Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.1) Půjčeno:118x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
128 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-3171-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7348-3 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 120-124 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000187828
1 Paliativní péče -- 1.1 Pohled do historie -- 1.1.1 Medicinalizace umírání -- 1.1.2 Hospicové hnutí a rozvoj paliativní medicíny -- 1.2 Sociokulturní vlivy na péči o umírající -- 1.2.1 Umírání jako součást života -- 1.2.2 Podpora komunity -- 1.2.3 Náboženství -- 1.2.4 Moderní léčba -- 1.3 Definice paliativní péče -- 1.4 Rozdělení paliativní péče -- 1.4.1 Obecná paliativní péče -- 1.4.2 Specializovaná paliativní péče -- 1.5 Místa poskytování paliativní péče -- 1.5.1 Paliativní péče doma -- 1.5.2 Paliativní péče v nemocnici -- 1.5.3 Paliativní péče v lůžkových hospicích., -- 2 Profesionálové v paliativní péči -- 2.1 Postoj ke smrti -- 2.1.1 Jak jsou na tom sestry? -- 2.1.2 Potřeba smět být smutný -- 2.1.3 Potřeba plakat -- 2.1.4 Potřeba smyslu -- 2.1.5 Mnohotvárnost života -- 2.2 Multidisciplinární tým -- 2.2.1 Složení multidisciplinárního týmu -- 2.2.2 Komunikace v týmu -- 2.3 Cíl péče -- 2.3.1 Kvalita života -- 2.3.2 Životní hodnoty pacienta a rodiny -- 2.4 Potřeba být motivován k práci -- 2.4.1 Motivační teorie -- 2.4.2 Motivace a životní hodnoty pracovníka -- 2.4.3 Prostředky k motivaci v paliativní péči -- 2.4.4 „Sebemotivace" -- 2.5 Hodnocení práce -- 2.5.1 Zásady hodnocení zaměstnanců -- 2.5.2 Hodnocení práce týmu -- 2.5.3 Individuální hodnocení -- 2.6 Supervize -- 2.6.1 Vymezení pojmu -- 2.6.2 Reflexe práce -- 2.6.3 Historie supervize ve zdravotnictví
-- 2.6.4 Rozdělení supervize -- 2.7 Kompetence sester v paliativní péči -- 2.7.1 Vymezení pojmu kompetence -- 2.7.2 Rozvíjení účinné komunikace -- 2.7.3 Orientovat se a plánovat postup -- 2.7.4 Podporovat a pomáhat ve snášení nelehké situace -- 2.7.5 Zasahovat a poskytovat služby -- 2.7.6 Přispívat k práci týmu, organizace -- 3 Pacient a rodina v paliativní péči -- 3.1 Lidská osobnost -- 3.1.1 Potřeba zůstat sám sebou -- 3.1.3 Potřeba cítit se žensky/mužně -- 3.1.4 Potřeba splnit svůj úkol -- 3.1.5 Rozhodovat o sobě -- 3.1.6 Potřeba plakat, potřeba se smát -- 3.2 Pravda -- 3.2.1 Potřeba mít pravdivé informace -- 3.2.2 Právní zakotvení -- 3.2.3 Sdělování zlé zprávy -- 3.3 Rodina -- 3.3.1 Potřeba být rodinou -- 3.3.2 Péče o rodinu jako celek -- 3.3.3 Potřeba jistoty a bezpečí -- 3.3.4 Potřeba emoční podpory -- 3.3.5 Potřeba smíření -- 3.3.6 Potřeba rozloučit se -- 3.3.7 Ohrožené skupiny -- 3.3.8 Potřeba rituálů -- 3.4 Nitro člověka -- 3.4.1 Potřeba uzavřít svůj život -- 3.4.2 Potřeba najít smysl -- 3.4.3 Potřeba vděčnosti -- 3.4.4 Potřeba odpuštění -- 3.4.5 Potřeba lásky -- 3.4.6 Potřeba naděje -- 3.4.7 Potřeba transcendence -- 3.4.8 Náboženství a konec života -- 4 Nejčastější obtíže v paliativní péči -- 4.1 Respirační potíže -- 4.1.1 Dusnost -- 4.1.2 Hlasité chrčivé dýchání -- 4.1.3 Hemoptýza -- 4.2 Bolest -- 4.2.1 Hodnocení bolesti -- 4.2.2 Možnosti ovlivnění
bolesti -- 4.2.3 Farmakoterapie dle škály WHO -- 4.2.4 Analgetika -- 4.2.5 Nejčastější nežádoucí účinky opiátových analgetik -- 4.2.6 Psychosociální souvislosti -- 4.3 Maligní rány -- 4.3.1 Zápach -- 4.3.2 Exsudát -- 4.3.3 Bolest rány -- 4.3.4 Podráždění okolní kůže a svědění -- 4.3.5 Krvácení -- 4.4 Potíže při příjmu potravy -- 4.4.1 Nechutenství -- 4.4.2 Péče o dutinu ústní -- 4.4.3 Stomatologická problematika -- 4.5 Hydrát ace -- 4.5.1 Parenterální hydratace -- 4.5.2 Dehydratace -- 4.5.3 Psychosociální souvislosti -- 4.6 Zácpa -- 4.6.1 Příčiny zácpy -- 4.6.2 Důsledky zácpy -- 4.6.3 Prevence zácpy -- 4.6.4 Léčba zácpy -- 4.7 Psychické obtíže -- 4.7.1 Úzkost -- 4.7.2 Smutek a deprese -- 4.7.3 Zmatenost -- 4.7.4 Delirium -- 4.7.5 Prevence deliria -- 4.7.6 Léčba deliria v terminální fázi -- 4.7.7 Suicidální tendence -- 5 Péče o pozůstalé -- 5.1 „První pomoc" -- 5.2 Truchlení
(OCoLC)693928388
cnb002125048

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC