Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:23x 
BK
EB
Vyd. 2., rozš. a přeprac.
Praha : Portál, 2010
333 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-643-8 (váz.)
ISBN 9788026202417 (ebook)
ISBN 8026202414 (ebook)
ISBN 978-80-262-0241-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 308-321 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000188233
1 Koktavost narušená komunikační schopnost -- 1.1 Základní vymezení -- 1.1.1 Nejčastější definice -- 1.2 Výskyt -- 1.3 Historický exkurz -- 2 Koktavost fluence a dysfluence mluveného projevu -- 2.1 Východiska hodnocení -- 2.1.1 Lingvistické východisko hodnocení -- 2.1.1.1 Dysfluence/zakoktání jako suprasegmentální jev -- 2.1.1.2 Dysfluence/zakoktání v kontextu jazykových rovin -- 2.1.2 Psychologické východisko hodnocení -- 2.1.3 Medicínské východisko hodnocení -- 2.1.4 Logopedické východisko hodnocení -- 2.2 Druhy dysfluence -- 3 Etiopatogeneze -- 3.1 Etiologie -- 3.1.1 Dědičnost -- 3.1.2 Sociální prostředí -- 3.1.3 Psychické procesy -- 3.1.4 Orgánové odchylky -- 3.1.5 Jiné druhy NKS -- 3.1.6 Další příčiny -- 3.1.7 Modelový přístup -- 3.2 Patogeneze -- 3.2.1 Rizikové faktory -- 3.2.2 Vývojové dysfluence -- 3.2.3 Geneze koktavosti -- 4 Syndromologie -- 4.1 Psychická tenze -- 4.2 Nadměrná námaha -- 4.3 Dysfluence -- 5 Diagnostika -- 5.1 Pravidla integrativní diagnostiky -- 5.2 Specifické anamnestické údaje -- 5.3 Možnosti diagnostikování psychické tenze -- 5.4 Možnosti diagnostikování nadměrné námahy -- 5.5 Možnosti diagnostikování dysfluence -- 5.5.1 Kvantitativní hodnocení -- Možnosti kvantifikace při diagnostice dysfluencí -- 5.5.2 Kvalitativní hodnocení -- 5.6 Balbutiogram: měřítko integrující kvantitativní a kvalitativní -- hodnocení -- 5.7 Diferenciální diagnostika -- 5.7.1 Extrafenoménová
diferenciální diagnostika -- 5.7.2 Intrafenoménová diferenciální diagnostika -- 6 Terapie -- 6.1 Terapeutické cíle, metody a principy trendy v terapii koktavosti -- 6.1.1 Limity terapeutických cílů -- 6.1.2 Limity terapeutických metod -- 6.1.3 Základní principy terapie koktavosti -- 6.1.4 Trendy v terapii koktavosti -- 6.2 Terapeutické přístupy a těžiště: tvarování plynulosti, -- modifikace koktání -- 6.3 Terapeutické techniky -- 6.3.1 Modifikace řečového vzorce -- 6.3.2 Sugesce, psychoterapeutické přístupy -- 6.3.3 Relaxace -- 6.3.4 Cvičná terapie -- 6.3.5 Iowské koncepce -- 6.3.6 Farmakoterapie -- 6.3.7 Behaviorální techniky -- 6.3.8 Techniky založené na sluchové zpětné vazbě -- 6.3.9 Redukce rychlosti řeči -- 6.3.10 Biofeedback -- 6.3.11 Techniky založené na čtení -- 6.3.12 Jiné řečové vzorce -- 6.4 Terapeutické programy -- 6.4.1 MIDVAS -- 6.4.2 Monterreyský program -- 6.4.3 Hollinský program -- 6.4.4 PROLAM GM -- 6.4.5 Interakční terapie -- 6.4.6 Lidcombský program -- 6.4.7 Antverpský koncept -- 6.4.8 KIDS (Kinder dürfen stottern) -- 6.4.9 Kasselerský terapeutický program pro dospělé (KST) -- 6.4.10 POWERR™ GAME -- 6.4.11 Program prevence a včasné intervence S. R. Gottwaldové -- 6.4.12 Program pravidel plynulosti -- 6.4.13 Komplexní terapie pro balbutiky školního věku -- 6.4.14 Program „plynulost plus" (Fluency Plus Program) -- 6.5 Integrativní terapie na bázi klinického modelu koktavosti -- 6.5.1
Možnosti terapie psychické tenze -- 6.5.2 Možnosti terapie nadměrné námahy -- 6.5.3 Možnosti terapie dysfluence fonograforytmická technika -- 6.6 Prognóza -- 6.7 Kritéria úspěšné terapie koktavosti -- Kritérium cíle -- Kritérium času -- Kritérium příznaků -- Kritérium copingu -- 6.7.1 Kvaziúspěšnost terapie -- 6.8 Recidivy -- 6.9 Prevence -- 7 Incipientní koktavost -- 7.1 Specifika incipientní koktavosti -- 7.2 Specifika integrativní diagnostiky incipientní koktavosti -- 7.3 Specifika integrativní terapie incipientní koktavosti -- 7.3.1 Psychická tenze -- 7.3.2 Nadměrná námaha -- 7.3.3 Dysfluence -- 8 Fixovaná koktavost -- 8.1 Specifika fixované koktavosti -- 8.1.1 Fixující faktory -- 8.2 Specifika integrativní diagnostiky fixované koktavosti -- 8.3 Specifika integrativní terapie fixované koktavosti -- Cíle terapie -- Principy -- Mediace a mapování -- 8.3.1 Psychická tenze -- 8.3.2 Nadměrná námaha -- 8.3.3 Dysfluence -- 9 Chronická koktavost -- 9.1 Specifika chronické koktavosti -- 9.2 Specifika integrativní diagnostiky chronické koktavosti -- 9.3 Specifika integrativní terapie chronické koktavosti -- 9.3.1 Psychická tenze -- 9.3.2 Nadměrná námaha -- 9.3.3 Dysfluence
(OCoLC)681492779
cnb002110011

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC