Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008
139 s. : mapy, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-659-8 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra společenských věd
Obsahuje bibliografii na s. 122-131, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000188283
I. Formování historického mikroregionu Hlučínska , -- I. 1. Dějinné aspekty vzniku sociální identity regionálního typu -- aneb jak vlastně vzniklo Hlučínsko -- I. 2. Hlučínsko ve světle dřívějších výzkumů -- I. 3. Sociální identita, vyprávění a diskurz v tzv. hlučínském problému -- /. 3. 1. Narativ, diskurz a identita -- /. 3. 2. Diskurzivní přístup -- I. 3. 3. Text a diskurz -- I. 4. Poznámka k metodologii a využití dat -- II. Mezigenerační proměny sociálních identit -- IL 1. Významy pojmu generace -- II. 2. Hledání nového sociologického konceptu generace -- II. 3. Konstrukce historických generací a 20. století -- II. 4. Generace Hlučíňanů -- II. 4. 1. Nejstarší „pruská " generace -- //. 4. 2. Nástup meziválečné generace -- II. 4. 3. Socialistická generace -- //. 4. 4. Generace roku 1989 -- III. Religiozita jako součást sociální identity obyvatel Hlučínska -- III. 1. Teorie sekularizace ---
III. 2. Historický význam katolicizmu na Hlučínsku -- III. 3. Náboženská identita jako sociální identita -- III. 4. Typy náboženské identity -- 4. 1. Náboženství za komunistického režimu -- ///. 4. 2. Identifikace a opozice -- III. 5. Privatizace, identita a náboženská socializace -- IV. Etnicita, nacionalizmus a vymístění -- IV. 1. K definicím etnické identity -- IV 2. Vymístění a manipulace s etnicitou -- IV 3. Mezi dvěma národními státy -- IV. 3. 1. Připojení k ČSR a protilehlost diskurzů -- IV. 3. 2. První republika nezdařená cesta k integraci -- IV. 3. 3. V době 2. světové války -- IV 3. 4. Poválečná doba a diskurzy „národní očisty" -- IV 4. Formy symbolického vymístění a etnicita -- IV. 4. 1. Může mít německý dědeček českou vnučku? -- IV 5. Integrace a vymístění, zdánlivé antagonizmy -- V. Identita regionu a regionální identita -- V 1. Identita mikroregionu Hlučínska ---
V. 1. 1. Sociologický význam pojmu region -- V. 1 2. Formování fyzických a symbolických hranic regionu, -- identita regionu -- V 2. Regionální identita a územní společenství -- Závěr „cesty do duše Hlučíňana" -- Literatura -- Hlučínsko a Hlučíňané v tisku (výběr) -- Autobiografie a literatura s tematikou Hlučínska -- od zde narozených autorů -- Dokumentární filmy -- Starší historiografické, osvětové práce -- o Hlučínsku a oficiální dokumenty -- Jmenný rejstřík -- Seznam tabulek a map -- Konvence přepisu rozhovorů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC