Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

zivotopis dollarda a millera (@@20120924-20:10:54@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Kralice na Hané : Computer Media, 2010
72 s. : il., portréty ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7402-060-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 72
000187927
STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE -- HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE -- Hlubinná psychologie -- Neobehaviorismus a kognitivní psychologie -- Humanistická psychologie -- Transpersonální psychologie -- PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE -- Chování -- Prožívání -- SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD -- Základní psychologické disciplíny -- Speciální psychologické disciplíny -- Aplikované psychologické disciplíny -- VÝZKUMNÉ METODY PSYCHOLOGIE -- DETERMINACE PSYCHICKÝCH JEVŮ -- NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA -- Význam centrální nervové soustavy při formování osobnosti člověka -- VÝVOJOVÁ PSU MOLOCH -- PŘEDMĚT ZÁJMU VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE -- ZÁKLADNÍ METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE -- Podélný (longitudinální) přístup -- Příčný přístup -- JEDNOTLIVÁ VÝVOJOVÁ OBDOBÍ JEDINCE -- Prenatální období -- Novorozenecké období -- Kojenecké období -- Batolecí období -- Předškolní období -- Mladší školní věk -- Období pubescence -- Období adolescence -- Období časné dospělosti -- Střední dospělost -- Pozdní dospělost -- Stáří -- PSYCHICKÉ PROCESY -- PODSTATA PSYCHICKÝCH PROCESŮ -- ČITÍ -- VNÍMÁNÍ -- Charakteristiky vnímání -- Poruchy vnímání -- PŘEDSTAVIVOST -- Dělení představ -- Asociace představ -- Asociační zákony -- Typy představivosti -- MYŠLENÍ -- Formy myšlení (logické operace) -- Myšlenkové operace -- Druhy myšlení -- INTELIGENCE -- CITY (EMOCE) -- PSYCHOLOGIE OSOBNOSTÍ -- PŘEHLED HLAVNÍCH TEORIÍ
OSOBNOSTI -- Freudova teorie osobnosti -- Další teorie osobnosti -- SKLADBA OSOBNOSTI -- PSYCHICKÉ DISPOZICE OSOBNOSTI -- Schopnosti -- Temperament -- Motivační dispozice -- Charakter -- FYZICKÁ KONSTITUCE JAKO SOUČÁST OSOBNOSTI ČLOVĚKA -- DALŠÍ CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI -- Emocionalita -- Pesimismus a optimismus -- Kreativita -- Postoje -- INTEGRACE OSOBNOSTI -- PSYCHOLOGIE ŽIVOTNÍ CESTY ČLOVĚKA -- DUŠEVNÍ PORUCHY -- Dědičnost jako příčina vzniku psychických odchylek -- ZÁKLADNÍ TYPY ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ -- Frustrace -- Stres -- Deprivace -- KATEGORIZACE DUŠEVNÍCH PORUCH -- Stručný přehled známějších poruch -- PSYCHOLOGIE ČINNOSTI, JEDNÁNÍ A CHOVÁM -- PODSTATA PSYCHOLOGIE ČINNOSTI A JEDNÁNÍ -- AKTIVACE ČINNOSTI -- Úrovně aktivace -- Aktivační činitele -- DRUHY LIDSKÉ ČINNOSTI -- Hra -- Učení -- Práce -- VŮLE, VOLNÍ JEDNÁNÍ -- Proces volního jednání -- KONFLIKTY -- lntrapersonální (vnitřní) konflikt -- Interpersonální (vnější) konflikt -- Řešení konfliktů -- SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE -- PŘEDMĚT A POJMY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE -- PROCES SOCIALIZACE -- Socializace jedince -- Socializace speciální -- ZPŮSOBY SOCIALIZACE -- Vegetativně emocionální učení -- Instrumentálně motorické učení -- Asociačně kognitivní učení -- Další vlivy působící na proces socializace -- KOMUNIKACE -- Verbální komunikace -- Neverbální komunikace -- KOMUNIKAČNÍ STYLY -- POSTOJE -- Rodina jako primární
sociální skupina -- Třída jako sekundární sociální skupina -- Skupina -- PŘÍLOHA Č. 1 -- PŘÍLOHA Č. 2
(OCoLC)752793035
cnb002129252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC