Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Sdružení Linka bezpečí, [2005]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Online verze: http://spolek.linkabezpeci.cz/o-nas/ke-stazeni/publikace/ 

2010
Periodicita není známá
Popsáno podle: sv.3 (2010)
Na obálce: Sdružení Linka bezpečí
Jednotlivé svazky mají ISBN
978-80-254-6840-1 (3/2010 ; brož.)
000188267
sdružení linka bezpečí // obsah // ÚVODNÍ SLOVO 9 // Mgr. Lucie Bukovská // O AUTORECH ? // DĚTI A INTERNET 13 // Barbora Krčmářová // Úvod 15 // Češi na síti 15 // Jak (se) to vlastně dělá(š)? 18 // (Ne)bezpečně on-line aneb Co číhá ve www houštinách 19 // Vstříc novým zážitkům rychle, jasně, bez bázně a hany 20 // 24/7 - nonstop na síti 21 // Geneze závislosti 22 // Umění mailovat aneb Přátelství a láska on-line 24 // Mořská panna, 17 let, se zájmem o kazašský film čili Adolescenti na internetu 26 // Specificky dětské problémy 26 // Prevence a pomoc 28 // Problematika internetu v práci Linky bezpečí 29 // Příběh z Linky bezpečí 33 // Rozum do hrsti a vzhůru na síť 33 // Informace, podporu a pomoc pro děti i rodiče lze dále hledat například na těchto stránkách 34 // Použitá literatura a další zdroje 34 // Český statistický úřad - webově dostupná data 35 // TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DÉTI A DOSPÍVAJÍCÍ 37 // Mgr. Kateřina Schmidová // Úvod 39 // Syndrom týraného a zneužívaného dítěte a jeho historie 39 // Fyzické týrání a jeho projevy 41 // Psychické týrání a jeho projevy 43 // děti a jejich problémy III // Sexuální zneužívání a jeho projevy 45 // Rodina a týrané a zneužívané dítě 47 // Trauma týraných a zneužívaných dětí a dospívajících 49 // Možnosti intervence 50 // Trestněprávní intervence a interdisciplinární spolupráce 50 // Diagnostika dětí
a dospívajících 51 // Krizová intervence týraných a zneužívaných dětí 52 // Terapie týraných a zneužívaných dětí a dospělých 53 // Závěr 54 // Syndrom týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte a data Linky bezpečí 55 // Použitá literatura 58 // Internetové zdroje 58 // POTÍŽE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 61 // Mgr. Zuzana Karáskové Ulbertová // Úvod 63 // Konkrétní potíže spojené se školním prostředím 64 // Problémy ve školním kolektivu 64 // Strach z reakce rodičů, z vysvědčení 65 // Vztah s učitelem 66 // Problémy s učivem 67 // Strach ze zkoušky, školy 71 // Volba školy 72 // Záškoláctví 73 // Charakteristika jednotlivých pomáhajících institucí a odborníků - kdo, kde a jak může pomoci s potížemi spojenými se školním prostředím 74 // Školní psycholog 74 // Výchovný poradce 75 // Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) 76 // Speciálně-pedagogické centrum (SPC) 78 // Středisko výchovné péče (SVP) 78 // Rodinná poradna 79 // Psycholog, psychoterapeut 80 // Lékař, neurolog, pedopsychiatr 81 // Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 81 // Statistiky Linky bezpečí tykající se školních potíží 83 // Příběh z Linky bezpečí 85 // Závěr 86 // Použité zdroje a literatura 86 // sdruženi linka bezpečí // VRSTEVNICKÉ VZTAHY 89 // Mgr. Lucie Scheerová // Úvod 91 // Vrstevnické vztahy a sociální skupina 91 // Vrstevnické vztahy
z hlediska vývojových období 92 // Vrstevnické vztahy v předškolním věku 92 // Vrstevnické vztahy v mladším školním věku 93 // Vrstevnické vztahy ve středním školním věku 94 // Vrstevnické vztahy v období pubescence 95 // Vrstevnické vztahy v období adolescence 97 // Vrstevnické vztahy na Lince bezpečí 98 // Vztahy s kamarády 98 // Posmívání 100 // Osamělost 101 // Úmrtí kamaráda 102 // Strach o vrstevníka 104 // Když jsou problémy příliš velké 106 // Vrstevnické vztahy v číslech 107 // Slovo závěrem 108 // Kontakty na odborníky a instituce, kde mohou pomoci při problémech s vrstevnickými vztahy 108 // Literatura 109 // Elektronické zdroje 109 // SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ 111 // Bc. et Bc. Jan Kaňák, Mgr. Sylvie Stretti // Úvod 113 // Sexualita a teorie sociálních věd 114 // Sexualita a vrstevnické vztahy 121 // Komunikace o sexualitě mezi rodiči a dětmi 123 // Sexualita a s ní spojené problémy 125 // Sexuální edukace, prevence 128 // Kontakty aneb kam se obrátit o případnou pomoc, radu 129 // Data z linky bezpečí 130 // Shrnutí 137 // Literatura 137 // Internetové zdroje 139 // SLUŽBY SLB // 140

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC