 4.2 Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru těhotentsví -- 4.2.1 Diagnostika těhotenství -- 4.2.2 Patologický vývoj těhotenství -- 4.2.3 Sonoembryologie fyziologický vývoj těhotenství -- 4.2.4 Určení délky těhotenství -- 4.2.5 Screening vývojových vad plodu v I. trimestru těhotenství -- 4.2.6 Biochemické markery I. trimestru -- 4.2.7 Model pro screening chromozomálních aberací I. trimestru -- 4.2.8 Sonoembryologie diagnostika vývojových vad -- 4.2.9 Vícečetná těhotenství ---
4.3 Screeningové ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru těhotenství -- 4.3.1 Časování a cíle ultrazvukového vyšetření ve II. trimestru těhotenství -- 4.3.2 Ověření počtu plodů a vitality -- 4.3.3 Biometrie plodu -- 4.3.4 Množství plodové vody -- 4.3.5 Lokalizace a vzhled placenty -- 4.3.6 Ultrazvuková anatomie plodu -- 4.3.7 Ultrazvukové vyšetření dvojčat -- 4.3.8 Závěry z ultrazvukového vyšetření -- 4.3.9 Komplexní pojetí prenatální diagnostiky -- 4.4 Ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru těhotenství -- 4.4.1 Ultrazvuk ve III. trimestru -- 4.4.2 Poloha, postavení plodu a základní biometrie -- 4.4.3 Morfologie plodu -- 4.4.4 Proporcionalita růstu a odhad hmotnosti -- 4.4.5 Množství plodové vody -- 4.4.6 Pupečník -- 4.4.7 Placenta -- 4.4.8 Vícečetné těhotenství -- 4.4.9 Cervikometrie -- 4.5 Ultrazvukové vyšetření v gynekologii -- 4.5.1 Úvod do ultrazvukového vyšetření v gynekologii -- 4.5.2 Děloha ---
4.5.3 Vaječníky -- 4.5.4 Ostatní orgány malé pánve -- 4.5.5 Zánětlivé změny gynekologických orgánů v malé pánvi -- 4.5.6 Benigní a maligní onemocnění dělohy -- 4.5.7 Benigní a maligní nádory vaječníku -- Doporučená a použitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC