Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
402 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7419-019-3 (brož.)
Studijní texty ; sv. 47
Obsahuje bibliografii na s. 372-391, bibliografické odkazy a rejstřík
000188087
I. ZÁKLADNÍ TERMÍNY, KONCEPTY A VÝCHODISKA -- Kapitola 1: Antropologické studium příbuzenství: historie, základy a východiska -- 1.1. Univerzalita příbuzenství a variabilita jeho podob -- 1.2. Historie a perspektivy studia příbuzenství -- 1.3. Příbuzenství a sociální organizace z interkulturní perspektivy -- 1.4. Univerzalita příbuzenství -- 1.5. Kultura a biologie lidské reprodukce -- Kapitola 2: Kulturní interpretace reprodukce -- 2.1. Univerzálnost a partikulárnost rodičovství -- 2.1.1. Paternita -- 2.1.2. Maternita -- 2.1.3. Parciální paternita -- 2.2. Vědecké versus nativní kultura versus biologie? -- Kapitola 3: Jazyk příbuzenství a základní termíny a koncepty -- 3.1. Jazyk příbuzenských diagramů: symboly a jejich významy -- 3.2. Univerzální klasifikace příbuzenských kategorií a generační úrovně diagramu -- 3.3. Příbuzenské typy a jejich označení -- 3.4. Klasifikace bratranců a sestřenic ---
II. FILIACE A DESCENDENCE -- Kapitola 4: Patři linearita -- 4.1. Pravidla patrilineární descendence a struktura descendenčních skupin -- 4.2. Interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika patrilineární konsubstanciality -- 4.2.1. Patři linearita a postavení žen -- 4.2.2. Patři linearita a postavení potomků -- 4.3. Patři linearita a sociální struktura -- 4.3.1. Patři linearita a patrilokalita -- 4.3.2. Systém segmentovaných linií (segmentovaný liniový systém) -- 4.3.3. Moietámí systém -- 4.3.4. Klanová organizace -- 4.4. Sekundární pravidla příbuzenské diferenciace -- Kapitola 5: Matrilinearita -- 5.1. Matrilineární descendenční pravidla a struktura matrilinií -- 5.2. Interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika matrilineární konsubstanciality -- 5.2.1. Matrilinearita a genetika: mitochondriální DNA -- 5.2.2. Matrilinearita a kontrola ženských sexuálních a reprodukčních aktivit ---
5.3. Matrilinearita a sociální struktura -- 5.3.1. Matrilinearita, muži a matrilineární rébus -- 5.3.2. Matrilineární descendenční skupiny -- 5.3.3. Matrilinearita a politické uspořádání: matrilinearita a „matriarchát" -- 5.3.3.1. „Matriarchát" a avunkulát -- 5.4. Sekundární pravidla příbuzenské diferenciace: komplementární filiace u Navahů -- Kapitola 6: Bilinearita -- 6.1. Bilinearita: unilineární descendenční pravidla a struktura linií -- 6.2. Interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika bilineární konsubstanciality -- 6.3. Změna descendenčních pravidel a systémů -- 6.4. Sekce -- 6.5. Další varianty simultánní aplikace patři lineárních a matrilineámích descendenčních pravidel -- Kapitola 7: Bilateralita -- 7.1. Bilaterální (kognatická) descendenční pravidla a struktura bilaterálních (kognatických) descendenčních skupin ---
7.2. Interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika bilaterální (kognatické) konsubstanciality: krev a geny -- 7.3. Bilateralita, příbuzenské skupiny a sociální struktura -- 7.3.1. Bilaterální (kognatické) descendenční skupiny: multiskupinové členství a částečný překryv -- 7.3.2. Bilaterální descendenční pravidla a nedescendenční skupiny: ego-fokální příbuzenské skupiny -- 7.3.3. Sekundární pravidla příbuzenské diferenciace -- 7.4. Systémy (modely) kalkulace příbuzenské distance -- 7.4.1. Genetický model (systém) kalkulace příbuzenské distance -- 7.4.2. Římský (civilní) model (systém) kalkulace příbuzenské distance -- 7.4.3. Germánský (kanonický) model (systém) kalkulace příbuzenské distance -- 7.4.4. Porovnání příbuzenské distance v různých systémech kalkulace -- III. AFINITA, MANŽELSTVÍ A REZIDENCE -- Kapitola 8: Manželství a regulace výběru manželských partnerů ---
8.1. Charakter afinních vztahů -- 8.2. Manželství a sexualita -- 8.2.1. Manželství a exkluzivita sexuálního přístupu k partnerovi -- 8.3. Výběr manželských partnerů preskripce a preference -- 8.3.1. Incestnítabu -- 8.3.1.1. Různé výklady příčin incestního tabu -- 8.3.2. Exogamně-endogamní pravidla -- 8.3.3. Systémy výměn manželských partnerů -- 8.3.3.1. Výměna přímá bezprostřední -- 8.3.3.2. Výměna přímá odložená -- 8.3.3.3. Výměna nepřímá -- 8.3.3.4. Manželství paralelních C liniová endogamie -- 8.3.4. Levirát a sororát -- Kapitola 9: Manželské formy a alternativy manželského uspořádání -- 9.1. Manželské formy -- 9.1.1. Polygynie -- 9.1.2. Polyandrie -- 9.1.3. Polygynandrie -- 9.1.3.1. „Skupinové" manželství a komunita v Oneidě -- 9.1.4. Monogamie -- 9.1.5. Kohabitace nesezdané (manželské) soužití -- 9.2. Uzavírání manželství -- 9.2.1. Služba za nevěstu -- 9.2.2. Kompenzace za nevěstu ---
9.2.3. Věno -- 9.3. Ukončení manželství -- 9.3.1. Ukončení manželství jako sociální proces -- 9.4. Univerzalita manželství? -- Kapitola 10: Manželství, rezidence a rodina -- 10.1. Rodina? -- 10.2. Rodina a formy manželství -- 10.3. Rodina a domácnost: pravidla (postmaritální) rezidence -- 10.3.1. Neolokální rezidence -- 10.3.2. Patrilokální rezidence -- 10.3.3. Matrilokální rezidence -- 10.3.4. Avunkulokální rezidence -- 10.3.5. Amitalokální rezidence -- 10.3.5.1. Simultaneita některých rezidenčních vzorců -- 10.3.6. Natalokální rezidence -- 10.3.7. Další varianty rezidenčních vzorců -- 10.4. Rodina: příbuzenství, rezidence, interakce a emocionální blízkc -- 10.5. Rodina a očekávané chování -- IV. PŘÍBUZENSKÁ TERMINOLOGIE -- Kapitola 11: Příbuzenská terminologie a její typologizace -- 11.1. Příbuzenství a jazyk: příbuzenské termíny a kulturní klasifikace příbuzných ---
11.2. Raná typologie, klasifikační a deskriptivní termíny a další kritéria příbuzenské distinkce -- 11.3. Typologie systémů příbuzenské terminologie na základě termínů v první ascendenční generaci -- 11.4. Typologie systémů příbuzenské terminologie na základě termínů v generaci Ega -- 11.4.1. Havajský typologický systém -- 11.4.2. Súdánský typologický systém -- 11.4.3. Eskymácký typologický systém -- 11.4.4. Irokézský terminologický systém -- 11.4.5. Crowský typologický systém -- 11.4.6. Omažský typologický systém -- 11.5. Další typologie a poslání typologizace -- EPILOG: Otazníky budoucnosti příbuzenství a příbuzenství v budoucnosti
cnb002027089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC