Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Akropolis, 2010
338 s. ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87310-04-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. anglický text
000187935
Komentář k výboru z díla (Jan Křivan) A propos Pavel Novák (Zdeněk Starý) Pavel Novák gramatik (Jan Kořenský) Nadějný mladý lingvista (Petr Sgall) -- Výbor z díla -- K zdvojování předmětu v albánštině (1958) -- K otázce obecného významu gramatických jednotek (1959) -- Poznámka k otázce tzv. spony v nové češtině (1959) -- O historický přístup k jazyku (1960) -- Srovnávání „uvnitř" jazyka (poznámka k tzv. „izomorfismu") (1960) O smysl diskuse o mluvené češtině (1962) -- Výklad fonologických a gramatických pojmů pomocí pojmů teorie množin (1963, s Karlem Berkou) -- Two types of formulae in quantitative linguistics (1964) K Bonpocy o «CTpyKTypHOM aHali3e» H3bIKa (1965, s Oldřichem Leškou) Informačněteoretický, informačně teoretický nebo teoretickoinformační? (1965) K teorii větných členů (1966) -- On mathematical models of linguistic objects (1966) -- On the three-level approach to syntax (1966) -- On the Prague functional approach (1968, s Petrem Sgallem) -- Formale Struktur und Funktion als systembildende Faktoren (1969, s Oldřichem Leškou) -- A new approach to the innere Sprachform issue (1971) Některé závažné sémantické pojmy (1973) O „klamu" gramatické formy (1973) -- K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu (1974) -- K lokalistickému pojetí významu pádů (1974) -- Remarks on devices of functional sentence perspective (1974) -- Obecné problémy
slovních druhů, zejména z hlediska teorie klasifikace (1974) -- Místo pádu ve významové stavbě věty (1975) -- K terminologii lingvistiky (Užívání tzv. vztahových adjektiv) (1976) -- K nové vědecké mluvnici spisovné češtiny (Úvahy, otázky, náměty, výhrady) (1976) -- Co jsou syntaktické vztahy? (1976) -- Empirický vs. verbální postoj v lingvistice (1977) -- [Jazykové roviny] (1977) -- Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku (1978) „Systém", „struktura", „vztah" (významy těchto výrazů, pojmy, problémy) (1978) Nad dílem profesora Vladimíra Skalický (1979) O empirických procedurách v jazykovědě (1979) -- Poznámky o jazyce lingvistiky (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice) (1983) -- O obecné neadekvátnosti koncepce obecného významu v gramatice (1983) -- [Diskusní příspěvek] K článku V. Černíka Filozofické kategorie formy a obsahu (1985) -- K jazykovým zdrojům idealistického pojetí dějin podle Německé ideologie K. Marxe a B. Engelse (1988) -- K interpretaci formulací klasiků marxismu-leninismu o jazyce (VII) (1990) -- Konstanty a proměny Havránkových metodologických postojů -- (se zvláštním zřetelem k jeho pojetím marxistické orientace v jazykovědě) (1991) -- O B. Havránkovi. Dvě jeho pedagogické zásady. Jedno hodnocení, které nesmí být zapomenuto. (1991) -- K poválečným osudům české lingvistiky (1991) -- Nové ideje o struktuře jazyka
z dílny matematika (1993) -- Převážně o jazyce politiky (1995) -- On linear and non-linear structuring of sentences (1995) -- Větné faktory a jejich podíl na analýze věty (1996, s Ladislavem Nebeským) -- Conditio sine qua non (1996) -- Relationships between homonymy and word order in a "free" word order language (Czech) (1997) -- Poznámky o školské terminologii české mluvnice (1997) Lingvistika marxistická (2003) -- [Recenze] Josef Vachek (in collaboration with J. Dubský): Dictionary of the Prague School of Linguistics (2004) -- Brněnské šalina/šelina („tramvaj") (2006) -- Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III (2007, s Ladislavem Nebeským) -- Rozhovor O Pavlu Novákovi Bibliografie -- Rozhovor s Pavlem Novákem (1997) Životopisná data Soupis díla Pavla Nováka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC