Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
232 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2457-7 (brož.)
Sociologie
Obsahuje bibliografii na s. 221-232
000187930
Léta hledání a úsilí o dosažení shody (1945-1968) -- Alfred Schütz: Fenomenologická sociologie -- Životní svět a intersubjektivita -- Sociální vztahy -- Claude Lévi-Strauss: Strukturalismus -- Horké a studené společnosti -- Tři roviny směny -- Od modelu ke struktuře -- Talcott Parsons: Strukturální funkcionalismus -- Jednání -- Systém, struktura, funkce -- AGIL -- Spor o Parsonsův teoretický odkaz -- Robert K. Merton: Teorie středního dosahu -- Mertonova varianta funkcionalismu -- Anomie a deviace -- Mezi empirií a teorií -- Charles Wright Mills: Kritická sociologie -- Millsova trilogie -- Millsův sociologický odkaz -- George Caspar Homans: Behavioristická sociologie -- Základy behavioristické sociologie -- Lewis Coser: Teorie sociálního konfliktu -- Sociální konflikty a jejich typy -- Konsenzus a konflikt -- Norbert Elias: Civilizační teorie -- Civilizační proces -- Sociální procesy a figurace -- Peter L Berger Thomas Luckmann: Sociální konstruktivismus -- Sociologie vědění -- Institucionalizace, legitimizace, internalizace -- Harold Garfmkel: Etnometodologie -- Imanentní racionalita struktur životního světa -- Etnometodologický výzkum -- Erving Goffman: Dramaturgický přístup -- Management dojmů -- Interakční řád -- Analýza rámce -- Jedinec a instituce -- Daniel Bell: Koncepce postindustriální společnosti -- Konceptualizace sociální změny -- Tři oblasti strukturace -- Kapitalismus a jeho vnitřní rozpory
-- Proměny kulturní sféry -- Léta rozkladu a obnovy (1968-2000) -- Alvin W. Gouldner: Radikální sociologie -- Kritika mýtu nehodnotící sociologie -- Reflexivní sociologie -- Ralf Dahrendorf: Teorie moderního sociálního konfliktu -- Třídní konflikt -- Vývoj konfliktů a jejich regulace -- Životní šance -- Michel Foucault: Poststrukturalismus -- Rozum a ne-rozum -- Od archeologie ke genealogii -- Disciplinární společnost -- Dispozitiv sexuality -- Júrgen Habermas: Teorie komunikativního jednání -- Kritická teorie -- Teorie komunikativního jednání -- Dvoustupňový model společnosti -- Niklas Luhmann: Systémová teorie -- Koncepce sociálních systémů -- Základní pojmy systémové teorie -- Evoluce a systémová diferenciace -- Média a kódy -- James S. Coleman: Metodologický individualismus -- Východiska Colemanovy teorie jednání -- Vztahy mezi mikro a makroúrovní -- Modernizace, korporace, sociální kapitál -- Pierre Bourdieu: Strukturalistický konstruktivismus -- Habitus -- Sociální pole -- Formy kapitálu -- Třídy a jejich vkus -- Funkce vzdělávacího systému -- Randall Collins: Mikrosociologie -- Mikro a makro -- Fyzický svět a sociální struktura -- Řád a konflikt -- Mechanismy sociální změny -- Anthony Giddens: Teorie strukturace -- Giddensův pokus o rekonstrukci sociální teorie -- Kritika funkcionalismu -- Aktéři a jednání -- Teorie strukturace -- Teorie modernity -- Ulrich Beck: Koncepce druhé moderny
-- Soudobá rizika -- Klasická industriální společnost a společnost riziková -- Politika, technika, ekonomika -- Jeffrey C. Alexander: Multidimenzionální teoretická syntéza -- Teoretická logika v sociologii -- Systémy jednání -- Teorie modernizace
(OCoLC)670479453
cnb002109313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC