Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Brno : Liga lidských práv, 2010
247 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87414-01-9 (brož.)
Manuály
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000188068
JAK MÁM ROZUMĚT VŠEM TĚM SLOŽITÝM NEBO NESROZUMITELNÝM TERMÍNŮM? -- Jak se liší „přestupek" od „trestného činu"? A co je to „jiný správní delikt"? -- Kdo je „policista" a kdo „strážník"? -- Co znamená být „úřední osobou" dříve „veřejným činitelem"? -- Jaký je rozdíl mezi „úkonem" a „zákrokem"? -- Co označuje pojem „veřejný pořádek"? -- Co se skrývá za termíny „povaha a okolnosti"? -- JAK MÁM POZNAT ROZDÍL MEZI POLICIÍ ČR A OBECNÍ POLICIÍ? -- Jaké jsou hlavní úkoly Policie ČR? -- Jaké jsou hlavní úkoly obecní policie? -- V jakých situacích nejspíš uvidíte policisty a strážníky pohromadě? -- Kdo pracuje u Policie ČR? -- Kdo pracuje u obecní policie? -- Jak poznám policistu? -- Jak poznám strážníka? -- Mohu si policistu vyfotit nebo ho natáčet na kameru? -- Jak je to s „tajnými" policisty? -- A co antikonfliktní tým? -- Existuje ještě jiný uniformovaný sbor podobný policii? -- JAK SI MÁM VYKLÁDAT OBECNÉ POVINNOSTI POLICISTŮ, STRÁŽNÍKŮ I OBČANŮ? -- Jaká je nejzákladnější poučka pro chování občanů a pro chování představitelů státní moci? -- Jaké zásady musí policista a strážník podle zákona dodržovat při svém jednání? Jaké jsou povinnosti policisty a strážníka při provádění konkrétního úkonu? -- Kdo komu musí poskytnout pomoc? -- Musím vždy uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka? --
KDY MŮŽE POLICISTA A STRÁŽNÍK PROVĚŘOVAT MOU TOTOŽNOST A OMEZIT MOU OSOBNÍ SVOBODU? -- Jakými způsoby může být má svoboda omezena? -- Za jakých okolností mohu být připoutána? -- Kdy mohu být předvedena na policejní stanici? -- Kdy po mně policie může vyžadovat podání vysvětlení? -- Kdy mohu být vyzvána, abych prokázala svou totožnost? -- Musím mít občanku neustále při sobě? -- Kdy mě policie může „zajistit"? -- Co znamená „zadržení"? -- Pro jaké situace se uplatní možnost „zatčení"? -- Dozví se někdo o tom, že jsem byla omezena na svobodě? -- Jaké podmínky musí policie dodržet, když omezí mou svobodu, a jaká mám v takové situaci práva? -- Kdy mohu být umístěn do policejní cely? -- Jaké podmínky musí policie dodržet, když mě umístí do cely? -- Jak by měl probíhat „výslech" na policejní stanici? -- Může mi policie zabránit ve vstupu na určité místo? -- Kdy se mohu dostat na „záchytku"? -- KDY SI POLICISTÉ A STRÁŽNÍCI MOHOU BROUSIT ZUBY NA MÉ VĚCI? -- Co všechno může policie dělat s mými věcmi? -- Kdy mi policie může něco vzít? -- Kdy policie může zajistit, odstranit nebo zničit něco, co mám u sebe? -- Za jakých okolností může policie vstoupit do mého domu nebo na můj pozemek? -- Kdy může policie vstoupit do restaurace, ve které probíhá soukromý koncert, nebo do továrny, kde jsou pracovníci vykořisťováni? -- Co si mám počít, když mi policie mé věci poškodí? --
JAK POLICISTÉ A STRÁŽNÍCI CHRÁNÍ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ? -- Kdy může policie zpracovávat mé osobní údaje? -- Jaký druh informací o mé osobě může policie zpracovávat? -- Jakým způsobem se vůbec policie dostane k mým osobním údajům? -- Jak jsou mé osobní údaje chráněny před zneužitím? -- Jaké hrozí za zneužití osobních údajů sankce? -- Co dělat v případě zneužití osobních údajů? -- Komu může policie předávat mé osobní údaje? -- Mohu žádat policii o informace a ptát se úplně na cokoli? -- Mohu žádat informace o postihu protiprávního jednání policisty? -- Může policie zveřejnit mé osobní údaje? -- Jak dlouho může policie uchovávat mé osobní údaje? -- Mohu žádat informace o tom, které mé osobní údaje policie zpracovává? -- Mohu žádat, aby policie změnila nebo zničila mé osobní údaje? -- Kdy mě může policie natáčet na videokameru? -- Kdy mi policie může odebrat DNA a další biologické vzorky? -- Kdo, kdy a jak může provádět mou osobní prohlídku? -- Kdy může být porušeno poštovní tajemství? -- Kdy mě může policie odposlouchávat? -- Co asi dělají s mými osobními údaji zpravodajské služby? -- Za jakých okolností se mé osobní údaje objeví v Schengenském informačním systému? -- JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU DEMONSTROVAT NEBO POŘÁDAT POULIČNÍ KARNEVAL? -- Potřebuji k uspořádání demonstrace „povolení"? -- Co se stane, když uspořádám demonstraci bez oznámení? -- Musím oznamovat jakékoli shromáždění? -- Kde mohu svolat shromáždění bez oznámení? -- Jak mám postupovat při svolávání shromáždění? -- Co musím v oznámení o konání shromáždění uvést? -- Musím mít povolení majitele pozemků či silničního úřadu? -- Mohu nahlásit akci tam, kde se konají vánoční trhy? -- Jak vyřeším zábor veřejného prostranství během akce? --
Jak vyřeším jízdu doprovodných vozidel během průvodu? -- Jaká práva a jaké povinnosti mám jako svolavatelka? -- Jaká práva a jaké povinnosti mám jako účastnice shromáždění? -- Z jakých důvodů může úřad shromažďovací právo omezit? -- Z jakých důvodů může úřad shromáždění zakázat? -- Jak se mohu bránit proti zákazu oznámeného shromáždění? -- Z jakého důvodu může být probíhající shromáždění rozpuštěno? -- Kdo a jak může shromáždění rozpustit? -- Jak se mohu bránit proti rozpuštění shromáždění? -- Mohu zorganizovat protest proti jinému shromáždění? -- Co dělat, pokud někdo narušuje shromáždění? -- Co všechno je porušení předpisů o právu shromažďovacím? -- Na jak dlouho si mohu „zamluvit" veřejné prostranství? -- Mohu na shromáždění prezentovat názory, které šokují a pohoršují veřejnost? -- Mohou policisté demonstrantům kontrolovat doklady? -- Mohou policisté natáčet demonstraci videokamerou? -- JAK VLASTNĚ POLICIE POMÁHÁ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ? -- V čem spočívá vykázání? -- Kdy policie může násilnou osobu vykázat? -- Jak vykázání probíhá? -- Na jak dlouho lze násilnou osobu vykázat? -- Jaká práva a jaké povinnosti máte jako vykázaná osoba? -- Jaká práva a jaké povinnosti máte jako ohrožená osoba? -- Jak se můžete jako vykázaná osoba bránit proti vykázání? -- Co může dělat obecní policie v oblasti ochrany před domácím násilím? --
CO SI POLICISTÉ A STRÁŽNÍCI MOHOU DOVOLIT K ŘIDIČŮM? -- Jaká jsou základní oprávnění policisty a strážníka při dohledu -- na bezpečnost a plynulost silničního provozu? -- Kdy mi policie může nasadit botičku? -- Kdy může policie provést prohlídku mého vozu? -- Kdy musím policii zaplatit přímo na místě? -- Kdy mám zavolat policii k dopravní nehodě? -- Jak je to s měřením rychlosti a se zákonností používání neoznačených policejních aut pro pronásledování řidičů? -- KDY SE POLICIE VYPRAVUJE NA FOTBAL? -- Jaká je úloha policie při fotbalových utkáních? -- Co si ke mně může dovolit pořadatelská služba? -- Za jakých okolností mohou pořadatelé zjišťovat mé osobní údaje? -- Mohu být odsouzen přímo na stadionu? -- CO JSOU TO DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY A KDY MOHOU POLICISTA A STRÁŽNÍK POUŽÍT ZBRAŇ? -- Za jakých okolností mohou policista a strážník použít donucovací prostředky? -- Které donucovací prostředky může využít policista a které strážník? -- Kdy je možno ze strany policisty a strážníka použít zbraň? --
JAK SE MOHU BRÁNIT PROTI NEZÁKONNÉMU JEDNÁNÍ POLICISTŮ A STRÁŽNÍKŮ? -- V jakých případech a komu mohu podat stížnost na policistu nebo strážníka? -- Kdy a komu mám podat trestní oznámení na policistu nebo strážníka? -- Hrozí stále nařčení z křivého obvinění za podání trestního oznámení -- proti policistovi nebo strážníkovi? -- Jaká mám v trestním řízení oprávnění jako poškozená osoba? -- Kdy je vhodné podat pro nezákonný postup policie žalobu? -- Jaké mám ještě další prostředky k obraně proti nezákonnému -- postupu policie? -- PR(Á)VNÍ POMOC ANEB CO DĚLAT, KDYŽ POLICISTA PORUŠUJE VAŠE PRÁVA, VZORY PRÁVNÍCH PODÁNÍ -- Stížnost na policistu -- Opakovaná stížnost na policistu -- Stížnost na strážníka -- Trestní oznámení na policistu -- Uplatnění náhrady škody způsobené policií -- Oznámení o konání shromáždění -- Námitky proti rozpuštění shromáždění -- Žádost o informování o osobních údajích. Žádost o informace
(OCoLC)681497511
cnb002125467

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC