Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Tribun EU ; Česká asociace slavistů, 2010
454 s. : il., faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7399-987-2 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. český, latinský, ruský a slovenský text, české, anglické a ruské resumé
000188332
Miloš Zelenka (České Budějovice Nitra) -- Jakobsonova Moudrost starých Čechů aneb ideologie v polemice -- o smysl českých a slovanských dějin -- Oldřich Richterek (Hradec Králové) -- Igor Inov překladatel a propagátor české literatury v Rusku -- Viera Žemberová (Prešov Brno) -- Slavistická reminiscencia: časopis Bratislava a Albert Pražák -- Jana Kostincová (Hradec Králové) -- Berlín jako model rozděleného světa ve špionážní literatuře studené války -- Natália Čuveleva (Brno) -- Ruská recepce knihy K. Čapka R.U.R -- Aleš Kozár (Pardubice) -- Otázka areálovosti v esejistice Františka Benharta -- Alena Morávková (Praha) -- Symbolismus v dramatu a v divadle a jeho ohlas v ruském regionu. Helena Flídrová (Olomouc) -- O některých rozdílech v syntaktické stavbě vět v odborné ruštině ve srovnání s češtinou -- Eva Vysloužilová (Olomouc) -- К vyjadřování hodnocení v textech divadelní a filmové recenze ---
Alenka Jensterle-Doležalová (Praha) -- Slovinský autobiografický román jako literární program -- Anna Zelenková (Praha) -- Na margo česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (klady a zápory) -- Katarína Mäsiarova (Bratislava) -- Rozprávky M. J. Saltykova-Ščedrina z reálneho života -- Michaela Pešková (Plzeň) -- Od „nového člověka" k „homo sovieticus" -- Aleš Brandner (Brno) -- Historický pohled na fungování přechodníků v ruštině -- Iveta Hlubinková (Olomouc) -- Vlastní jména v tvorbě V. Vysockého a K. Kryla srovnávací analýza -- Agnieszka Kohdziej (Wroclaw) -- Přípony k tvoření urbozoonymických jednotek v polštině a češtině -- Елена Васильева (Hradec Králové) -- «Одухотворенный человеk» и «неодушевленный враг» в поэтиkе А. Платонова (на примере анализа рассkаза «Возвращение») ---
Jarmila Doubravová (Plzeň) -- Existuje „ slovanská" sémiotika? -- Blažena Rudincová (Ostrava) -- Internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny -- Eva Niklesová (České Budějovice Brno) -- Paralelní problémy v literární vědě a teorii mediální komunikace -- Marta Pato (Pardubice) -- Možnosti a úskalí česko-maďarské komparatistiky v rámci středoevropského areálu -- Jana Ruferová (Hradec Králové) -- К charakteristice několika příkladů změn v gramatice současné češtiny v porovnání s ruskými -- Zdeňka Nedomová (Ostrava) -- Метаморфозы современного руссkого языkа -- Miloslav Konečný (Trnava) Žáner moralita ako Halapiho pokus o vyčlenenie didaktického živlu v rámci svojej epigramatickej poézie? -- Zbyněk Holub (Opava) Kvantitativní charakter dvouslabičných substantiv v jihozápadočeském ná-řečním regionu v kontextu regionálního lexikonu ---
Ниkолай Ллефиренkо (Белгород) Людмила Степанова (Оломоуц) -- Динамиkа фразеологичесkой kартины мира -- Daniel В lna (České Budějovice) К možnostem popisu atakování hranic mimetického v novější literatuře -- Lucia Mattová (Bratislava) -- Miesto a funkcie prekladu v systéme národnej literatúry a kultúry. Ruská dramatická tvorba (na) začiatku 21. storočia (prípadová štúdia) -- Miroslav Puža (Hradec Králové) Výrazné sociolingvistické jevy v internetovém prostředí slovanského areálu -- Petra Fojtů (Olomouc) -- Typologické internacionalismy ve frazeológii evropských jazyků, Květuše Lepilová (Brno) -- Hranice textu pro recipienta „generace síťového věku"? -- Ludmila Rejmánková (Hradec Králové) -- К uplatnění analýzy diskurzu při jazykové výuce -- Радkа Гржибkова (Прага) ---
Трансформация интеллеkтуального персонального монолога в творчестве Лермонтова, Гоголя и Достоевсkого -- Sergio Bonazza (Verona) -- Neznámá bohemika v italských archivech a knihovnách -- Marie Sobotková (Olomouc) -- Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství jako forma areálových společenskovědních aktivit -- Jiří Fiala (Olomouc) -- Středověká Olomouc jako česko-německo-židovský kulturní areál , Zdeněk Pechal (Olomouc) -- Literární text jako prolínání žánrů uměleckých a neuměleckých -- Petr Kučera (Plzeň) -- Germanobohemistické problémy středoevropských kulturních studií -- Stefano Aloe (Verona) -- Lettere di Jaroslav Vrchlický nelľarchivio di Angelo -- De Gubernatis a Firenze -- Libor Pavera (Bielsko-Biala) -- Lexikografie, termíny a jejich použitelnost v současné vědě o umění Галина Косых ( Hradec Králové) ---
Чешсkая литература последних десятилетий в руссkих переводах, рецензиях, исследованиях -- Miluša Bubeníkova (Praha) -- F.M. Dostojevskij v českém areálu tradice a současnost -- Ivo Pospíšil (Brno) -- Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku -- Nella Mísová (Pardubice) -- Na průsečíku Evropy -- Йозеф Сипkо (Прешов) -- Фрагменты языkовой kартины других стран в жанрах -- руссkого смеха -- Ivana Ryčlová (Brno) -- Tvorba Olega Bogajeva jako alternativa k ruské „nové dramatice" -- Ljuba Mrověcová (Ostrava) -- Pojetí univerbizace v ruské a české lingvistice -- Kateřina Tichá (Hradec Králové) -- Česko-polská spolupráce kolem Moderní revue

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC