Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008
636 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-969296-9-6 (brož.)
Dokumenty
Obsahuje bibliografii na s. 603-604 a rejstřík
000188262
Obsah // I. Úvod ...9 // II. Štúdia ... 11 // 1. Správa kontrarozviedky v Bratislave -- XII. správa ZNB... 13 // 1.1. Vznik Správy kontrarozviedky v Bratislave... 13 // 1.2. Organizačná štruktúra XII. správy FMV v rokoch 1974- 1980... 17 // 1.3. Organizačná štruktúra XII. správy ZNB v rokoch 1981 1988 ... 32 // 1.4. Organizačná štruktúra XII. správy ZNB Bratislava // v rokoch 1988 - 1990... 39 // 2. Činnost operatívnych odborov...51 // 2.1. Kontrarozviedne rozpracovanie osôb a objektov...51 // 2.2. Agentúrno-dôvernícka siet a konšpiračné byty...57 // 2.3. Odbor pre boj proti vonkajšiemu nepriateľovi - I. odbor...61 // 2.4. Odbor pre boj proti vnútornému nepriateľovi - II. odbor...67 // 2.5. Odbor na ochranu ekonomiky - III. odbor...73 // 2.6. XII. správa ZNB a KGB...76 // III. Dokumenty...77 // 1 1974, 20. máj, Praha. Organizačné usporiadanie centrálnych útvarov // kontrarozviedky, vyšetrovania ŠtB a pasov a víz. Rozkaz ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu č. 15/1974... 79 // 2 1974, 20. máj, Praha. Organizácia, spisové značky, krycie názvy a rozdelenie // zodpovednosti námestníkov MV ČSSR za riadenie funkčných útvarov FMV // a výkonných útvarov. Rozkaz ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu č. 16/1974... 82 // 3 1974, 8. október, Praha. Úprava súčinnosti medzi II., X. a XI. správou. // Rozkaz ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu č. 34/1974... 87 // 4 1975, 15. máj, Paha. Organizačný poriadok Správy kontrarozviedky
// v Bratislave. Rozkaz ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu č. 24/1975. 89 // 5 1978, 14. február, Praha. Zmena RMV ČSSR č. 24/1975. Rozkaz ministra // vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu č. 8/1978... 100 // 6 1980, 18. december, Praha. Organizačný poriadok Správy kontrarozviedky v Bratislave. Rozkaz ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu // č. 51/1980... 102 // 7 198K, 15. máj, Bratislava. Zmeny a doplnky Organizačného poriadku Správy kontrarozviedky v Bratislave. Rozkaz náčelníka XII. správy ZNB Jozefa Vavra č. 10/1986... 113 // 8 1988, 22. júl, Praha. Zriadenie útvarov federálneho ministerstva vnútra a útvarov podriadených federálnemu ministerstvu vnútra. // Rozkaz ministra vnútra ČSSR Vratislava Vajnara č. 12/1988... 115 // 9 1989, 20. marec, Bratislava. Organizačný poriadok Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave. Rozkaz náčelníka XII. správy // ZNB Bratislava Štefana Homolu č. 7/1989... 123 // 10 1990, 31. január, Praha. Zrušenie útvarov federálneho ministerstva vnútra, útvarov Zboru národnej bezpečnosti - zložky Štátnej bezpečnosti podriadených federálnemu ministerstvu vnútra a zriadenie útvarov federálneho ministerstva vnútra. Rozkaz ministra vnútra ČSSR Richarda Sachera // č. 16/1990... 135 // 11 1975, 13. január, Bratislava. Rozpracovanie hlavných úloh a zameranie kontrarozviednej činnosti jednotlivých odborov XII. správy FMV // na rok 1975... 137 // 12 1979, 23. január, Bratislava. Zhodnotenie agentúrno-operatívnej
činnosti XII. správy ZNB v roku 1978... 157 // 13 1983, 13. január, Bratislava. Zhodnotenie operatívnej situácie a činnosti XII. správy ZNB v roku 1982 a hlavné úlohy kontrarozviednej činnosti // na rok 1983... 165 // 14 1988, 14. december, Bratislava. Rozpracovanie hlavných úloh a zameranie kontrarozviednej činnosti I. odboru XII. správy ZNB na rok 1989. 195 // 15 1989, 15. september, Bratislava. Zhodnotenie štátnobezpečnostnej situácie a výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB // za III. štvrtrok 1989... 223 // 16 1975, 1. júl, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy FMV za II. štvrtrok 1975 po línii vonkajšieho nepriateľa...243 // 17 1981, 8. december, Bratislava. Zhodnotenie hlavných úloh agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB za rok 1981 // po línii vonkajšieho nepriateľa a plán úloh na rok 1982... 251 // 18 1987, 4. január, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB za rok 1986 po línii vonkajšieho nepriateľa 268 // 19 1979, 8. január, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB za rok 1978 po línii vnútorného nepriateľa 283 // 20 1981, 1. december, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB za rok 1981 po línii vnútorného nepriateľa // a plán úloh na rok 1982... 301 // 21 1981, 30. november, Bratislava. Plán agentúrno-operatívneho
rozpracovania osoby Alexandra Dubčeka a jeho rodiny na rok 1982... 338 // 22 1988, 20. jún, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB za II. švrtrok 1988 po línii vnútorného nepriateľa...343 // 23 1979, 10. január, Bratislava. Zhodnotenie výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy FMV za rok 1978 po línii ochrany ekonomiky...35K // 24 1981, 16. november, Bratislava. Zhodnotenie hlavných výsledkov agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB po línii ochrany ekonomiky a plán úloh // na rok 1982... 370 // 25 1987, 10. december, Bratislava. Rozpracovanie hlavných úloh agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB na rok 1988 po línii ochrany ekonomiky. ...403 // 26 1981, 8. január, Bratislava. Zhodnotenie operatívnej činností XII. správy ZNB za rok 1980 po línii odboru sledovania...430 // 27 1984, 9. január, Bratislava. Zhodnotenie operatívnej činnosti XII. správy ZNB za rok 1983 po línii odboru sledovania...437 // 28 1989, 31. január, Bratislava. Zhodnotenie trás pohybu diplomatov z kapitalistických štátov na území mesta Bratislavy v rokoch // 1979 - 1988... 448 // 29 1989, 31. január, Bratislava. Zhodnotenie trás pohybu diplomatov // z kapitalistických štátov na území Západoslovenského kraja v rokoch 1979 - 1988... 456 // 30 1977, december- 1978, január, Bratislava. Plán agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB na rok 1978 po línii odboru // spravodajskej
techniky. ...462 // 31 1981, 16. marec, Bratislava. Protokol o odovzdaní evidencie tajných spolupracovníkov, dôverníkov a objektových zväzkov z odboru spravodajskej techniky na novozriadený odbor previerky korešpondencie a expertízy // XII. správy ZNB...471 // 32 1983, 30. november, Bratislava. Rozpracovanie hlavných úloh agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB na rok 1984 po línii // odboru spravodajskej techniky. ...473 // 33 1984, 6. december, Bratislava. Rozpracovanie hlavných úloh agentúrno-operatívnej činnosti XII. správy ZNB na rok 1985 po línii // odboru previerky korešpondencie a expertízy. ...479 // IV. Zoznam príslušníkov XII. správy ...485 // V Personálne obsadenie útvarov XII. správy FMV v rokoch 1974 - 1980 ... 529 // VI. Personálne obsadenie útvarov XII. správy ZNB v rokoch 1981 - 1988 ... 543 // VII. Personálne obsadenie útvarov XII. správy ZNB v rokoch 1988 - 1990 ... 559 // VIII. Zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov XII. správy ZNB ...567 // IX. Register krycích mien // 572 // X. Krycie názvy spravodajskotechnických úkonov ...589 // XI. Summary...590 // XII. Zoznam skratiek ...593 // XIII. Použitá literatúra ... 603 // XIV. Menný register ...605 // XV Fotogaléria ...629

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC