Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
206 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-247-3224-4 (brož.)
Sestra
Terminologický slovník
Chronologické přehledy
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000187829
1 Počátky ošetřovatelské péče -- 1.1 Charitativní ošetřovatelství -- 1.1.1 Chronologický přehled -- 1.2 Křesťanské ošetřovatelské řády -- 1.2.1 Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského -- 1.2.2 Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského -- 1.2.3 Suverénní maltézský rytířský řád -- 1.2.4 Řád Milosrdných bratří -- 1.2.5 Klarisky -- 1.2.6 Alžbétinky -- 1.2.7 Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského -- 1.2.8 Křížovníci s červenou hvězdou -- 1.2.9 Kongregace šedých sester u sv. Bartoloměje -- v Praze -- 1.2.10 Zdislavky -- 1.2.11 Diakonky -- 1.3 Počátky vzdělávání ošetřovatelek -- 1.4 Osobnosti českého středověkého opatrovnictví -- 1.4.1 Anežka Česká -- 1.4.2 Zdislava z Lemberka -- 1.5 Zakládání špitálů v českých zemích -- 1.5.1 Špitálnictví v Praze -- 1.5.2 Špitálnictví v Brně -- 1.6 Změny ve zdravotní péči v době osvícenské -- 1.6.1 Osvícenské období -- 1.6.2 Řešení zdravotní problematiky od 18. století -- 1.6.3 Zakládání nemocnic -- 2 Profesionalizace ošetřovatelského poslání -- 2.1 Florence Nightingalová -- 2.1.1 Životopisné události -- 2.1.2 F. Nightingalová a ošetřovatelství v Krymské válce -- 2.1.3 Ošetřovatelská škola -- 2.1.4 Publikační činnost -- 2.1.5 Několik myšlenek F. Nightingalové -- 2.1.6 Slib ošetřovatelek F. Nightingalové -- 2.1.7 Žijící legenda -- 2.1.8 Historický význam F. Nightingalové --
2.2 Nikolaj Ivanovic Pirogov -- 2.2.1 Životopisné události -- 2.2.2 N. I. Pirogov a ošetřovatelství v Krymské válce -- 2.3 Jean Henri Dunant -- 2.3.1 Životopisné události -- 2.3.2 Myšlenka založení mezinárodní organizace -- 2.4 Mezinárodní červený kříž -- 2.5 Československý červený kříž -- 2.5.1 Nástin historie 1919-1945 -- 2.5.2 Nástin historie 1948-1989 -- 2.5.3 Nástin historie po roce 1989 -- 3 Ošetřovatelství v Čechách v 19. století -- 3.1 Vzdělávání opatrovníků -- 3.2 První česká ošetřovatelská škola 1874-1881 -- 3.2.1 Společenské předpoklady vzniku školy -- 3.2.2 Ženy a studium v 19. století -- 3.2.3 Ošetřovatelská škola v Praze -- 3.2.4 Vliv pražské ošetřovatelské školy -- 3.2.5 Popis práce ošetřovatelky -- 3.3 Společenské postavení ošetřovatelek -- 4 Ošetřovatelství 1918-1945 -- 4.1 Ošetřovatelství v letech 1918-1938 -- 4.1.1 Vývoj ve světě a v Československu -- 4.2 Česká škola pro ošetřování nemocných -- 4.2.1 Snahy o otevření školy -- 4.2.2 Česká zemská škola pro ošetřování nemocných -- 4.2.3 Ošetřovatelská škola ve správě ČSČK -- 4.2.4 Ošetřovatelská škola ve státní správě -- 4.2.5 Ředitelky/představené školy a jejich charakteristika -- 4.3 Vyšší sociální škola v Praze na Vinohradech -- 4.3.1 Příprava otevření školy -- 4.3.2 Cíle vzdělávání, vyučované předměty -- 4.3.3 Alice Masarykova -- 4.4 Řádové školy -- 4.4.1 Česko-německá
škola sv. Františka z Assisi -- 4.4.2 Ošetřovatelská škola Šedých sester III. Řádu -- sv. Františka -- 4.4.3 Odborná škola pro ženská povolání Chudých školských sester -- 4.4.4 Ošetřovatelská škola Milosrdných sester -- sv. Karla Boromejského -- 4.5 Rozvoj ošetřovatelského školství a specializačního vzdělávání -- 4.5.1 Rozvoj ošetřovatelských škol -- 4.5.2 Specializační vzdělávání -- 4.5.3 Kurzy pro ošetřovatelky -- 4.6 Hodnocení meziválečného období -- 4.7 Léta válečná 1939-1945 -- 4.7.1 Protektorát Čechy a Morava -- 4.7.2 České sestry na východní frontě -- 4.7.3 České sestry v Londýně -- 5 Vývoj 1945-1948.: -- 5.1 Vyšší ošetřovatelská škola v Praze -- 5.1.1 Otevření školy a j ej í vývoj -- 5.1.2 Struktura výuky -- 5.2 Sjezd diplomovaných sester v roce 1946 -- 6 Vývoj od roku 1948 -- 6.1 Reforma ošetřovatelského vzdělávání -- 6.1.1 Vyšší sociálně zdravotní školy -- 6.1.2 Střední zdravotnické školy -- 6.1.3 Zákon o preventivní péči -- 6.1.4 Zdravotnické školy ve správě ministerstva zdravotnictví -- 6.1.5 Alternativní způsoby získávání kvalifikace -- 6.2 Vývoj ošetřovatelství po roce 1960 -- 6.3 Legislativní normy -- 7 Ošetřovatelství od sedmdesátých let 20. století -- 7.1 Změny v pojetí ošetřovatelství -- 7.2 Ošetřovatelství po roce 1989 -- 7.2.1 Střední zdravotnické školy -- 7.2.2 Vyšší zdravotnické školy -- 7.2.3 Zdravotnické lyceum
-- 7.2.4 Vysokoškolské studium -- 7.3 Koncepce ošetřovatelství -- 7.4 Legislativní normy -- 7.5 Regulace zdravotnické profese -- 7.5.1 Registrace zdravotnických pracovníků -- 8 Osobnosti českého a světového ošetřovatelství -- 20. století -- 8.1 Osobnosti českého ošetřovatelství výběr -- 8.2 Rozvoj teorie ošetřovatelství ve druhé polovině 20. století -- 9 Společenské aspekty profese sestra/ošetřovatelka -- 9.1 Pracovní podmínky a jejich vývoj -- 9.1.1 Pracovní podmínky 1918-1945 -- 9.1.2 Pracovní podmínky po roce 1945-1948 -- 9.1.3 Uniforma sestry -- 9.2 Osobnost sestry -- 9.3 Profesní organizace sester -- 9.3.1 Spolek pro povznesení stavu ošetřovatelek nemocných -- 9.3.2 Spolek diplomovaných sester -- 9.3.3 Společnost československých sester -- 9.3.4 Česká asociace sester -- 9.4 Mezinárodní organizace sester -- 9.4.1 Členství českých sester v mezinárodních -- organizacích -- 9.5 Časopisy sester -- 9.6 Etický kodex sester -- 9.7 Národní centrum ošetřovatelství -- 9.7.1 Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků -- 9.7.2 NCONZO -- 10 Současnost -- 10.1 Ošetřovatelství na počátku 21. století -- 10.1.1 Současný stav ošetřovatelského vzdělávání -- 10.2 Hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR -- 10.3 Významné akce sester -- 10.4 Sestra ministryně zdravotnictví
(OCoLC)681496597
cnb002123899

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC