Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:38x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
135 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7367-764-0 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
000188474
1 Integrace, inkluze, inkluzivní prostředí, inkluzivní škola -- 1.1 Integrace -- 1.2 Inkluze -- 1.2.1 Inkluzivní prostředí -- 1.2.2 Inkluzivní vzdělávání -- 1.2.3 Inkluzivní škola -- 2 Asistenční služby -- 2.1 Osobní asistence -- 2.2 Pedagogická asistence -- 3 Osobní asistent -- 3.1 Kdo je osobní asistent -- 3.2 Kdo se může stát osobním asistentem -- 3.2.1.Kvalifikační předpoklady pro práci osobního asistenta -- 3.2.2.Osobnostní předpoklady pro práci osobního asistenta -- 3.2.3 Etický kodex osobního asistenta -- 3.3 Pracovní náplň osobního asistenta dítěte se zdravotním postižením -- 3.4 Kde a jak hledat osobního asistenta -- k dítěti se zdravotním postižením -- 3.4.1 Několik doporučení pro výběr osobního asistenta -- 3.4.2 Jaký by osobní asistent rozhodně být neměl -- 3.5 Kdo zaměstnává osobní asistenty, jak je zajištěno jejich financování -- 3.6 Možná úskalí práce osobního asistenta -- 3.6.1 Nejčastější chyby, jichž se ve vztahu -- k osobnímu asistentovi dopouštějí rodiče dítěte -- 3.6.2 Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí asistenti -- 3.6.3 Nejčastější chyby učitelů, v jejichž třídě působí osobní asistent -- 4 Asistent pedagoga -- 4.1 Kdo je asistent pedagoga -- 4.2 Kdo se může stát asistentem pedagoga -- 4.2.1 Kvalifikační předpoklady -- 4.2.2 Osobnostní předpoklady -- 4.3 Pracovní náplň asistenta pedagoga -- 4.3.1 Příklad náplně práce asistenta
pedagoga -- 4.3.2 Základní pravidla pro práci asistenta pedagoga -- 4.4 Kde a jak hledat asistenta pedagoga -- 4.4.1 Několik doporučení pro výběr asistenta pedagoga -- 4.5 Kdo zaměstnává asistenty pedagoga, -- jak je zajištěno jejich financování -- 4.6 Asistent pedagoga jako člen týmu -- 4.6.1 Kdo tvoří tým pro vzdělávání začleněného žáka a pozice asistenta v něm -- 4.6.2 Spolupráce asistenta s učitelem -- 4.6.3 Spolupráce asistenta s poradenským zařízením -- 4.6.4 Komunikace a spolupráce asistenta s rodiči začleněného žáka -- 4.7 Jaká jsou úskalí práce asistenta pedagoga -- 4.7.1 Vztah asistenta a začleněného žáka -- 4.7.2 Vztah asistenta a učitele -- 4.7.3 Vztah asistenta a ostatních dětí ve třídě -- 4.7.4 Vztah asistenta s rodiči začleněného záka -- 4.7.5 Syndrom vyhoření a jak mu předcházet -- 5 Podpora profesionálního růstu asistentů -- 5.1 Vzdělávání osobních asistentů -- 5.2 Vzdělávání asistentů pedagoga -- 5.3 Metodická podpora asistenta pedagoga -- 5.4 Supervize -- 5.5 Videotrénink interakcí (VTI) -- 6 Inkluze v praxi příklady, náměty a inspirace -- 6.1 Co bychom měli ještě vědět o práci -- s dětmi s jednotlivými typy postižení -- 6.1.1 Dítě s mentálním postižením (MP) -- 6.1.2 Dítě s autismem -- 6.1.3 Dítě s tělesným postižením -- 6.1.4 Dítě se sluchovým postižením -- 6.1.5 Dítě se zrakovým postižením -- 6.2 Zásady první pomoci při práci s
dětmi se zdravotním postižením -- 6.2.1 Jak přivolat zdravotnickou záchrannou službu -- 6.2.2 Jak poskytnout první pomoc -- 6.3 Organizace vyučování formy výuky, struktura -- vyučovací hodiny a zapojení asistenta pedagoga -- 6.3.1 Skupinová výuka -- 6.3.2 Kooperativní vyučování -- 6.3.3 Aktivizační metody -- 6.3.4 Učení žáka žákem (peer teaching) -- 6.3.5 Příklad struktury vyučovací hodiny -- 6.4 Úpravy učebních témat -- 6.5 Individuální plánování -- 6.5.1 Individuální plánování v sociálních službách -- 6.5.2 Individuální plán osobní asistence -- 6.5.3 Příklad individuálního plánu osobní asistence -- dítěti se zdravotním postižením -- 6.5.4 Individuální vzdělávací plán (IVP) -- 6.5.5 Doporučená struktura IVP -- 6.5.6 Příklad IVP -- 6.6 Tipy pro individuální práci asistentů se začleněným žákem jak cvičit a rozvíjet řeč, motoriku, smyslové vnímání, paměť a myšlení -- 6.6.1 Náměty pro rozvoj komunikačních schopností -- 6.6.2 Orientace v čase a prostoru -- 6.6.J Rozvoj motoriky -- 6.6.4 Smyslové vnímání -- 6.6.5 Paměť a myšlení -- 6.7 Inkluze při volnočasových aktivitách -- 6.8 Základní znaky úspěšného začlenění dítěte -- se zdravotním postižením mezi vrstevníky bez postižení -- 7 Na závěr ještě tři příběhy -- Verunka -- Paní učitelka Alena -- Dan -- 8 Některé zajímavé a užitečné odkazy a kontakty -- 8.1 Školská poradenská zařízení
-- 8.2 Nestátní neziskové organizace (NNO) -- 8.3 Úřady a instituce -- 8.4 Nadace a fondy -- 8.5 Internetové stránky -- 8.6 Akreditovaná vzdělávací zařízení -- a instituce pořádající kurzy pro asistenty -- 8.6.1 Kvalifikační kurzy pro osobní asistenty -- 8.6.2 Studium pro asistenty pedagoga -- 8.7 Některé mateřské a základní školy podporující inkluzi
(OCoLC)681492934
cnb002111281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC