Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : C. H. Beck, c1995
xxii, 386 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7179-031-1 (C.H. Beck. Praha ; brož.)
Beckovy právnické učebnice
Popsáno podle třetího dotisku 1. vyd., rok původního vydání neuveden
Obsahuje rejstřík
000188418
Přehled obsahu // předmluva ... VI1 // Obsah ...XI // Výběrová bibliografie ... XV // Úvod: Římské právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy ...XVII // Část I. Dějiny římského státního zřízení a pramenů římského práva ... 1 // Oddíl I. Řím v době královské... 1 // Oddíl II. Římský stát za republiky ...4 // Oddíl III. Římské právo za republiky ... 14 // Oddíl IV. Principát Oktaviána Augusta a jeho nástupců ... 22 // Oddíl V. Klasická jurisprudence římská ...28 // Oddíl VI. Římské císařství za dominátu ... 32 // Oddíl VII. Právo a právní věda za dominátu ...35 // Oddíl VIII. Codex Theodosianus a Leges Romanae barbarorum ...39 // Oddíl IX. Kodifikace východořímského císaře Justiniána ...42 // Část II. Římské právo soukromé ... 55 // Oddíl I. Část všeobecná ...55 // Oddíl П. Římský proces civilní ... 113 // Oddíl III. Římské právo rodinné ... 132 // Oddíl IV. Práva věcná ... 152 // Oddíl V. Římské právo obligaění ...210 // Oddíl VI. Římské právo dědické ...266 // Část ІП. Římské právo trestní ...317 // Oddíl I. Doba královská ...319 // Oddíl II. Římská republika ...322 // Oddíl ПІ. Císařství ...332 // Příloha: Výběr latinských právních pravidel, definic a rčení ...341 // Věcný rejstřík...367 // IX

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC