Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.7) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
309 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7419-023-0 (brož.)
Studie ; sv. 60
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000187929
1 Přistěhovalectví v České republice aneb co vyčteme ze statistik -- Miroslava Rákoczyová -- 1.1 Kdo jsou přistěhovalci v ČR? -- 1.2 Cílové destinace migrace v rámci ČR -- 1.3 Pozice cizinců na pracovním trhu v ČR -- 2 Sociální integrace přistěhovalců teoretická východiska výzkumu -- Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková -- 2.1 Strukturální dimenze sociální integrace -- 2.2 Kulturní dimenze sociální integrace -- 2.3 Interaktivní dimenze sociální integrace -- 2.4 Identifikační dimenze sociální integrace -- 3 Metodický postup Miroslava Rákoczyová -- 3.1 Výzkumné otázky -- 3.2 Výzkumná metoda a postup -- 3.2.1 Jednotka zjišťování -- 3.2.2 Design výzkumu -- 3.2.3 Tvorba výzkumného vzorku -- 3.2.4 Technika sběru dat -- 3.2.5 Analýza a interpretace dat -- 3.3 Diskuse nad limity zvoleného metodického přístupu -- 4 Základní rysy integrace přistěhovalců v České republice -- Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola -- a. Vztah ke klíčovým institucím hostitelské společnosti -- b. Formální vztahy s organizacemi -- c. Prolnutí interaktivní a kulturní dimenze -- d. Návrat do země původu -- 5 Privilegovaní „druzí" aneb sociální integrace cizinců z vyspělých zemí -- Hana Pořízková -- 5.1 Úvod -- 5.1.1 Motiv pracovní migrace a volba cílové země -- 5.1.2 Adaptační strategie -- 5.1.3 Budoucnost v České republice -- 5.2 Strukturální dimenze integrace -- 5.2.1 Trh práce -- 5.2.2 Vzdělávání
a kvalifikace -- 5.2.3 Životní úroveň -- 5.2.4 Bydlení -- 5.2.5 Veřejné instituce -- 5.3 Kulturní dimenze integrace -- 5.3.1 jazyk -- 5.3.2 Volný čas -- 5.3.3 Informovanost o životě ve společnosti -- 5.4 Interaktivní dimenze integrace -- 5.4.1 Kontakty s českou majoritou -- 5.4.2 Kontakty s cizinci a krajany -- 5.5 Identifikační dimenze integrace -- 5.5.1 Domov -- 5.5.2 Občanství -- 5.5.3 Identita -- 5.5.4 Subjektivní ztotožnění s českou společností -- 5.6 Shrnutí -- 6 Od znevýhodnění k privilegiím imigrace z nových členských zemí EU -- Jiří Vyhlídal -- 6.1 Úvod -- 6.2 Pracovní migrace a migrace z EU-12 do ČR -- 6.3 Strukturální dimenze integrace -- 6.3.1 „ nabídka, která která se neodmítá./ -- 6.3.2 „ prostě to nevzdám./ -- 6.3.3 Klasifikace ekonomické aktivity -- 6.3.4 Vzdělávání -- 6.3.5 Bydlení -- 6.4 Kulturní dimenze integrace -- 6.4.1 Jazykové kompetence a získávání informací -- 6.4.2 Volný čas -- 6.5 Interaktivní dimenze integrace -- 6.6 Identifikační dimenze integrace -- 6.7 Závěrečná poznámka k budoucímu vývoji -- 7 Kulturně blízcí? Integrace přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského svazu -- Yana Leontiyeva, Mirka Nečasová -- 7.1 Úvod -- 7.1.1 Důvody a mechanizmy příchodu do ČR -- 7.2 Strukturální dimenze integrace -- 7.2.1 Povolení k pobytu v ČR a české občanství -- 7.2.2 Institut azylu -- 7.2.3 Ekonomické aktivity v ČR a strategie na trhu práce -- 7.2.4 Vzdělání
a kvalifikace -- 7.2.5 Životní úroveň -- 7.2.6 Zdraví -- 7.2.7 Bydlení -- 7.3 Kulturní dimenze integrace -- 7.3.1 Jazyk -- 7.3.2 Informovanost o životě ve společnosti -- 7.3.3 Volný čas -- 7.4 Interaktivní dimenze integrace -- 7.4.1 interakce na neformální úrovni -- 7.4.2 Přátelské vazby -- 7.4.3 Bariéry při navazování kontaktů -- 7.4.4 Společenské vztahy a mentalita Čechů z pohledu imigrantů -- 7.4.5 Interakce s organizacemi -- 7.5 Identifikační dimenze -- 7.5.1 Zájem o dění v České republice -- 7.5.2 Česká republika jako nový domov -- 7.5.3 Plány ohledně budoucnosti v ČR -- 7.6 Závěrem o integraci migrantů ze zemí bývalého SSSR -- 8 Vietnamští imigranti v českých velkoměstech-Integrace přistěhovalců z Vietnamu -- Ondřej Hofírek, Michal Nekorjak -- 8.1 Úvod -- 8.2 Popis vzorku -- 8.3 Strukturální dimenze -- 8.3.1 Vietnamci na trhu práce v České republice -- 8.3.2 Příjmy a spotřeba -- 8.3.3 Vzdělávání a kvalifikace -- 8.3.4 Bydlení -- 8.3.5 Úřady -- 8.4 Kulturní dimenze -- 8.4.1 Znalost českého jazyka -- 8.4.2 Volnočasové aktivity -- 8.4.3 Informovanost o životě ve společnosti -- 8.4.4 Kultura -- 8.5 Interaktivní dimenze -- 8.5.1 Společenské vztahy -- 8.5.2 Smíšené sňatky a děti -- 8.5.3 Spolky a sdružení -- 8.6 Identifikační dimenze -- 8.6.1 Subjektivní ztotožnění s českou společností -- 8.6.2 Percepce Vietnamců českou společností a role médií -- 8.6.3 Občanství -- 8.7
Shrnutí -- 9 S nadějí na lepší budoucnost Integrace přistěhovalců ze -- Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola -- 9.1 Úvod -- 9.2 Strukturální dimenze integrace -- 9.2.1 Začlenění na pracovním trhu -- 9.2.2 Studium a vzdělávání v ČR -- 9.2.3 Životní úroveň -- 9.3 Kulturní dimenze integrace -- 9.3.1 Jazyková kompetence -- 9.3.2 Přístup k informacím -- 9.3.3 Možnosti využití volného času -- 9.3.4 Otázka náboženství -- 9.4 Interaktivní dimenze integrace -- 9.4.1 Obraz české společnosti očima přistěhovalců -- 9.4.2 Sociální sítě -- 9.4.3 Komunikace s úřady a institucemi -- 9.5 Identifikační dimenze integrace -- 9.5.1 Česká republika jako nový domov -- 9.5.2 Návrat do země původu -- 9.5.3 Kdo je tady cizinec? -- 9.6 Varianty sociální integrace -- 9.7 Klíčová zjištění -- Pořízková, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal
cnb002027343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC