Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010
102 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7013-488-7 (brož.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuveden
Obsahuje bibliografie
000187649
1. Etika v ošetřovatelství -- 1.1 Základní terminologie -- 1.2 Nejstarší etické kodexy -- 1.3 Etické profesní kodexy -- 1.4 Lidská práva -- 1.5 Důstojnost člověka -- 1.6 Práva pacientů -- 1.7 Etika v ošetřovatelství -- Doporučená a použitá literatura -- Základní literatura -- 2. Kvalita života -- 2.1 Kvalita života, možnosti měření -- 2.2 Filosofie holismu -- 2.3 Thanatologie, hospicová péče -- 2.4 Spiritualita, náboženství a nemoc -- 2.5 Kvalita života a životní styl -- Literatura použitá -- Literatura doplňující -- 3. Vybrané kapitoly z psychologie -- 3.1 Násilí na pracovišti -- 3.1.1 Mobbing na pracovišti -- 3.1.2 Projevy a fáze mobbingu -- 3.1.3 Příčiny mobbingu -- 3.1.4 Oběti mobbingu -- 3.1.5 Formy mobbingu -- 3.1.6 Důsledky mobbingu -- 3.1.7 Prevence nejlepší pomoc obětem mobbingu -- 3.2 Zvládání stresu -- 3.2.1 Co je stres -- 3.2.2 Projevy stresu -- 3.2.3 Co jsou stresory a salutory -- 3.2.4 Pracovní stres ---
3.2.5 Zvládání a prevence stresu -- 3.3 Diferencovaný psychologický přístup k pacientům s ohledem na věkové a psychologické zvláštnosti a komunikace s nimi -- 3.3.1 Psychologický a psychoterapeutický přístup -- 3.3.2 Význam vývojového hlediska v péči o nemocné -- 3.3.3 Psychologický přístup k pacientům s ohledem na věkové kategorie -- a psychologické zvláštnosti -- Doporučená a použitá literatura -- 4. Pedagogika a didaktika v programu celoživotního vzdělávání a možnosti jejich využití v praxi -- 4.1 Pedagogika -- 4.2 Didaktické zásady -- 4.3 Komplexní rozvoj osobnosti -- 4.4 Edukační činnost -- Použitá a doporučená literatura -- 5. Management ve zdravotnictví -- 5.1 Management a manažer -- 5.1.1 Co to je management? -- 5.1.2 Manažerská role -- 5.2 Leadership -- 5.2.1 Motivace -- 5.2.2 Komunikace a komunikační dovednosti -- 5.3 Kultura zdravotnické organizace -- 5.4 Strategický management a jeho filozofie ---
5.5 Kvalita ve zdravotnictví -- 5.6 Ekonomické aspekty v péči o zdraví -- 5.7 Marketing a vztahy s veřejností -- Použitá literatura -- Doporučená literatura -- 6. Vybraná problematika prevence pochybení v ošetřovatelství -- 6.1 Souhrn znaků vymezujících pochybení -- 6.2 Kategorizace chyb a omylů -- 6.3 Možná pochybení a jejich příčiny při poskytování péče -- 6.4 Dokumentace nežádoucích událostí -- 6.5 Prevence pochybení v návaznosti na zapojení klientů a jejich blízkých -- do „programu bezpečné péče" -- 6.6 Odpovědnost zdravotnických pracovníků ve vztahu k základním normám -- Použitá a doporučená literatura -- 7. Krizová připravenost ve zdravotnictví -- 7.1 Charakteristika krizové připravenosti ve zdravotnictví -- 7.2 Základní terminologie -- 7.3 Epidemie, pandemie a chemické, biologické a radiační/nukleární -- ohrožení (CBRN) ---
7.4 Mimořádné události a medicína katastrof 85 (záchranný řetězec nehoda -- až hromadný výskyt postižených) -- 7.5 Bezpečnost a ochrana osob, personálu, pacientů, evakuace -- 7.6 Psychické následky mimořádných událostí a katastrof -- Doporučená a použitá literatura -- 8. Výzkum v ošetřovatelství -- 8.1 Charakteristika vědeckého výzkumu rozdělení -- 8.2 Vlastnosti výzkumu a základní pojmy -- 8.3 Metodologie výzkumu a specifika ošetřovatelského výzkumu -- 8.4 Etika výzkumu -- Doporučená a použitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC