Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
[Brno] : Computer Press, 2010
125 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-251-3296-8 (brož.) :
Obsahuje bibliografii na s. [121]- 125 a rejstřík
000188339
KAPITOLA 1 -- Úvod do fotogrammetrie -- KAPITOLA 2 -- Historický vývoj a využití fotogrammetrie -- 2.1 Jednosnímkové fotogrammetrické metody při zaměřování svislých děl -- 2.2 Metoda měření na VVUÚ Ostrava-Radvanice -- 2.3 Metoda měření na BMZ VŠB TUO -- 2.3.1 Fotogrammetrická souprava -- 2.3.2 Digitalizace obrazu snímku -- 2.4 Systémy na vyhodnocení deformace jam fotogrammetrickou metodou -- KAPITOLA 3 -- Metody snímkování důlních děl -- a fotogrammetrické soupravy -- 3.1 Metody měření -- 3.1.1 Metoda měření na VVUÚ Ostrava-Radvanice -- 3.1.2 Metoda měření na BMZ VŠB TUO -- 3.2 Metody měření, fotogrammetrická souprava a proměřování důlních snímků -- 3.2.1 Pořizování důlních snímků -- 3.2.2 Proměřování důlních snímků a transformace snímků -- 3.3 Výpočet přesnosti a určení chyb měření -- 3.4 Provedená fotogrammetrická měření -- KAPITOLA 4 -- Matematické a grafické nástroje -- 4.1 Transformace důlních snímků -- 4.2 Transformace a kalibrace medicínských snímků -- 4.2.1 Kalibrace snímku -- 4.2.2 Transformace snímku -- 4.3 Matematické nástroje analýzy medicínských snímků -- 4.3.1 Prahování obecně -- 4.3.2 Metody určení prahu v mozkovém obrazu -- 4.3.3 Zpracování binárních obrazů -- 4.4 Metody rozpoznávání zájmových objektů a zájmových bodů -- na medicínských snímcích -- 4.4.1 Metody rozpoznávání zájmových objektů na medicínských snímcích -- 4.4.2
Metody rozpoznávání zájmových bodů na medicínském snímku -- 4.5 Nástroje pro práci s objekty a grafickou práci se snímkem -- 4.5.1 Nástroj manažer objektů na snímku -- 4.5.2 Nástroje pro grafickou práci se snímkem -- 4.5.3 Nástroj pomocná mřížka dělení snímku a objektů -- 4.5.4 Přímkové dělení objektu a jeho řešení -- 4.6 Modelování objektů v 3D prostoru -- 4.7 Animace procesu měření -- 4.7.1 Počítačová animace obecně -- 4.7.2 Počítačová animace ve fotogrammetrii -- KAPITOLA 5 -- Systém FOTOM 2008 architektura a funkce -- 5.1 Architektura systému FOTOM 2008 a vizualizace procesu měření -- 5.2 Systém FOTOM na lokálním PC -- 5.2.1 2D modelování modulem Fotom1 -- 5.2.2 Měření objektů na sérii snímků 2D modelování modulem Fotom2 -- 5.2.3 3D modelování objektů a 3D animace procesu měření -- 5.2.4 2D animace procesu měření -- 5.2.5 Rozpoznávání zájmových bodů a objektů -- 5.3 Internet FOTOM Prezentace na WWW -- 5.3.1 Prezentace fotogrammetrických měření -- 5.3.2 Diskusní fórum jako součást prezentace fotogrammetrických měření -- 5.3.3 Uživatelé -- 5.3.4 Prezentace fotogrammetrických měřeni -- 5.3.5 Bezpečnost -- KAPITOLA 6 -- Použití systému FOTOM -- 6.1 Ultrazvukové snímky v medicíně -- 6.1.1 Rozpoznávání bodů a objektů na ultrazvukovém snímku -- 6.1.2 Hodnocení výsledků zpracování ultrazvukových snímků v medicíně -- 6.2 Měření objektů pozorovaných v
průběhu endoskopického vyšetření -- 6.2.1 Kalibrace a transformace snímku -- 6.2.2 Použití programu na kalibraci a transformaci snímku -- 6.2.3 Vyhodnocení pomocí transformací a využití systému FOTOM 2008 -- 6.2.4 Návod na snímkování a vyhodnocení objektů na snímku -- 6.2.5 Výsledky -- 6.3 Příklady použití systému FOTOM v jiných medicínských oborech -- 6.4 Měření objektů v hornictví a jeskyni Jáchymka z Moravského krasu -- 6.4.1 Měření dolu J. Fučík 3 -- 6.4.2 Jeskyně Jáchymka z Moravského krasu -- KAPITOLA 7 -- Další vývoj systému FOTOM 2008 -- 7.1 Jádro systému FOTOM 2009 -- 7.2 Nástroje -- 7.3 Panel nástrojů -- 7.3.1 Modul na definici objektů -- 7.3.2 Manažer objektů -- 7.3.3 Modul pro skicování -- 7.3.4 Filtry -- 7.4 Instalace modulů a aktualizace -- 7.5 Spolupráce systému FOTOM 2009 se systémem FOTOM 2008 -- KAPITOLA 8 -- Shrnutí dosažených výsledků -- PŘÍLOHY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC