Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
357 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3535-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 337-340 a rejstřík
000188236
1 Spolupráce zdravotnických zařízení a lékařské posudkové služby -- 2 Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti -- a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování -- pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška -- o posuzování invalidity) -- 2.1 Spolupráce ministerstva práce a sociálních věcí -- s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně -- 2.2 Principy vyhlášky -- 2.3 Invalidita -- 2.3.1 Základní pojmy -- 2.4 Úloha lékařské posudkové služby a zásady posuzování invalidity -- 3 Infekce a parazitární nemoci -- 3.1 Úvod -- 3.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 3.2.1 Chronické virové hepatitidy -- 3.2.2 Infekce HIV/AIDS -- 3.2.3 Neuroinfekce -- 3.2.4 Lymeská borelióza -- 3.2.5 Toxoplazmóza -- 3.2.6 Růže (erysipelas) -- 3.2.7 Infekce kardiovaskulární -- 3.2.8 Infekce močopohlavního ústrojí -- 3.2.9 Mimoplicní mykobakteriózy ---
3.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola I Infekce -- 4 Novotvary -- 4.1 Úvod -- 4.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 4.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola II Onkologie -- 5 Poruchy mechanizmu imunity, anemie, poruchy -- koagulace, krvácivé stavy -- 5.1 Úvod -- 5.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 5.2.1 Poruchy imunity -- 5.2.2 Anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy -- 5.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola III-Poruchy imunity, anemie, koagulace, krvácivé stavy -- 6 Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek -- 6.1 Úvod -- 6.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 6.2.1 Poruchy štítné žlázy -- 6.2.2 Diabetes mellitus -- 6.2.3 Nemoci příštítných tělísek -- 6.2.4 Diencefalopituitární syndromy -- 6.2.5 Poruchy funkce nadledvin -- 6.2.6 Poruchy výživy, podvýživa a jiné poruchy metabolizmu -- 6.2.7 Poruchy metabolizmu purinů a pyrimidinu ---
6.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola IV-Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek -- 7 Poruchy duševní a poruchy chování -- 7.1 Úvod -- 7.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 7.2.1 Organické a symptomatické duševní poruchy -- 7.2.2 Duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami -- 7.2.3 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy -- 7.2.4 Afektivní poruchy poruchy nálady -- 7.2.5 Poruchy neurotické, vyvolané stresem -- a psychosomatické poruchy -- 7.2.6 Poruchy behaviorální, spojené s fyziologickými a somatickými faktory -- 7.2.7 Poruchy osobnosti -- 7.2.8 Mentální retardace -- 7.2.9 Poruchy psychického vývoje -- 7.2.10 Pervazivní vývojové poruchy -- 7.2.11 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci -- 7.2.12 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci -- 7.2.13 Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a adolescenci ---
7.3 Příloha vyhlášky č.359/2009 Sb., kapitola V-Poruchy duševní a poruchy chování -- 8 Nemoci nervové soustavy -- 8.1 Úvod -- 8.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 8.2.1 Cévní onemocnění mozku a míchy -- 8.2.2 Alzheimerova nemoc a jiné demence -- 8.2.3 Parkinsonova nemoc a další extrapyrami -- dové poruchy -- 8.2.4 Progresivní supranukleární obrna -- 8.2.5 Multisystémové atroíie -- 8.2.6 Epilepsie -- 8.2.7 Narkolepsie -- 8.2.8 Demyelinizační onemocnění -- 8.2.9 Encefalitidy -- 8.2.10 Postižení míchy -- 8.2.11 Onemocnění nervů, nervových kořenů pletení — -- 8.2.12 Svalová onemocnění -- 8.2.13 Migréna -- 8.2.14 Neuralgie -- 8.2.15 Neurotraumata -- 8.2.16 Úžinové syndromy -- 8.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola VI-Postižení nervové soustavy -- 9 Postižení oka, očních adnex, zraku -- 9.1 Úvod -- 9.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 9.2.1 Poruchy zrakové funkce podle centrální zrakové ostrosti ---
9.2.2 Poruchy zrakové funkce podle rozsahu zorného pole -- 9.2.3 Ztráta oka nebo vizu -- 9.2.4 Obrny okohybných svalů a víček -- 9.2.5 Jiná poškození oka a zraku, funkční poruchy -- po nitroočních operacích -- 9.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola VII-Postižení oka, očních adnex, zraku -- 10 Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu -- 10.1 Úvod -- 10.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 10.2.1 Poruchy sluchu -- 10.2.2 Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy vestibulárního ústrojí) -- 10.2.3 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku -- 10.2.4 Komplikace provázející ušní onemocnění jako je těžký tinitus, úporné závratě, úporná cefalea, porucha sluchu, trvalý výtok -- 10.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola VIII -- Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu -- 11 Postižení srdce a oběhové soustavy -- 11.1 Úvod -- 11.2 Posudkově rozhodné skutečnosti ---
11.2.1 Postižení srdce -- 11.2.2 Postižení cév -- 11.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola IX-Postižení srdce a oběhové soustavy -- 12 Postižení dýchací soustavy -- 12.1 Úvod -- 12.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 12.2.1 Horní cesty dýchací -- 12.2.2 Dolní cesty dýchací -- 12.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola X-Postižení dýchací soustavy -- 13 Postižení trávicí soustavy -- 13.1 Úvod -- 13.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 13.2.1 Jícen -- 13.2.2 Žaludek -- 13.2.3 Choroby tenkého střeva a kolorekta -- 13.2.4 Onemocnění pankreatu -- 13.2.5 Žlučník a žlučové cesty -- 13.2.6 Postižení jater -- 13.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola XI-Postižení trávicí soustavy -- 14 Postižení kůže a podkožního vaziva -- 14.1 Úvod -- 14.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 14.2.1 Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie) -- 14.2.2 Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid) ---
14.2.3 Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konsti-tucionálním podkladě (dermatitida, ekzém) -- 14.2.4 Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění (psoriáza, lichen, keratodermie) -- 14.2.5 Urtikarie a angioedém -- 14.2.6 Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí (mechanické, termické, fyzikální, včetně radiace) -- 14.2.7 Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, -- mazové žlázy apod.) -- 14.2.8 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva -- 14.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola XII -- Postižení kůže a podkožního vaziva -- 15 Postižení svalové a kosterní soustavy -- 15.1 Úvod -- 15.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 15.2.1 Artropatie -- 15.2.2 Osteopatie a chondropatie -- 15.2.3 Onemocnění měkké tkáně -- 15.2.4 Dorzopatie a spondylopatie -- 15.3 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola XIII-Postižení svalové a kosterní soustavy -- 16 Postižení močové a pohlavní soustavy -- 16.1 Úvod ---
16.2 Postižení močové soustavy posudkově rozhodné skutečnosti -- 16.2.1 Vrozené vady močové soustavy -- 16.2.2 Zánětlivá onemocnění močové soustavy -- 16.2.3 Urolitiáza -- 16.2.4 Glomerulopatie -- 16.2.5 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD) -- 16.2.6 Chronické selhání ledvin -- 16.2.7 Poruchy močení -- 16.2.8 Ostatní postižení -- 16.3 Postižení pohlavní soustavy posudkově rozhodné skutečnosti -- 16.3.1 Nemoci mužské pohlavní soustavy -- 16.3.2 Nemoci ženské pohlavní soustavy -- 16.4 Příloha vyhlášky č. 359/2009 Sb., kapitola XIV-Postižení močové a pohlavní soustavy -- 17 Stavy po úrazech -- 17.1 Úvod -- 17.2 Posudkově rozhodné skutečnosti -- 17.2.1 Funkční postižení po úrazech hlavy -- 17.2.2 Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber a prsní kosti -- 17.2.3 Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí a symřyzy, stavy po zlomeninách křížové kosti ---
a kostrče -- 17.2.4 Polytrauma s mnohočetnými poúrazovými následky na několika orgánech nebo systémech -- 17.2.5 Postižení končetin -- 17.3 Příloha vyhlášky č.359/2009 Sb., kapitola XV-Funkční poruchy, postižení po úrazech a operacích
(OCoLC)693930873
cnb002128171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC