Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
430 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-246-1683-4 (brož.)
ISBN 9788024623856 (ebook)
ISBN 8024623854 (ebook)
Druhý dotisk v r. 2011
Obsahuje bibliografii na s. [415]-426, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha Z dějin české každodennosti přináší objevný pohled na život v Čechách 19. století. Práce na pomezí historie kultury, antropologie a dějin všedního dne opouští pole velkých, politických dějin a sleduje’mikrohistorii’vrstev společnosti, jednotlivců a každodenního běhu jejich života. Autoři se snažili zachytit z této široké oblasti vše podstatné: prolínání soukromého a veřejného, profánního a zčásti náboženského, jednotlivé úkony, rituály, činnosti a stereotypy. Popisují a z hlediska problematiky historického poznání také kriticky vykládají proměny společnosti, jež dosud žije? alespoň pokud se většiny obyvatelstva týče? skromně, ale kterou obklopuje stále rozsáhlejší svět předmětů a která už má nakročeno ke konzumnímu způsobu života.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000188269
Pozvání do předminulého věku (Milena Lenderová, Marie Macková) 9 -- I. KULISY KAŽDODENNOSTI: SVĚT, KTERÝ JE KOLEM 17 -- Obchody a nákupy (Milena Lenderová) 19 -- Trhy, krámy, obchody /20 „Nákupní koš" 19. věku /31 Reklama /34 Prostředky reklamy Výstavy -- Domov, teplo, světlo (Milena Lenderová) 41 -- Místo k bydlení /41 Možnosti bydlení: dům, byt, podnájem Dělnická -- obydlí /48 Vlastní či rodinný dům /50 Podnájem /51 Byt a jeho části Vybavení obytných místností /62 Světlo a teplo /65 -- Čistota a zdraví (Milena Lenderová) 74 -- Osobní hygiena /-]€> Pěstování krásy /83 Hygiena v bytě /86 Praní prádla /88 Komunální hygiena /90 Zdraví -- Oblékání a oděvní móda (Milena Lenderová) 100 -- Oděv jako ukazatel příslušnosti k sociální vrstvě /102 Oděv jako výraz politických sympatií a emancipace /105 Oděv a profese /109 Oděv a sociální komunikace, oděv a ideál krásy /109 Oděv v zajetí vědy a techniky /110 Móda a zdraví /112 Dětský oděv /113 -- Lidé kolem stolu (Milena Lenderová) 117 -- Konec hranic konzumace /118 Co lidé jedli /120 Nápoje /124 Rizika stravování /126 Frekvence, názvy a složení denních jídel /130 Stolování /132 Kuchařské knihy /135 Společné stravování hostince a hospody /136 -- II. ZPŮSOBY KAŽDODENNOSTI: SVĚT, KTERÝ SE ŽIJE 141 -- Rodina našich předků (Milena Lenderová) 143 -- Rituály kolem svatby /144 Sňatečnost /155 První dny po svatbě
/156 Rodina /157 Sexualita /159 Emoce v rodině /164 -- Od kolébky k pubertě (Milena Lenderová) 169 -- Kojenecký věk /169 Dítě v rodině /178 Dětský svět /186 -- Vzdělání a škola (Milena Lenderová) 191 -- Od sociální k vzdělávací funkci předškolních zařízení /192 Elementární vzdělání všem /196 Střední školství /202 Specifické problémy dívčího vzdělání /205 Vznik odborného a učňovského školství /209 -- Život v armádě (Tomáš Jiránek) 212 -- Nábor do armády /213 Odvod /218 Nástup do armády /220 Výcvik /221 Ubytování vojáků /226 Stravování a další zabezpečení vojáků /229 Vojenská spravedlnost /231 Zdravotní péče / 237 Vojenský jazyk /245 -- Stáří a smrt (Milena Lenderová) 248 -- Stáří /248 Smrt /251 Souboj smrti a lékařů /254 Pohřbívání 7258 Pohřeb žehem /260 Hřbitovy 7263 -- Objev volného času (Milena Lenderová) 269 -- Dlouhé dějiny času lidí /26g Čas k práci, čas k odpočinku /272 Od vakací k prázdninám /274 Od letního sídla k letnímu bytu /275 -- Svátky a slavnosti (Milena Lenderová, Mane Macková) 277 -- Církevní festivity veřejného prostoru /284 Církevní festivity soukromého prostoru /290 Světské festivity veřejného prostoru /292 Světské festivity soukromého prostoru /300 -- Život společenský: návštěvy, salony, spolky -- (Milena Lenderová, Mane Macková) 303 -- Vzájemné návštěvy /303 Salony /307 Spolky /317 Rozmach spolků /320 Typologie spolků
/320 -- Čtenáři a četba (Milena Lenderová) 328 -- Čtenáři /328 Sociální kontext četby /331 Kniha jako zboží. Nakladatelství a knihkupectví /334 Knihy všem 7336 Čtenářky 7339 Dítě jako čtenář 7342 -- Cvičenci a sportsmeni (Tomáš Jiránek, Milena Lenderová) 347 -- Turistika /350 Cyklistika /352 Bruslení /354 Lyžování Kopaná 7356 Počátky organizované tělovýchovy /359 České tělovýchovné a sportovní organizace 7362 Ženská tělovýchova a sport /363 -- Cestování (Milena Lenderová) 368 -- Dopravní cesty /371 Dopravní prostředky /372 Dopravní instituce /373 Vybavení na cestu /380 Stravování a nocování na cestách /382 Cesty za zdravím /384 -- Hledání kulturních dějin (Milena Lenderová) -- Pojem kultura /389 Dlouhá cesta k historii, v které zůstal člověk /394 Historická antropologie /398 Alltagsgeschichte, histoire du quotidien, po česku dějiny každodennosti či dějiny všedního dne /401 Historická demografie vykročení k dějinám mentalit /404 Women’s History, či Gender History? /407 Nové čtení pramene /409 Co s dějinami každodennosti v Čechách? / 409 -- ZÁVĚR -- Prameny a literatura -- Jmenný rejstřík
(OCoLC)878145199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC