Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
2., opr. vyd.
Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008
111 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87218-09-9 (brož.)
Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000187900
Úvod o projektu -- Uvedení do problematiky -- Metodická doporučení -- Úvod -- I. Pohled do historie tlumočení -- 1. Tlumočnický dávnověk -- 2. Tlumočení ve středověku a novověku -- 3. Vznik profesionálního konferenčního tlumočení -- 4. Nástup simultánního tlumočení -- 5. Několik poznámek k vývoji postavení znakového jazyka -- II. Základní druhy a typy tlumočení -- 1. Vymezení pracovních jazyků tlumočníka -- 2. Konsekutivní tlumočení -- 3. Simultánní tlumočení -- 4. Tlumočení z listu -- 5. Doprovodné tlumočení -- 6. Další specifické kategorie tlumočení -- 6.1 Soudní tlumočení -- 6.2 Komunitní tlumočení -- 6.3 Tlumočení ve znakovém jazyce -- 6.4 Tlumočení pro nevidomé a hluchoslepé -- 6.5 Evropská unie, jazyky a tlumočení -- 6.6Nové technologie a tlumočení -- III. Úvod do teorie tlumočení -- 1. Základní vývojové etapy v teorii tlumočení chronologický přehled ---
1.1 Situace v 50. letech a na počátku 60. let -- 1.2 Empirické a teoretické práce v 60. a 70. letech -- 1.3 Výzkum prováděný tlumočníky na akademické půdě v 70. a 80. letech -- 1.4. Nové tendence v teorii tlumočení— 80. léta -- 1.5 Současná situace v teorii tlumočení-přelom tisíciletí -- IV. Základní teoretické modely a koncepce procesu simultánního tlumočení 1. Průběh procesu simultánního tlumočení -- 1.1. Souběznost řečových činností v procesu simultánního tlumočení -- 1.2 Mechanismy zajištující souběžnost činností v procesu simultánního tlumočení -- 1.3 Faktory ovlivňující úroveň simultánního tlumočení -- 2. Základní modely simultánního tlumočení -- 2.1 Psychologické modely tlumočení -- 2.2 Psycholingvistické modely tlumočení -- 2.3 Interpretativní teorie tlumočení (teorie smyslu) D. Seleskovitchové -- 2.4 Tlumočnický model úsilí Daniela Gila -- V. Konsekutivní tlumočení ---
1. Teoretické přístupy k tlumočnické notaci -- 1.1 Ženevská škola -- 1.2. Pařížská škola (ESIT) -- 1.3 Heidelberská škola -- 1.4 Ruská škola -- 1.5 Alternativní přístupy Tony Buzan -- VI. Závěr
(OCoLC)316674073
cnb001805759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC