Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2010
150 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2534-4 (brož.)
Skripta
Obsahuje bibliografii na s. 137-150, bibliografické odkazy
000187753
2 HISTORIE EPIGENETIKY -- 3 MECHANIZMY EPIGENETICKÝCH PROCESŮ -- 3.1 Metylace cytozinu -- 3.1.1 Distribuce 5-metylcytozinu -- 3.1.2 DNA metyltransferázy a vazebné proteiny -- 3.1.3 Inhibitory metylace DNA -- 3.2 Modifikace jaderných histonů -- 3.2.1 Struktura chromatinu -- 3.2.2 Acetylace histonů -- 3.2.3 Metylace histonů -- 3.2.4 Ubiquitinace a sumoylace histonů -- 3.3 Proteiny skupin Polycomb a Trithorax -- 3.4 Úlohy malých molekul RNA -- 3.4.1 Historie objevu RNA interference -- 3.4.2 Mechanizmy RNAi -- 3.5 Chromatin remodelující proteiny -- 3.6 Priony -- 3.7 Trojrozměrná struktura jádra -- 3.8 Divergence epigenetických mechanizmů -- 4 METODY STUDIA EPIGENETIKY -- 4.1 Analýza genové exprese -- 4.2 Analýza metylace DNA -- 4.3 Studium modifikací histonů -- 5 JEDNODUCHÉ EUKARYOTICKÉ MODELY -- 5.1 Prvoci -- 5.1.1 Trepka, Paramecium tetraurelia -- 5.1.2 Cytoplazmatická dědičnost -- 5.1.3 Strukturní dědičnost ---
5.1.4 Chromatin makrojádra a mikrojádra -- 5.1.5 Restrukturalizace genomu makrojádra -- 5.1.6 Umlčování genů cestou RNAi -- 5.1.7 Dědičnost restrukturalizací genomu -- 5.2 Kvasinky -- 5.2.1 Kvasinka pivní, Saccharomyces cerevisiae -- 5.2.1.1 Genová konverze ; -- 5.2.1.2 Charakteristika heterochromatinu -- 5.2.1.3 Reportérové geny -- 5.2.2 Kvasinka, Schizosaccharomyces pombe -- 5.2.2.1 Centromerický poziční efekt -- 5.2.2.2 Charakteristika centromerického heterochromatinu -- 5.3 Plíseň chlebová, Neurospora crassa -- 5.3.1 Životní cyklus -- 5.3.2 Epigenetické procesy u N. crassa -- 5.3.2.1 Repeticemi indukované bodové mutace, RIP -- 5.3.2.2 Potlačování genové exprese, quelling -- 5.3.2.3 Meiotické umlčování nepárované DNA, MSUD -- 6 MODELY STUDIA BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ -- 6.1 Hlístice, Caenorhabditis elegans -- 6.1.1 Determinace pohlaví -- 6.1.2 Kompenzace dávky genů -- 6.1.3 Potlačování funkce chromozomu X v zárodečné linii ---
6.1.4 RNA interference -- 6.2 Moucha octomilka, Drosophila melanogaster -- 6.2.1 Determinace pohlaví -- 6.2.2 Kompenzace dávky X-vázaných genů -- 6.2.3 Poziční efekt -- 6.3 Parentální imprinting u hmyzu -- 7 EPIGENETICKÉ PROCESY U KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN -- 7.1 Epimutace -- 7.2 Nukleolární dominance -- 7.3 Paramutace -- 7.4 Umlčování mobilních genetických elementů -- 7.5 RNA interference u rostlin -- 7.6 Epigenetické řízení květního vývoje -- 7.7 Genomový imprinting -- 8 EPIGENETTKA SAVCŮ -- 8.1 Metylace genomu a CpG ostrovy -- 8.2 Kompenzace dávky X-vázaných genů -- 8.3 Genomový imprinting -- 8.4 Dědičnost epigenetických změn -- 8.5 Dědičnost řízená RNA a proteiny -- 9 MEDICÍNSKÉ ASPEKTY EPIGENETIKY -- 9.1 Zárodečná linie a kmenové buňky -- 9.2 Reprodukční a terapeutické klonování -- 9.3 Choroby člověka s epigenetickými aspekty -- 9.3.1 Poruchy genomového imprintingu -- 9.3.2 Choroby způsobené poruchou metylace DNA ---
9.3.3 Choroby související se strukturou chromatinu -- 9.3.4 Epigenetické choroby vázané na chromozom X -- 9.4 Epigenetika nádorového bujení -- 9.5 Epigenetika a neurobiologie -- 9.6 Transgenerační efekty

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC