Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2010
54 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-254-8194-3 (brož.)
Na obálce: EMN
Obsahuje bibliografické odkazy
000188083
1 ÚVOD: ÚČEL STUDIE A POUŽITÁ METODOLOGIE -- 1.1 Cíle studie -- 1.2 Použité zdroje a statistiky -- 1.3 Definice cílové skupiny -- 1.4 Metodologie -- 1.5 Hlavní problémy studie a rozsah zveřejnění -- 1.6 Přínosy studie a její využitelnost -- 2 DŮVODY VSTUPU DO ČESKÉ REPUBLIKY -- 3 POSTUP PŘI VSTUPU NA ÚZEMÍ VČETNĚ HRANIČNÍ KONTROLY -- 3.1 Legislativní rámec -- 3.2 Nezletilí žadatelé o azyl -- 3.3 Nezletilí, kteří nepožádali o mezinárodní ochranu -- 3.4 Institucionální rámec -- 3.5 Vzdělávání pracovníků -- 3.6 Náklady na péči při vstupu -- 4 POBYT NA ÚZEMÍ OPATŘENÍ PRO PŘIJETÍ VČETNĚ INTEGRACE -- 4.1 Legislativní rámec -- 4.2 Postupy při umísťování nezletilých do zařízení pro děti-cizince -- 4.3 Statistické údaje o nezletilých v zařízeních pro děti-cizince -- 4.4 Integrační opatření -- 4.4.1 Integrace žadatelů o azyl a azylantů -- 4.4.2 Integrace cizinců, kteří nejsou azylanty a ani o azyl nežádají -- 4.5 Dodržování postupů UNHCR -- 4.6 EURODAC, pašování/unášení dětí a spory o rodičovství -- 4.7 Finanční náklady na péči o nezletilé bez doprovodu -- 4.8 Ověřování věku -- 4.9 Sloučení rodiny -- 4.10 Zajištování -- 5 NÁVRATY POSTUP A RE-INTEGRACE -- 5.1 Sloučení s rodinou v rámci EU -- 5.2 Sloučení rodiny pro žadatele o azyl na základě Dublinského nařízení -- 6 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A NOVÉ POZNATKY -- 6.1 Úspěchy v péči o nezletilé bez doprovodu -- 6.2 Hlavní problémy a výzvy do budoucna -- 6.3 Příklady dobré praxe -- 6.3.1 Zřízení specializovaného zařízení pro děti cizince -- 6.3.2 Projekt Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC