Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2009
21 l. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-714-4
Název z obálky
000188072
1 Metodika zajištění rovných podmínek -- 1.1 Článek 1: Obecné zásady -- 1.2 Článek 2: Přijímací řízení -- 1.3 Článek 3: Kontaktní osoba na fakultě -- 1.4 Článek 4: Osobní studijní plán -- 1.5 Článek 5: Registrace a zápis -- 1.6 Článek 6: Speciální potřeby během výuky -- 1.7 Článek 7: Pokyny k průběhu testů, zápočtů a zkoušek -- 1.8 Článek 8: Poplatky spojené se studiem -- 2 Metodika přijímacího řízení -- 2.1 Pokyny pro studijní oddělení, kontaktní osoby a CIT k zajištění přijímacího řízení studentů se speciálními potřebami na OU -- 2.2 Popis činností mezi rozhodnutím o přijetí a zápisem ke studiu studentů se speciálními potřebami -- 2.3 Informace pro přijaté studenty se speciálními potřebami -- 3 Asistenční služba poskytovaná Centrem Pyramida -- 3.1 Specifikace asistenční služby -- 3.2 Formy asistenční služby Centra Pyramida -- 3.3 Organizace asistenční služby -- 3.4 Personální zajištění asistenční služby -- 3.5 Finanční pokrytí asistenční služby -- 4 Zapisovatelská služba poskytovaná Centrem Pyramida -- 4.1 Specifikace Zapisovatelská služby -- 4.2 Poskytování Zapisovatelská služby -- 4.3 Personální zajištění Zapisovatelská služby -- 5 Služba individuální výuky poskytovaná Centrem Pyramida -- 5.1 Specifikace služby individuální výuky -- 5.2 Poskytování služby individuální výuky -- 5.3 Žádost o individuální výuku -- 5.4 Organizace individuální výuky -- 5.5 Formy individuální výuky -- 5.6 Finanční pokrytí individuální výuky -- 5.7 Žádost o poskytnutí Služby individuální výuky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC