Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pediatrii (@@20120925-10:52:07@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:63x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
247 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2968-8 (brož.)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 209-218, bibliografické odkazy a rejstřík
000187784
1 Úvod clo komunikace -- 1.1 Komunikační model (proces) -- 1.2 Verbální komunikace -- 1.2.1 Činitelé spoluvytvářející verbální komunikaci -- 1.2.2 Složky verbálního projevu -- 1.2.3 Kritéria úspěšné verbální komunikace -- 1.2.4 Rozhovor -- 1.3 Neverbální komunikace -- 1.3.1 Sdělování přiblížením a oddálením (proxemika) -- 1.3.2 Sdělování dotykem (haptika) -- 1.3.3 Sdělování výrazem obličeje (mimika) -- 1.3.4 Sdělování gesty -- 1.3.5 Posturologie -- 1.3.6 Kinetika -- 1.3.7 Pohledy -- 2 Zásady komunikace s dítětem podle vývojového období -- 2.1 Vývojová stadia -- 2.2 Vývoj řeči dítěte od prenatálního období -- 2.2.1 Fáze vývoje řeči -- 2.2.2 Faktory ovlivňující vývoj řeči -- 2.3 Vývoj a osvojování jazyka -- 2.3.1 Prenatální období -- 2.3.2 Novorozenecké období (první měsíc života dítěte) -- 2.3.3 Kojenecké období (1-12 měsíců) -- 2.3.4 Období batolete (1-3 roky) -- 2.3.5 Předškolní věk (3-6 let) -- 2.3.6 Mladší školní věk (6-11 let) -- 2.3.7 Období dospívání (11-20 let) -- 2.4 Rozdíly ve vývoji v závislosti na pohlaví -- 3 Zásady komunikace s rodiči -- 3.1 Výchovné postoje v rodině -- 3.2 Spolupráce s rodinou -- 3.3 Rodiče a zvládání dětské nemoci -- 4 Komunikace s dětským pacientem -- 4.1 Onemocnění a individualita dítěte -- 4.2 Hospitalizace dítěte -- 4.2.1 Příjem dítěte do nemocnice -- 4.2.2 Právní problematika, informovaný souhlas -- 4.2.3 Pobyt
dítěte v nemocnici -- 4.2.4 Příprava dítěte na zákrok či vyšetření -- 4.2.5 Návštěvy rodičů v nemocnici -- 4.2.6 Hospitalizmus, psychická deprivace -- 4.2.7 Separace -- 4.3 Komunikace s nemocným dítětem -- 4.3.1 Novorozenec -- 4.3.2 Kojenec -- 4.3.3 Batole -- 4.3.4 Předškolní věk -- 4.3.5 Školní věk (6-12 let) -- 4.3.6 Dospívající (13-18 let) -- 4.4 Význam neverbální komunikace s dítětem -- 5 Dítě se sluchovým postižením -- 5.1 Vznik poruchy sluchu -- 5.1.1 Stupeň sluchové poruchy -- 5.2 Vývoj řeči u dětí se sluchovým postižením -- 5.2.1 Reflexní křik -- 5.2.2 Broukání -- 5.2.3 Žvatlání -- 5.3 Logopedie -- 5.4 Komunikační systémy vycházející z českého jazyka -- 5.4.1 Český znakový jazyk -- 5.4.2 Znakovaná čeština -- 5.4.3 Prstová abeceda -- 5.4.4 Gestuno -- 5.4.5 Další komunikační systémy -- 5.4.6 Augmentativní a alternativní komunikace -- 5.5 Tlumočení -- 5.6 Odezírání -- 5.7 Osobnost neslyšícího dítěte a jeho vývoj -- 5.7.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením -- 5.7.2 Motivace u dítěte se sluchovým postižením -- 5.8 Hlavní zásady komunikace s dítětem se sluchovým postižením -- 5.9 Některé důsledky nevhodného přístupu ke specifickým potřebám osob s vadami sluchu -- 5.10 Možnosti komunikace se sluchově postiženými ve zdravotnických zařízeních -- 6 Dítě se zrakovým postižením -- 6.1 Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených -- 6.1.1
Slabozraké osoby -- 6.1.2 Osoby se zbytky zraku -- 6.1.3 Nevidomé osoby -- 6.1.4 Osoby s poruchami binokulárního vidění -- 6.1.5 Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením -- 6.2 Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti dítěte -- 6.2.1 Kognitivní vývoj u dítěte se zrakovým postižením -- 6.2.2 Pohybový vývoj u dítěte se zrakovým postižením -- 6.2.3 Socializace -- 6.3 Odlišnosti v komunikaci se zrakově postiženým dítětem -- 6.4 Zásady komunikace se zrakově postiženým dítětem -- 6.5 Pomoc při orientaci a chůzi nevidomých dětí -- 7 Hluchoslepota -- 7.1 Komunikační techniky -- 7.1.1 Neverbální formy komunikace -- 7.1.2 Komunikační systémy -- 7.1.3 Zásady komunikace -- 8 Dítě s mentálním postižením -- 8.1 Dělení mentální retardace -- 8.1.1 Lehká mentální retardace -- 8.1.2 Střední mentální retardace -- 8.1.3 Těžká mentální retardace -- 8.1.4 Hluboká mentální retardace -- 8.1.5 Jiná mentální retardace -- 8.1.6 Neurčená mentální retardace -- 8.2 Etiologie mentální retardace -- 8.3 Vývoj a charakteristika dětí s mentální retardací -- 8.4 Zásady komunikace s dítětem s mentálním postižením -- 9 Dítě s pohybovým postižením -- 9.1 Vztah dítěte k tělesnému postižení z hlediska ontogeneze -- 9.2 Hlavní zásady komunikace s dítětem s pohybovým postižením -- 10 Dítě a bolest -- 10.1 Mýty o dětské bolesti -- 10.2 Vnímání bolesti podle vývojových stadií -- 10.3 Faktory
při hodnocení bolesti -- 10.3.1 Faktory ovlivňující vnímání bolesti -- 10.4 Topologie bolesti -- 10.5 Měřicí nástroje pro hodnocení bolesti -- 10.5.1 Observační škály -- 10.5.2 Subjektivní hodnocení u předškolních dětí -- 10.5.3 Subjektivní hodnocení u školních dětí -- 10.6 Chyby v přístupu k dítěti s bolestí -- 10.7 Důsledky nedostatečně tlumené bolesti -- 10.8 Spolupráce rodiny v péči o dítě s bolestí -- 10.9 Příprava na bolest -- 10.9.1 Nefarmakologická příprava na bolest -- 10.9.2 Farmakologická příprava na bolest -- 10.10 Sebepoškozování -- 11 Dítě v intenzivní péči -- 11.1 Ontogeneze ve vztahu k hospitalizaci na oddělení intenzivní péče -- 11.2 Hlavní zásady komunikace a řešení problémů na odděleních intenzivní péče -- 11.3 Rodina dítěte -- 11.4 Příprava dítěte k zákrokům -- 11.4.1 Pooperační psychické následky -- 1.2 Dítě s nepříznivou diagnózou 12.1 Kognitivní vývoj představy smrti -- 12.1.1 Batolata -- 12.1.2 Předškolní věk -- 12.1.3 Mladší školní věk -- 12.1.4 Starší školní věk -- 12.1.5 Dospívání -- 12.2 Periodizace umírání -- 12.3 Jak komunikovat s dětmi o smrti a umírání -- 12.3.1 Rady pro komunikaci s dětmi nevyléčitelně nemocnými a umírajícími -- 12.3.2 Rady pro komunikaci s dětmi doprovázejícími umírajícího, truchlící a pozůstalé -- 12.4 Hlavní zásady péče o umírající -- 12.5 Paliativní péče -- 12.6 Pastorační
péče -- 12.7 Onkologická problematika -- 12.7.1 Výskyt nádorů u dětí -- 12.7.2 Základní pravidla v přístupu k rodičům a rady pro rodiče onkologicky nemocných dětí -- 12.7.3 Sdělení onkologické diagnózy -- Literatura -- Použitá a citovaná literatura -- Přehled použitých a citovaných internetových zdrojů -- Slovníček užívaných termínů -- Přílohy -- Příloha 1: Charta práv hospitalizovaných dětí -- Příloha 2: Prstová abeceda -- Příloha 3: Ukázka slepecké Braillovy abecedy -- Příloha 4: Pomůcky pro psaní Braillova písma -- Příloha 5: Lormova abeceda -- Příloha 6: Vizuální analogová škála -- Příloha 7: Metoda Pain Chart -- Příloha 8: Literatura k objasnění pojmu smrti
(OCoLC)693930860
cnb002128170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC