Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
24 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-721-2 (brož.)
Název z obálky
000188377
1 Metodika podpory a vyrovnávání podmínek pri studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě -- 1.1 Článek 1: Obecné zásady -- 1.2 Článek 2: Přijímací řízení -- 1.3 Článek 3: Kontaktní osoba na fakultě -- 1.4 Článek 4: Osobní studijní plán -- 1.5 Článek 5: Registrace a zápis -- 1.6 Článek 6: Speciální potřeby během výuky -- 1.7 Článek 7: Pokyny k průběhu testů, zápočtů a zkoušek -- 1.8 Článek 8: Poplatky spojené se studiem -- 1.9 Článek 9: Provozní řád Centra Pyramida -- 2 Metodika přijímacího řízení -- 2.1 Pokyny pro studijní oddělení, kontaktní osoby a CIT k zajištění přijímacího řízení studentů se speciálními potřebami na OU -- 2.2 Popis činností mezi rozhodnutím o přijetí a zápisem ke studiu studentů se speciálními potřebami -- 2.3 Informace pro přijaté studenty se speciálními potřebami -- 3 Asistenční služba poskytovaná Centrem Pyramida ---
3.1 Specifikace asistenční služby -- 3.2 Formy asistenční služby Centra Pyramida -- 3.3 Organizace asistenční služby -- 3.4 Personální zajištění asistenční služby -- 3.5 Finanční pokrytí asistenční služby -- 4 Zapisovatelská služba poskytovaná Centrem Pyramida -- 4.1 Specifikace zapisovatelská služby -- 4.2 Poskytování zapisovatelské služby -- 4.3 Personální zajištění zapisovatelské služby -- 5 Služba individuální výuky poskytovaná Centrem Pyramida -- 5.1 Specifikace služby individuální výuky -- 5.2 Poskytování služby individuální výuky -- 5.3 Žádost o individuální výuku -- 5.4 Organizace individuální výuky -- 5.5 Formy individuální výuky -- 5.6 Finanční pokrytí individuální výuky -- 6 Speciálně pedagogické poradenství -- 6.1 Specifikace služby speciálně pedagogického poradenství -- 6.2 Žádost o poskytnutí služby speciálně pedagogického poradenství ---
6.3 Evidence služeb speciálně pedagogického poradenství -- 6.4 Koordinace poradenských služeb (zajišťuje referent Centra Pyramida): -- 6.5 Kategorie nabízených služeb -- 7 Služba konzultanta psychologa pro řešení obtížných situací pri studiu -- 7.1 Specifikace služby konzultanta psychologa -- 7.2 Žádost o poskytnutí služby konzultanta psychologa -- 7.3 Evidence poskytování služeb konzultanta psychologa -- 8 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC