Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:84x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
192 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-2938-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6965-3 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 177-183, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000187928
ČÁST I K POZADÍ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA -- 1. Ke kořenům přístupu zaměřeného na člověka -- 1.1 Přístup zaměřený na člověka jako součást humanistické psychologie -- 1.2 Filosofické a psychologické kořeny přístupu zaměřeného na člověka -- 1.3 Obraz člověka v humanistické psychologii a v přístupu zaměřeném -- na člověka -- 2. Východiska Rogersova pojetí psychoterapie -- 2.1 Ze životopisu Carla Rogerse -- 2.2 Myšlenky, které formovaly Rogersův pohled na člověka a psychoterapii -- 3. Hlavní etapy ve vývoji přístupu zaměřeného na člověka -- 3.1 Zásadní publikace Carla Rogerse -- 3.2 K termínům v jednotlivých názvech -- 3.3 K rozdílům mezi označením „přístup zaměřený na člověka", „terapie zaměřená na klienta" a „terapie zaměřená na člověka" -- 4. Lidská přirozenost z pohledu přístupu zaměřeného na člověka a její vliv -- na postoje terapeuta -- ČÁST II KLASICKÁ TEORIE PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA PODLE CARLA ROGERSE -- 1. Základní pojmy -- 1.1 Aktualizační tendence (actualizing tendency) -- 1.2 Self -- 1.3 Aktualizace self (self-actualization) -- 1.4 Základní potřeby rozvoje self a podmínky ocenění -- 2. Teorie osobnosti jako teorie self -- 2.1 Teorie self -- 2.2 Původní formulace teorie osobnosti a chování z roku 1951 -- 2.3 Teorie osobnosti z roku 1959 -- 2.4 Teorie osobnosti jako proces stávání se člověkem -- 3. Teorie terapie a terapeutické
změny -- 3.1 Nevyhnutelné a dostačující podmínky -- 3.1.1 Podmínka 1: Psychologický kontakt -- 3.1.2 Podmínka 2: Klientova inkongruence -- 3.1.3 Podmínka 3: Terapeutova kongruence (congruence) -- 3.1.4 Podmínka 4: Bezpodmínečné přijetí (unconditional positive regard) -- 3.1.5 Podmínka 5: Empatické porozumění (empathic understanding) -- 3.1.6 Podmínka 6: Klientova percepce -- 3.1.7 Kongruence, bezpodmínečné přijetí a empatické porozumění -- ve vzájemném vztahu -- 3.2 Jak vytvořit nápomocný vztah -- 3.3 Terapeutický proces -- 4. Teorie plně fungujícího člověka -- 5. Teorie mezilidských vztahů -- ČÁST III SOUČASNÝ VÝVOJ PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA -- 1. Nástin současného postavení přístupu zaměřeného na člověka -- 2. Vývoj přístupu zaměřeného na člověka -- 3. Kritika teorie a základních principů přístupu zaměřeného na člověka -- 4. Přístup zaměřený na člověka z pohledu současných trendů ve výzkumu psychoterapie -- 5. Rozdíly mezi zážitkovými směry v psychoterapii a klasickým přístupem zaměřeným na člověka -- 5.1 Focusing -- 5.2 Zážitková terapie zaměřená na proces -- 5.3 Rozdíly mezi terapií zaměřenou na člověka a zážitkovými terapiemi -- ČÁST IV NĚKTERÉ NOVÉ PŘÍSPĚVKY K TEORII A PRAXI PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA -- 1. Rozšíření Rogersovy teorie -- 2. Nové pojetí aktualizační tendence -- 2.1 Rekapitulace teorie aktualizační tendence
-- 2.2 Sociální mediace (social mediation) -- 2.3 Aktualizační proces (actualizing process) -- 3. Nové pojetí self -- 3.1 Pluralistická koncepce self -- 3.2 Práce na hranici uvědomění -- 4. Otázka nedirektivity -- 5. Přístup zaměřený na člověka a psychopatologie -- 5.1 Úvod -- 5.2 Specifika duševní poruchy z pohledu přístupu zaměřeného na člověka -- 5.3 Nové koncepce psychopatologie -- 5.3.1 Preterapie -- 5.3.2 Styly „procesu zpracovávání zážitku" -- 5.4 Aplikace přístupu zaměřeného na člověka v psychiatrii -- ČÁST V PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA JAKO DIALOGICKÝ PŘÍSTUP -- 1. Úvod -- 2. Člověk jako vztahová bytost -- 2.1 Člověk z pohledu filosofie dialogu -- 2.2 Psychické potíže jako odraz vztahu člověka k druhým i k sobě samému -- 3. Setkání ve vztahové hloubce -- 4. Ukázka setkání ve vztahové hloubce -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC