Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.8) Půjčeno:91x 
BK
EB
Vyd. 2., přeprac. a rozš., V Portálu 1.
Praha : Portál, 2010
261 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 978-80-7367-756-5 (brož.)
ISBN 9788026202615 (ebook)
ISBN 8026202619 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 249-257, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000188235
1 Úvod -- Proč se ptáme -- Lidská identita a způsoby jejího hledání a budování. Zrod antropologie • -- 2 Mytická antropologie -- 2.1 Antropologický rozměr mýtu -- Shrnuti -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 2.2 Mýtus v moderní reflexi -- Mýtus jako archaická ontologie -- Mýtus jako struktura -- Mýtus jako promluva -- Shrnuti -- 3 Historická antropologická paradigmata -- 3.1 Člověk jako bytost rozumná a společenská -- zóon logon echon a zóon politikon -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 3.2 Člověk jako obraz Boží imago Dei -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 3.3 Člověk jako myslící subjekt ego cogito -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 3.4 Na závěr metafyzických paradigmat člověk jako -- bytost univerzální -- Člověk je bytostí univerzální -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4 Podoby moderní filosofické antropologie -- 4.1 Člověk jako existence ek-sistence -- Víra -- Úzkost -- Pravda -- Rozhodnutí a čin -- Vzdělání a výchova -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.2 Člověk chtějící a hodnotící ens volens -- a homo mensura -- Přehodnocení všech hodnot -- Život je nejvyšší hodnota -- Umění jako cesta poznání života -- Pojem nadčlověka a vůle k moci -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.3 Člověk jako bytost dějinná homo historicus -- Dějinné
vědomí -- Kritika historického rozumu -- Dějinnost a individualita -- Obecné a jedinečné v dějinách duch dějin -- Subjektivní a objektivní poznání -- Konkrétní skutečný čas lidského života -- Koruptibilita života -- Diltheyovo pojetí světa -- Ontologie fenomenality -- Tlak vnějšího světa -- Tělo a svět -- Antropologický dualismus -- Lidské vztahy -- Člověk je dějinný -- O povaze pedagogické vědy -- Individuální a společenské hledisko ve výchově Vychovatelství jako životní způsob intencionalita -- výchovy -- Pedagogický erós -- Analytické postupy ve výchově odvozené z teleologie -- duchovního života -- Výchova je vnitřně diferencovaný a vyvíjející se vztah -- Empatie -- Výchova založená na empatii -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.4 Člověk jako bytost milující ens amans -- Kontinuita života proti diskontinuitě vlastní člověku -- Duchovní osoba -- Člověk jako ens amans -- Emocionální život člověka -- Poznáni vědění a vzdělání v životě člověka -- Shrnutí v -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.5 Člověk jako osoba -- Dialog -- Individualita -- Osoba -- Setkání -- Výchova a výchovno -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.6 Člověk jako bytost vyrábějící homo faber -- Kritikové homo faber -- Technika -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.7 Člověk jako bytost hrající si homo ludens --
Světskost hry -- Typologie her -- Svod hry korupce hry -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.8 Člověk je zvíře, které se umí smát (a plakat) -- Smích bohů a lidí -- Komedie bytí -- Smích je hereze -- Smích a pláč jako formy exprese -- Tělo a tělesnost -- Excentrická pozice -- Smích jako sociální gesto -- Úsměv, smích a výsměch -- Radost a humor ve výchově -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení -- 4.9 Člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná -- homo educans a homo educandus -- Shrnutí -- Ukázky z textů -- Náměty k zamyšlení
(OCoLC)681492927
cnb002111273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC