Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2010
125 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-210-5181-2 (brož.)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 390
Obsahuje bibliografii na s. 123-125 a bibliografické odkazy
000188327
1 Stylistika a její místo v evropském kontextu -- 1.1 Vývoj stylistiky v dějinách lingvistiky -- 1.2 Stylistika a její místo v portugalské jazykovědě -- 1.3 Mezioborový charakter stylistiky -- 1.4 Vybrané shody a odlišnosti českého a portugalského pojetí stylu a stylistiky -- 2 Metoda aplikovaná na zkoumání stylistické hodnoty členu -- v portugalské lingvistice -- 3 Mikrolingvistické vlastnosti členu -- 3.1 Foneticko-fonologická specifika členu -- 3.1.1 Člen určitý a neurčitý v jednotném čísle -- 3.1.2 Člen určitý a neurčitý v množném čísle -- 3.2 Morfologická specifika členu -- 3.2.1 Morfologické vlastnosti členu a jeho historický vývoj -- 3.2.2 Příznakovost členu na rovině morfologické -- 4 Makrolingvistické vlastnosti členu -- 4.1 Použití členu z hlediska typu kontextu -- 4.2 Člen jako sémantický operátor determinačních procesů -- 4.2.1 Determinační proces individualizace „ ---
4.2.2 Determinační proces neurčitosti -- 4.2.3 Determinační proces pluralizace -- 4.2.4 Determinace univerzální kvantifikace -- 4.2.5 Determinace hromadných podstatných jmen -- 4.2.6 Determinace negativní kvantifikace -- 4.2.7 Determinace nepočitatelných podstatných jmen -- 4.3 Člen jako informém a pragmém v determinačních procesech -- 4.3.1 Člen jako pragmém v determinačním procesu určitosti -- 4.3.2 Člen jako pragmém v determinačním procesu neurčitosti -- 4.4 Sémanticko-pragmatické aspekty použití nulového členu -- 4.4.1 Definice nulového členu -- 4.4.2 Funkce nulového členu v portugalštině -- 4.4.3 Nulový člen ve vybraných syntaktických konstrukcích -- 4.4.3.1 Nominální syntagma ve funkci podmětu -- 4.4.3.2 Nominální syntagma ve funkci předmětu -- 4.4.3.3 Nominální syntagma ve funkci jmenné části přísudku -- 4.4.3.4 Nominální syntagma ve funkci přístavku ---
4.4.3.5 Nominální syntagma ve funkci příslovečného určení -- 4.4.3.6 Nominální syntagma ve výčtu -- 4.4.3.7 Zvolací věty -- 4.4.4 Použití nulového členu s přivlastňovacími zájmeny -- 4.5 Sémanticko-pragmatické aspekty použití určitého členu -- 4.5.1 Definice určitého členu -- 4.5.2 Referenční a atributivní funkce určitého členu -- 4.5.3 Expletivní funkce určitého členu -- 4.5.4 Substantivizační funkce určitého členu -- 4.5.5 Zástupná funkce určitého členu -- 4.5.6 Pragmatická funkce určitého členu ve spojení s vlastními jmény známých osobností -- 4.5.7 Partitivní funkce určitého členu -- 4.5.8 Určitý člen ve vybraných syntaktických konstrukcích -- 4.5.9 Relativita synonymie určitého členu s ukazovacími zájmeny -- 4.6 Sémanticko-pragmatické aspekty použití neurčitého členu -- 4.6.1 Definice neurčitého členu -- 4.6.2 Neurčitý člen jako pragmém ---
5 Stylová hodnota členu v žurnalistickém textu -- 5.1 Funkční stylistika a typologie textu -- 5.2 Klasifikace novinářských žánrů -- 5.3 Použití členu v novinových titulcích a podtitulcích -- 5.3.1 Použití členu v titulcích a podtitulcích ve zpravodajství -- 5.3.1.1 nominální syntagma ve funkci podmětu -- 5.3.1.2 nominální syntagma ve funkci předmětu -- 5.3.1.3 nominální syntagma ve funkci předložkového syntagmatu -- 5.4 Použití členu v úvodních odstavcích -- 5.5 Nulový člen jako pragmém v žurnalistickém textu -- 5.6 Neurčitý člen jako pragmém v žurnalistickém textu -- i 5.7 Určitý člen jako pragmém v žurnalistickém textu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC